Devizy 0

Devizy

Označení zahraničních měn, ale nikoliv v hotovosti, nýbrž výhradně jenom v podobě bezhotovostní.


Devizový účet 0

Devizový účet

Na první pohled vlastně klasický bankovní účet, ale jenom s tím rozdílem, že tento konkrétní je vedený v cizí měně. Jinak může mít podobnou charakteristiku, jako ten otevřený v měně tuzemské. A to s ohledem na úrokovou sazbu...

Devizový tuzemec 0

Devizový tuzemec

Může se jednat o osobu fyzickou s trvalým bydlištěm, nebo se může jednat o osobu právnickou se sídlem. A kde konkrétně? Samozřejmě přímo v České republice. Stejně tak je devizovým tuzemcem subjekt nebo osoba, která se...

Devizový trh 0

Devizový trh

Zde se střetává nabídka s poptávkou. Jedná se samozřejmě o poptávku po devizách, a také jejich nabídku. Zde také vlivem obou faktorů dochází k tomu, že zde vznikají samotné ceny označované jako devizové kurzy.


Devizový swap 0

Devizový swap

Transakce, která je jednorázová. Cílem je směna kapitálu z jedné měny do měny druhé. A to s využitím současného kurzu. Devizový swap je však charakteristický ještě dalším pravidlem, které souvisí s tím, že až bude realizována směna...

Devizový kurz 0

Devizový kurz

Jinak označený směnný kurz, a to v poměru domácí měny, vůči těm zahraničním. V rámci různých bank a směnáren mohou být devizové kurzy rozdílné.

HyperFinance 0

HyperFinance

Když se mluví o půjčkách, tak je to nejčastěji v souvislosti s tím, že je nabízí určitá nebankovní společnost. Tak to ale nemusí být vždy, jelikož nelze zapomínat na variantu, kterou přináší společnost HyperFinance. Hned na...


Devizový cizozemec 0

Devizový cizozemec

Může se jednat jak o osobu právnickou, tak se může jednat i o osobu fyzickou. Ty mají jednu jasnou společnou věc. Nemají v České republice ani své sídlo a také zde nemají ani své bydliště....

Devizové rezervy 0

Devizové rezervy

Má je Česká národní banka. Jedná se o její aktiva, která jsou držena v cizích měnách, primárně potom v těch silnějších.

Devalvace 0

Devalvace

Uznané oficiální znehodnocení měny. Klesá při ní kurz domácí měny, zatímco kurzy cizích měn výrazně roste. Když dochází k devalvaci, zdražuje se jakýkoliv dovoz, ale na druhou stranu docházíí ke zvýhodnění vývozu. Devalvaci může spustit...


Desinflace 0

Desinflace

Stav, během kterého dochází k výraznému snížení tempa samotné inflace. Tedy ke snížení růstu samotných cen. Pokud je růst inflace velký, může se to negativně podepisovat na celkové hospodářské rovnováze celé země. Proto je často...

Desagregace 0

Desagregace

Opak pojmu agregace. Při tomto konkrétním dochází k rozpadu jak celého určitého celku, tak jenom k rozpadu určité části.

Deriváty 0

Deriváty

Označení všech pevných termínovaných kontraktů, včetně kontraktů opčních. Deriváty a jejich tržní hodnota je odvozena od hodnoty podkladového aktiva neboli nástroje. Daným aktivem může být téměř cokoliv, a to od fyzické komodity, přes cenný...