Lednový efekt 0

Lednový efekt

Situace, během které dochází k růstu ceny akcií na kapitálovém trhu. Pojem vznikl z toho důvodu, že v lednu jsou růsty obvykle vyšší, než v jiném období ruku. Je to hlavně vlivem prosincového útlumu a opětovném rozvoji po...


Leasingový koeficient 0

Leasingový koeficient

Jde o poměr ceny leasingu k ceně dané věci, pokud by byla financována v hotovosti. Koeficient jednoduše vyjadřuje leasingové navýšení. Ve světě půjček je tato hodnota více známá jako klasický úrok.

Leasingové navýšení 0

Leasingové navýšení

Pojem označují konkrétní rozdíl v ceně. Takový rozdíl, který je spojený s klasickou pořizovací cenou při platbě v hotovosti a celkovou cenou, která je zaplacena formou pravidelných leasingových splátek.

Leasingová společnost 0

Leasingová společnost

Bankovní nebo nebankovní instituce, která nabízí možnost financování prostřednictvím leasingu a která je tou, kterou lze označit jako majitele dané věci, než nastane poslední splátka.


Leasingová splátka 0

Leasingová splátka

Pravidelná částka, která je sjednána ve smlouvě. Jde o splátku, kterou se pravidelně splácí věc financovaná leasingem. U většiny smluv jsou leasingové splátky měsíční a stále stejné.

Leasingová smlouva 0

Leasingová smlouva

Právní dokument, bez kterého se sjednání leasingu neobejde. Stanovuje smluvní strany, práva a povinnosti, předmět leasingu, ale i platební podmínky či sankce.

Leasing pro soukromé osoby 0

Leasing pro soukromé osoby

Varianta leasingu, určená nikoliv firmám, ale soukromým osobám. Jde o alternativu k bankovním nebo nebankovním půjčkám. U nás není zase tolik rozšířený, oproti tomu firemnímu.


Leasing automobilů 0

Leasing automobilů

Typ financování osobních, užitkových, nebo nákladních automobilů. Leasing automobilů je možné využít na nové, ale i ojeté vozy. Jedná se o financování založené na pronájmu, kdy se auto stává majetkem firmy nebo osoby až...

Leasing 0

Leasing

Typ financování, který je založený na takzvaném finančním pronájmu. Na leasing se nejčastěji kupují auta, ale problémem není nakoupit i výrobní stroje, nebo jiné vybavení. Po dobu, co trvá leasing, se zboží pravidelně splácí,...

Kvóta 0

Kvóta

Konkrétní stanovený limit. V ekonomii se jedná o kvóty související hlavně s výrobou, nebo s nákupem statků.


Kvitance 0

Kvitance

Jiné označení pro písemné potvrzení. Týká se situace, kdy je podpisem potvrzeno, že byl splacený konkrétní dluh. Věřitel je povinen ho na požádání vydat a dlužník by ho měl vždy vyžadovat.

Kurzovní lístek BCPP 0

Kurzovní lístek BCPP

Dokument, nebo soupis jednotlivých kurzů a také objemů obchodů, které jsou obchodovatelné. A to na jednotlivých trzích, které spravuje Burza cenných papírů Praha.

Kurzové riziko 0

Kurzové riziko

Obavy z toho, že dojde ke snížení zisku, vlivem nevýhodného kurzu. Může se objevit třeba u investic v cizích měnách, kdy jsou tyto následně převáděny zpět na české koruny.