Důchodové pojištění 0

Důchodové pojištění

Pojistka, která nemá za cíl přímo chránit, ale spíše poskytnout další peníze ke státem vyplácenému důchodu. Důchodové pojištění v době odchodu do důchodu může konkrétní osobě přilepšit, a to s ohledem na výši naspořené částky.

Důchod 0

Důchod

Toto slovo může mít hned několik vysvětlení. Nejčastěji je slovem důchod označován pravidelný příjem spojený s dosaženým určitého věku, nebo určitého stupně s ohledem na zdravotní stav – invalidní důchod. Stejně tak ale tímto pojmem může...

Drawdown 0

Drawdown

Označuje hodnotu největšího poklesu v rámci vloženého kapitálu. Drawdown je pojem, který jasně označí, jak velká byla v době největšího poklesu naše ztráta. Uváděna je nikoliv v procentech, ale v konkrétních finančních částkách, s ohledem na měnu, ve které...


Dozorčí rada BCPP 0

Dozorčí rada BCPP

Seznam jmenovaných lidí, které mají několik funkcí. Mezi tu hlavní a nejdůležitější patří funkce spojená s dohledem na výkon působnosti burzovní komory, ale i na činnosti burzy. Celkem má dozorčí rada BCPP pět členů, kteří...

Down-tick 0

Down-tick

Označení obchodu, který byl realizován jako poslední, a který byl zároveň realizován v době, kdy klesal konkrétní kurz.

Doplňkový úvěr 0

Doplňkový úvěr

Nejčastěji je doplňkový úvěr sjednávaný jako součást toho hypotečního. Zatímco ten je účelový, tak doplňkový úvěr ne neúčelový a lze ho použít na cokoliv – třeba na nákup vybavení do bytu.


Doplňkové služby v leasingu 0

Doplňkové služby v leasingu

Něco, co je nadstandardní a co je možné získat nad rámec klasické úvěrové smlouvy. Velmi často se jedná třeba o doplňkové pojištění, stejně jako se může jednat o nabídku asistenčních služeb. Mnozí tyto doplňky...

Domicil 0

Domicil

Pojem spojený s podílovými fondy. Domicil podílového fondu jasně označuje jeho specifikace, které jsou spojené s místem jeho registrace. Domicil může být v České republice, stejně jako v jakékoliv jiné zemi na celém světě.

Domácnost 0

Domácnost

Jasně označené místo, kde spolu žijí osoby, které zde sdílí své příjmy, výdaje, ale i samotný prostor. Domácnost označuje místo k bydlení, které je trvalé.


Domácí produkt 0

Domácí produkt

Označuje jak tok zboží, tak i tok služeb. A to v rámci ekonomiky a v rámci určitého období. Výpočet je z důvodu eliminací chyb a také dvojího zápočtu realizován vždy jenom tak, že je u konkrétních výrobců...

Dokumentární platby 0

Dokumentární platby

Typ platby, který je vázán na předložení konkrétních a jasně specifikovaných dokumentů. Bez jejich předložení nemůže být platba realizována. Dokumentární platby jsou velmi častým pojmem v rámci mezinárodního platebního styku.

Dokumentární inkaso 0

Dokumentární inkaso

Pojem označuje příkaz bance, který jí dodá prodávající. Jde o příkaz, který banku opravňuje k tomu, aby od třetí osoby inkasovala určitou částku. Někdy se může týkat mi zcela jiného plnění. Vše musí být vždy...