Kotace 0

Kotace

Pojem související s cenným papírem, a to s jedním důležitým aktem. Kotace je stav, kdy se stanovuje nákupní a také prodejní cena konkrétního cenného papíru.


Kontrakt 0

Kontrakt

Písemná smlouva. Nejčastěji kupní. Kontraktem se rozumí písemné ujednání o prodeji, nebo tako koupi zboží a služeb. Včetně všech podmínek, jako je třeba dodání, stejně jako i cena.

Korporace 0

Korporace

Jiný název pro společnost. Tento pojem se používá hlavně pro firmy ve Spojených státech, nebo se používá pro firmy, které jsou velké, či takzvaně nadnárodní. Pro ně se pojem korporace neboli korporát také vžil.

Korelace 0

Korelace

Jde o vztah mezi jevy, které lze porovnávat. Vlivem toho vznikne vztah, který je buď záporný, nebo je naopak kladný. Konkrétní stupeň korelace se odvíjí od vývoje, tedy od růstu, nebo od poklesu. Ani...


Kooperace 0

Kooperace

Spolupráce jednotlivých firem a podniků. Kooperace ve výrobě může být spojena s využitím kapacit a technologií jednotlivých firem. Obvykle je podložena smluvně, kde jsou uvedeny jak práva, tak i povinnosti.

Konzervativní strategie investic 0

Konzervativní strategie investic

I když tento způsob investic nepatří mezi nejčastější, tak existuje. Jedná se o způsob s minimálním rizikem, kdy dochází třeba k investicím do státních dluhopisů, nebo v rámci peněžního trhu. V dlouhodobém horizontu je zde velmi malé kolísání...


Konverze 0

Konverze

Změna nebo přeměna. Ve finančním světě se často mluví o konverzi dluhu. Jde o stav, kdy se původní dluh změní na nový a zároveň dojde i ke změně podmínek dané zápůjčky.

Konvertibilní dluhopis 0

Konvertibilní dluhopis

Typ cenného papíru, který je pevně úročený. Tím přichází do popředí možnost jeho směny, a to například za akcie. I zde se mohou ke konkrétní směně vztahovat jasné a předem domluvené podmínky.

Konvertibilita 0

Konvertibilita

Pojem charakterizující směnnost měny. Tedy stav, kdy je možné měnu jednoho státu směnit za měnu státu druhého. A to v určitém poměru, který bere v potaz aktiva tvořící hodnotu měny, nebo bere v potaz individuální podmínky, které...


Konvence 0

Konvence

Obvykle jde o zvyklost, ale může se jednat také o označení dohody, nebo úmluvy. Velmi často je konvence spojována především se správným společenským chováním.

Kontokorentní úvěr 0

Kontokorentní úvěr

Jde o typ úvěru, který je charakteristický tím, že je poskytovaný na běžném účtu a jeho charakteristikou je to, že na něm lze jít do minusu. Slouží jako finanční rezerva, která je k dispozici kdykoliv....

Kontokorentní účet 0

Kontokorentní účet

Jde o typ účtu, který je možné označit jako účet sloučený. To znamená, že je vedený jako úvěrový a jsou prostřednictvím něho vedeny úvěrové operace, stejně jako je vedený jako vkladový a jsou na...