Leasing automobilů 0

Leasing automobilů

Typ financování osobních, užitkových, nebo nákladních automobilů. Leasing automobilů je možné využít na nové, ale i ojeté vozy. Jedná se o financování založené na pronájmu, kdy se auto stává majetkem firmy nebo osoby až...


Leasing 0

Leasing

Typ financování, který je založený na takzvaném finančním pronájmu. Na leasing se nejčastěji kupují auta, ale problémem není nakoupit i výrobní stroje, nebo jiné vybavení. Po dobu, co trvá leasing, se zboží pravidelně splácí,...

Kvóta 0

Kvóta

Konkrétní stanovený limit. V ekonomii se jedná o kvóty související hlavně s výrobou, nebo s nákupem statků.

Kvitance 0

Kvitance

Jiné označení pro písemné potvrzení. Týká se situace, kdy je podpisem potvrzeno, že byl splacený konkrétní dluh. Věřitel je povinen ho na požádání vydat a dlužník by ho měl vždy vyžadovat.


Kurzovní lístek BCPP 0

Kurzovní lístek BCPP

Dokument, nebo soupis jednotlivých kurzů a také objemů obchodů, které jsou obchodovatelné. A to na jednotlivých trzích, které spravuje Burza cenných papírů Praha.

Kurzové riziko 0

Kurzové riziko

Obavy z toho, že dojde ke snížení zisku, vlivem nevýhodného kurzu. Může se objevit třeba u investic v cizích měnách, kdy jsou tyto následně převáděny zpět na české koruny.

Kurz střed 0

Kurz střed

Takový typ kurzu, který je známý jako průměrný. Jde o průměr neboli střed mezi kurzem nákupníma kurzem prodejním.


Kurz prodej 0

Kurz prodej

Stanovený kurz, který obvykle určuje obchodník. Jde o stanovenou hodnotu, za kterou je ochotný prodat danou měnu, popřípadě jiné podkladové aktivum.

Kurz podílového listu 0

Kurz podílového listu

Jasně udaná hodnota, kterou má podílový list. Tedy hodnota, za kterou je možné daný podílový list jak koupit, tak je možné ho také prodat. Kurz podílového listu může být spojován i s otevřenými podílovými fondy,...

Kurz nákup 0

Kurz nákup

Ten typ kurzu, který je spojený s ochotou realizovat nákup. A to nejenom měny, ale třeba i podkladového aktiva. Jeho hodnotu ovlivňuje každý samotný kupující.


Kurz akcií 0

Kurz akcií

Jiné označení pro aktuální cenu, kterou má akcie, se kterou je v danou chvíli obchodováno na veřejných trzích.

Kurz 0

Kurz

Jasně stanovená směnná cena. Může se jednat třeba o kurz dluhopisů, kde se používají procenta. U měn se jasně používají konkrétní nominální hodnoty, spojené s tím, že je určeno, za kolik je možné koupit druhé...

Kupony 0

Kupony

V praxi se mohou slovem kupony označovat jako cenné papíry na doručitele. Jedná se o možnost, díky které lze uplatnit práva spojená s výnosy z akcií, ale třeba i dluhopisů, nebo podílových listů. Kupony mohou mít různý...