Krok kotace 0

Krok kotace

Změna mezi předchozí a novou cenou cenného papíru. Jde o takovou změnu, která je u burzovních obchodů nejmenší možná. Nižší už být prakticky nemůže.


Krize 0

Krize

Jedna z částí každého hospodářského cyklu. Je nazývána také pojmem recese. Jde o stav, kdy ekonomická aktivita je na svých limitech a v rámci ekonomické situace se objevuje řada nerovnováh.

Kritérium 0

Kritérium

Jiné označení pro měřítko. A to takové, na základě kterého se mohou porovnávat různé jevy. Tento určovací znak zajistí, že vše bude hodnoceno stejně a výsledky tak budou porovnatelné.

Kritéria úspěšnosti hospodářské politiky 0

Kritéria úspěšnosti hospodářské politiky

Soubor několika kritérií, které vytvoří jasný výsledek. Hodnoceno je saldo platební a obchodní bilance, stejně jako hodnota aktuálního ekonomického růstu, ale i míra nezaměstnanosti, nebo míra inflace. Daná kritéria jsou různorodě ohodnocena a cílem...


Kreditní karta 0

Kreditní karta

Typ platební karty, na kterou je možné pohlížet jako na úvěr. Obvykle není vázána s běžným účtem, ale je vázána k samostatnému účtu. Na něm se při každém placení nebo výběru sníží zůstatek do záporné hodnoty....

Kredit 0

Kredit

Pojem související s účetnictvím a s úvěrem. V praxi se jedná o převahu na straně „dal“, která má navrch oproti straně „má dáti“. Jde o jasně definovaný a popsaný stav, který je opakem stavu, označovaný v účetnictví jako...

Kreativita 0

Kreativita

Jiný název pro tvořivost. Kreativita je založena hlavně na tom, že se mohou měnit a upravovat nové postupy, stejně jako na tom, že se objevují zcela nové nápady, stejně jako se mohou objevovat i...


Krátký prodej 0

Krátký prodej

Jednoduchý popis stavu, během kterého dochází k prodeji cenného papíru. Ale takového, který investor reálně nevlastní. I toto v investorském světě lze realizovat. V praxi jde o tom, že investor projeví záměr prodat cenný papír za aktuální...

Krátkodobé závazky 0

Krátkodobé závazky

Jde o typ finančních závazků, které jsou splatné do jednoho jediného roku. Jsou spojeny hlavně s běžným provozem firmy. Jde o závazky, jako jsou platby dodavatelům, které jsou v prodlení, jsou to ale i pozdě zaplacení...

Krátká pozice 0

Krátká pozice

Označení krátkodobé spekulace. Tedy stavu, kdy se cenný papír drží skutečně jenom velmi krátkou dobu. Cílem je vydělat na krátkodobých změnách jeho ceny.


Koupěschopnost 0

Koupěschopnost

Charakteristika spojená s tím, že je konkrétní subjekt schopen mít status reálného kupujícího. Obvykle je využíván pojem koupěschopnost domácností. To znamená schopnost domácnosti pořizovat si věci, které potřebuje. Konkrétní koupěschopnost může záviset na mnoha faktorech....

Kotování 0

Kotování

Stav, ve kterém dochází k tomu, že konkrétní cenný papír poprvé vstupuje na burzu. Aby mohlo ke kotování dojít, je třeba nejprve splnit podmínky jak pro vstup, tak i pro samotné obchodování.

Kotace měnových kurzů 0

Kotace měnových kurzů

Akt stanovení konkrétních směnných kurzů. Kotace jsou obvykle realizovány Českou národní bankou, tak i komerčními bankami, stejně jako může být realizována jednotlivými obchodníky s měnami. I ty mohou nastavit měnový kurz.