Informační povinnosti na burze 0

Informační povinnosti na burze

Jak v hlavním trhu, tak i v trhu vedlejším platí povinnosti. Pro firmy hlavně takové, že musí konkrétní burze pravidelně poskytovat informace o svém hospodaření. Jde primárně o účetní uzávěrky, jde o výroční zprávy, stejně jako...


Informační efektivnost 0

Informační efektivnost

Odráží hlavně situace spojené s tržními cenami a tím, jaké dostupné a relevantní informace jsou s nimi konkrétně spojeny. Informační efektivnost může přinášet dvě situace. Tou první je fakt, že je finanční nástroj takzvaně podhodnocen, a...

Inflační riziko 0

Inflační riziko

Obava, která je spojena s tím, že bude ovlivněna reálná výnosová míra u investic. Sice dojde k určitému zhodnocení, ale pokud nebude vyšší, než inflace v daném období, tak mluvíme o tom, že reálný výnos může být...

Inflace 0

Inflace

Ovlivnění kupní síly peněz. Konkrétně tak, že dochází k jejímu snižování. V praxi to znamená, že peníze ztrácí svou hodnotu. Inflace tedy ovlivňuje to, kolik si za určitý obnos můžeme pořídit zboží, nebo služeb. Nemění ani...


Indosament 0

Indosament

Pojem, pomocí kterého se označuje to, že dojde k písemnému převodu listinného cenného papíru. A to na dalšího majitele. Vše je zadokumentováno přímo na cenném papíru, a to na jeho rubu.

Indikátor 0

Indikátor

Označení pro takzvaný ukazatel. Jde o poměrnou veličinu, která je spojena hlavně s poměrem různých údajů k poměru časovému.

Indiference 0

Indiference

Jiné označení pro takzvanou nerozdílnost. V praxi to může znamenat, že konkrétní statky v porovnání s jinými nejsou ani lepší, ani horší. Jsou tedy stejné, a to hlavně s přihlédnutím k tomu, jaký z nich máme konkrétní užitek.


Indexový certifikát 0

Indexový certifikát

Jsou charakteristické tím, že zobrazují vývoj největších světových indexů. A to s maximální přesností. Konkrétní hodnota, kterou má indexový certifikát, je odvozena právě od hodnoty, kterou má samotný světový index v rámci daného časového období.

Indexace 0

Indexace

Pojem známý ze segmentu pojišťovnictví. Slovem indexace se označuje takzvaná dynamizace. Jde o stav, během kterého dochází k tomu, že je zvyšována pojistná částka. Vlivem toho dochází i k tomu, že je zvyšováno také běžné pojistné....


Index životních nákladů 0

Index životních nákladů

Ukazatel, konkrétněji potom úhrn výdajů v rámci jedné domácnosti, nebo také výdajů i jednotlivců. Index životních nákladů využívá statistiky spojené s životními náklady, které mohou mít různé domácnosti. A to s přihlédnutím ke konkrétnímu zaměstnání, nebo třeba...

Index spotřebitelských cen 0

Index spotřebitelských cen

Index, tedy ukazatel cen, který se týká určitých výrobků, ale také určitých služeb. Obvykle je spojovaný s pojmem, kterým je takzvaný spotřební koš. Index spotřebitelských cen je počítaný výhradně v oblasti maloobchodu.

Index kapitálového trhu 0

Index kapitálového trhu

Pomocí tohoto ukazatele se měří hlavně výkonnosti na určitém trhu. Index kapitálového trhu může být používaný třeba u různých investičních titulů, u různých fondů a u celé řady dalších věcí.