Aktivum 0

Aktivum

Veškerý majetek, kam spadají i nehmotné nároky, které se vážou nejenom ke konkrétní osobě, ale mohou se vázat také ve firmě. Roli zde nehraje ani způsob získání, ani to, že může být majetek předmětem...


Akreditiv 0

Akreditiv

Označení platebního instrumentu, který je dokumentem, který vydává banka. Nejčastěji potom na přání konkrétního zákazníka. Akreditiv je potvrzením banky o tom, že se zaváže provést platbu, pokud zákazník splní podmínky. Je využíván hlavně v rámci...

Akontace 0

Akontace

Část celkové ceny zboží, nebo ceny služby. Tuto část musí klient zaplatit vlastními prostředky naráz. Zbytek kupní ceny může financovat průběžně, pomocí úvěrového produktu. Akontace je obvykle udávána v procentech a může být i nulová...


Akcíz 0

Akcíz

Tímto zajímavým slovem jsou označovány nepřímé daně, které jsou spojeny s některými druhy zboží. Jedná se hlavně o daně spojené s alkoholem, benzinem a naftou, nebo také s tabákem a tabákovými výrobky.

Akciový trh 0

Akciový trh

Může jít buď o burzu, nebo se může jednat o mimoburzovní trh, kde se obchoduje s cennými papíry. Pojmem akciový trh se nemusí nutně označovat jenom ten, kde se obchodují akcie, ale může zde docházet...

Akciové riziko 0

Akciové riziko

Jedná se o riziko spojené se změnou ceny akcie, která nemusí nutně znamenat jenom její pokles, ale může to být i naopak. Při obchodech se tento pojem může označovat také jako risk on shares.


Akciové fondy 0

Akciové fondy

Velmi vyhledávaná oblast současných investic. Pojem akciový fond souvisí s tím, že se jedná o fond, který investuje převážně do akcií. Pevnou hodnotou musí být minimálně 66 procent majetku fondu právě v akciích. Často jde o...

Akciová společnost 0

Akciová společnost

Právnická osoba a tedy i konkrétní typ společnosti. Její jmění je tvořeno právě akciemi s určitou hodnotou, kterých je určitý počet. V případě problémů jsou to právě dané akcie, a tedy celý majetek, kterými firma ručí....

Akcie 0

Akcie

Jeden z nejznámějších cenných papírů, který je velmi dobře obchodovatelný. A tímto cenným papírem jsou spojena práva vlastníků neboli akcionářů hlavně na řízení dané společnosti. Také jsou s nimi spojena práva související se ziskem, popřípadě práva...


Akcept 0

Akcept

Potvrzení, a to výhradně jenom písemné, které potvrzuje, že došlo k přijetí směnky. Akcept může vydat jak soukromá osoba, tak i firma nebo instituce, na kterou byla konkrétní směnka vystavena. S ní následně souvisí klasický závazek,...

Airbag certifikát 0

Airbag certifikát

Jejich hlavním úkolem je minimalizovat případní ztráty. Mají předem definovanou hranici, která má za cíl ochránit investice. Investoři se tak současně podílí jak na tom, že rostou jednotlivé kurzy, a to stejně, jako by...

Agregátní výdaje 0

Agregátní výdaje

Kumulovaný výše výdajů, které pocházejí hned ze čtveřice nejdůležitějších sektorů. A to ze sektorů, jako jsou jednotlivé domácnosti, sektorů jako jsou jednotlivé firmy, stejně jako se jedná o tuzemský veřejný sektor a také sektor...