Hlavní trh 0

Hlavní trh

U nás ho najdeme na Burze cenných papírů Praha. Hlavní trh je ten typ, na které jsou obchodovány výhradně jenom ty cenné papíry, které mají tu nejvyšší likviditu. Aby byl cenný papír na hlavní...


Historický výnos 0

Historický výnos

Tímto pojmem mohou být popisovány hned dvě situace. Buď historický výnos označuje reálnou hodnotu výnosu, které bylo v minulosti dosaženo, nebo je historický výnos označením výnosu, kterého mohlo být v ideálních podmínkách dosaženo.

Historická cena 0

Historická cena

Cena, za kterou bylo možné nakoupit v minulosti. Třeba v době, kdy konkrétní produkt vznikl a do výsledné ceny nebylo zahrnováno například opotřebení, či celkové stáří.


Hedging 0

Hedging

Zajištění proti riziku. Hedging je založený na párování rozdílných finančních toků. V praxi by mělo docházet k tomu, že nastane situace, kdy se toky na straně pasivní kryjí s těmi, které jsou na straně aktivní.

Hedgeové fondy 0

Hedgeové fondy

Typ fondů, který se zaměřuje výhradně jenom na velmi rizikové spekulace. Mohou být celkem výnosné, ale zároveň patří do skupiny výrazně rizikových fondů.

HDP 0

HDP

HDP neboli hrubý domývá produkt označuje veškeré součty hodnoty zboží a služeb. A to v rámci domácích firem, nebo v rámci firem zahraničních, které ale svou činnost realizují v rámci daného státu. Zde vyprodukované zboží a služby...


Hmotná bilance 0

Hmotná bilance

Přehled hmot, které jsou porovnávány. A to v případě že vstupují do systému a také v případě, že ze systému následně vystupují.


Goodwill 0

Goodwill

Jiné označení pro dobrou pověst, nebo také dobré jméno. Goodwill je v oblasti financí, ale i podnikání velmi důležitým pojmem. Důležitá je dobrá pověst jak ve vztazích obchodních, tak i osobních neboli společenských. Označuje se...

Going public 0

Going public

Nabídka akcií, která je veřejná. Pojem Going public označuje stav, kdy byly akcie jenom ve vlastnictví menší skupiny akcionářů, ale poté dojde k tomu, že jsou nabídnuty veřejně.

Globální depozitní certifikáty 0

Globální depozitní certifikáty

Jsou nástrojem, který využívají kapitálové trhy. Globální depozitní certifikáty jsou ve své podstatě části kmenových akcií domácího emitenta, které jsou nakoupeny prostřednictvím zahraniční neboli depotní banky. Na tu následně přecházejí vlastnická práva původních akcií....