Inventarizace 0

Inventarizace

Forma přehledu i možnost následné kontroly. Inventarizace je založena na evidování konkrétního majetku, s čímž je spojena následná kontrola. Dobře vedená inventarizace by měla vypadat tak, že budou souviset data v účetnictví s tím, co se konkrétně...


Invence 0

Invence

Nápad založený na novém postupu, důvtipu, ale i vynalézavosti, nebo založený na využití nových cest a možností.

Invalidní penze 0

Invalidní penze

Typ penze, která je vyplácena v případě invalidity. Souvisí s penzijním připojištěním. Pokud se konkrétní osoba stane invalidní, má nárok na to, aby jí byly spořené finanční prostředky ihned vypláceny

Intervence 0

Intervence

Činnost centrální banky. V našem případě je to Česká národní banka. Jedná se o postup založený na tom, že kupuje, nebo také prodává svou měnu na jednotlivých trzích. Důvodem je cílená změna kurzu oběma směry.


Internet banking 0

Internet banking

Pojem zahrnující možnosti ovládání bankovního účtu skrz internet. Internet banking je spojován právě s nabídkou bank ovládat účty tímto způsobem. Jde dnes o hojně využívanou a moderní formu obsluhy bankovních účtů.

Integrace 0

Integrace

Postup založený na očekávaném výsledku, kterým má být určité spojení, nebo také určité splynutí. Může se jednat třeba o integraci dvou, ale i více ekonomik, nebo integraci dvou a více oblastí.

Insolvence 0

Insolvence

Stav jasně označující platební neschopnost konkrétního dlužníka. Jedná se o situaci, kdy daná osoba, ale také daná firma není schopna splatit své závazky. Insolvence je často vyhlašována v segmentu firemním, kde návrh může podat věřitel,...


0

Máte poškozené bankovky? Víme, co s nimi

Poškodit minci je vzhledem k jejím vlastnostem celkem komplikované. A když už k tomu dojde, tak maximální finanční ztrátou je částka 50 Kč, což mnoho lidí neřeší. Co ale už může být důvodem k řešení, to jsou...

Insider trading 0

Insider trading

Druh obchodování, který je postavený na využívání dat, která nejsou veřejná. Jde o interní informace, které jsou spojeny třeba s firmami, nebo s konkrétními nemovitostmi.

Insider 0

Insider

Osoba, která je zasvěcena do informací, které se týkají konkrétního hospodaření firmy. Insider je pracovník, obvykle interní, který má přístup k daným datům. A to hlavně s ohledem na výkon jeho pozice, která to mnohdy dokonce...


Input 0

Input

Označení vstupu. Input je v podstatě vše, co vstupuje do výrobního procesu a co je nezbytné k produkci statků, nebo k vytvoření určité služby. Mezi input se může řadit lidská práce, energie, surovina, ale třeba i potřebná...

Inovace 0

Inovace

Krok spojený s novinkou. Inovace se může týkat konkrétního produktu nebo služby, stejně jako může být inovace spojena třeba s novým výrobním postupem, nebo novou metodou.

Inkaso 0

Inkaso

Označení pokynu, který dává konkrétní klient. Je spojený s požadavkem na provedení platby z jeho účtu. Inkaso je charakteristické tím, že majitel účtu dá práva ke stržení platby jinému subjektu. Ten si tak v rámci pravidelných plateb...