Index cen výrobců 0

Index cen výrobců

Jde o ukazatel, který slouží k tomu, že se sledují ceny výrobků, ale i služeb. Výhradně však jenom takových, které jsou realizovány v oblasti velkoobchodního styku.


Index 0

Index

Číslo, které slouží k porovnání různých ukazatelů. Index se může týkat konkrétního času, a to na základě výpočtu ze dvou veličin. Následně je určený jejich přesný poměr.

Imprinter 0

Imprinter

Technické zařízení, které souvisí s platebními kartami. Jedná se o specielní snímač, lidově označovaný jako žehlička. Je umístěný na platebním terminálu a umožní realizovat konkrétní platbu. A to tak, že se kartou do daného snímače...


IČO 0

IČO

Identifikační číslo, které dnes používají primárně podnikatelé. Jak soukromé a právnické osoby, tak třeba i občanská sdružení a další subjekty. Jde o číslo, které přiděluje živnostenský úřad, nebo rejstříkový soud. Slouží k přesné identifikaci subjektu....

IBRD 0

IBRD

Zkratkové označení pro Světovou banku. Za tou se skrývá takzvaná Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, která v plném názvu zní International Bank for Reconstruction and Development. Od toho se následně odvíjí výše zmíněné zkratka.

IBOR 0

IBOR

Označuje průměrnou úrokovou sazbu u mezibankovních úvěrů. Daná zkratka je pravidelně doplňována také dalšími prvotními písmeny, která označují lokalitu, kde je daná výše úrokové sazby stanovena. Například PRIBOR značí město Praha.


IBAN 0

IBAN

Pod zkratkou IBAN se skrývá pojem International bank account number. S originálního popisu už lze celkem dobře odvodit, že se jedná o formát čísla účtu. A to takový formát, aby pomocí něho bylo možné realizovat...

Chudoba 0

Chudoba

Stav, kdy konkrétní osoba nemá tak velké příjmy, aby zvládla běžný život. Jedná se o konkrétní ukazatel příjmů, které jsou takzvanou hranicí chudoby.

Charter 0

Charter

Nájemný typ dopravy. Nejčastěji je charter spojován s leteckou dopravou, ale může jít také o dopravu lodní.


Charita 0

Charita

Typ dobročinnosti, se kterou začaly církevní organizace. Následně se pojem charita rozšířil i do dalších oblastí, hlavně v rámci občanských sdružení. Dnes existuje celá řada charitativních organizací, které mohou mít různé zaměření a různé projekty....

Charge karta 0

Charge karta

Jedná se o takzvanou úvěrovou platební kartu. Její hlavní charakteristika je spojena s tím, že se jedná o kartu ve formě úvěru, která je dávána klientům s dobrou bonitou. Obvyklé je čerpání takzvaně do mínusu, s nutností...

Hypotéza 0

Hypotéza

Jiné označení pro předpoklad, ale i domněnku. Hypotéza obvykle vychází z určitých dřívějších zkušeností a informací, ale zároveň není ničím konkrétním podložena.