Globalizace 0

Globalizace

Stav, který souvisí s ekonomikou a jejím prostupování z lokálních oblastí do celosvětových. Jedná se o postup, který souvisí hlavně se stále zvyšující ekonomickou závislostí celků na jiných. Vlivem globalizace může docházet k přenášení jevů pozitivních, ale...


Gesce 0

Gesce

Pojem označující a charakterizující primárně řízení a také celkovou koordinaci činností, které zajišťuje jak organizace, tak i pověřená osoba. Daný subjekt tak přebírá samotnou zodpovědnost za ostatní účastněné osoby.

Geometrický plán 0

Geometrický plán

Jde o výsledek klasických činností, které jsou spojeny se zeměměřičstvím. Geometrický plán se vyhotovuje hlavně v případě, kdy dochází ke změnám na konkrétních pozemcích. A tyto změny je nutné následně přesně zavést a zakreslit do...


Generální tajemník burzy 0

Generální tajemník burzy

Jedná se o hlavní osobu na burze. Takzvaný její šéf, který má za úkol sledovat a řídit činnost burzy. Generální tajemník burzy je funkcí, na kterou jsou konkrétní osoby jmenovány burzovní komorou.

Garantovaný certifikát 0

Garantovaný certifikát

Jeho úkolem je především ochránit investory proti kurzovým poklesům, které se mohou týkat podkladového aktiva. Nejčastěji se jedná o index, nebo akcie. Pokud hodnota vlivem kurzu poklesne, není to problém, jelikož v době splatnosti je...

Garanční fond obchodníků s cennými papíry 0

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Tento garanční fond je vytvořený obchodníky s cennými papíry, kteří mají konkrétní licenci. Jeho úkolem je zajištění závazků, ale i pokrytí případných rizik. Všichni licencovaní obchodníci mají povinnost do tohoto garančního fondu přispívat.


Garanční fond burzy 0

Garanční fond burzy

Jde o takový typ fondu, který byl vytvořený jednotlivými členy burzy. Hlavním účelem tohoto fondu je pokrytí jak závazků, tak i pokrytí případných rizik. Ty mohou vzniknout v rámci uzavírání obchodů a jejich vypořádání. Všichni...

G7 0

G7

Jedná se o skupinu zemí, které jsou označovány jako nejvyspělejší země na světě. Aktuálně do G7 spadají tyto konkrétní státy: Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Velká Británie, USA.


Japonská půjčka 0

Japonská půjčka

Podle názvu se někomu může zdát, že je Japonská půjčka produktem, který je z ciziny. Tak to ale není, jelikož se jedná o tuzemský úvěrový produkt. A rozhodně není nijak neznámý, jelikož o této půjčce...