Demagogie 0

Demagogie

Snaha o zkreslování skutečnosti. Demagogie je charakteristická tím, že se jedná o úsilí, aby bylo dosaženo zkreslováním skutečnosti hlavně vlastního prospěchu, a to především pomocí různých nesplnitelných slibů.

Defraudace 0

Defraudace

Akt, který je ve většině států považován za trestný čin. Defraudace se dá vysvětlit jako zpronevěra majetku, ale také peněz, cenných papírů, či čehokoliv jiného, co má určitou hodnotu.

Deflátor 0

Deflátor

Podíl, který je využíván, pokud se mluví o nominální a reálné hodnotě, v souvislosti s cenovým indexem HDP v klasických tržních cenách.


Deflace 0

Deflace

Pojem, který je opakem inflace. Deflace je tedy stav, ve kterém dochází k tomu, že výrazně klesá cenová hladina. Velmi často je spojována se zvyšováním daní, ale i se snižováním výdajů státu, nebo s omezováním úvěrů....

Deficit 0

Deficit

Jiné označení situace, kterou lze nazvat jako schodek. Velmi často je slyšitelný v souvislosti se státním rozpočtem. Jedná se o záporný zůstatek, který vznikne z jednoduchého důvodu. Dojde k tomu, že výdaje převyšují samotní příjmy. A to...

Deetatizace 0

Deetatizace

Proces takzvaného odstátnění. Jedná se o přesný opak takzvaného znárodnění. Když je realizován proces takzvané deetatizace, tak dochází k tomu, že se stát snaží své státní podniky převést na soukromé, nebo na podniky smíšené. Vlivem...


Debetní limit 0

Debetní limit

Jasně stanovený objem prostředků, které je možné čerpat na bankovním účtu do mínusu. Výši obvykle stanovuje banka, na základě bonity klienta.

Debetní karta 0

Debetní karta

Typ platební karty, která je vydávána k bankovním účtům. Je přímo vázána ke konkrétnímu kontu a k samotnému zůstatku. Jakmile je s kartou zaplaceno, nebo je vybrána hotovost v bankomatu, je daná suma z účtu stržena, nebo zablokována. S kartou...

Debet 0

Debet

Obvykle označení závazku, které může vzniknout na bankovním účtu, pokud je přečerpán do mínusu. Debetem je označený onen vzniklý dluh.


Dealer 0

Dealer

V současném světě označení pro obchodníka, který má své vlastní jméno a svůj vlastní obchodní účet, v rámci kterého realizuje jednotlivé aktivity.