Charge karta 0

Charge karta

Jedná se o takzvanou úvěrovou platební kartu. Její hlavní charakteristika je spojena s tím, že se jedná o kartu ve formě úvěru, která je dávána klientům s dobrou bonitou. Obvyklé je čerpání takzvaně do mínusu, s nutností...


Hypotéza 0

Hypotéza

Jiné označení pro předpoklad, ale i domněnku. Hypotéza obvykle vychází z určitých dřívějších zkušeností a informací, ale zároveň není ničím konkrétním podložena.

Hypotéka 0

Hypotéka

Účelový úvěr, nejčastěji spojený s financováním bydlení. Pojmem hypotéka je ale označováno také zástavní právo konkrétní nemovitosti. Hypotéka funguje tak, že žadatel o úvěr zastaví konkrétní nemovitost a následně dostává hypoteční úvěr. Ten splácí, a...

Hypoteční zástavní list 0

Hypoteční zástavní list

Jde o konkrétní formu dluhopisu, jehož hodnota je udávána jako výše pohledávky a samotných úroků. Hypoteční zástavní list vydávají banky, které poskytují hypoteční úvěry. Je spojený se zástavou konkrétní nemovitosti, jejíž koupě, nebo i...


Hypoteční úvěr 0

Hypoteční úvěr

Typ půjčky, který je charakteristický hlavně tím, že se jedná o účelový úvěr, určený k financování bydlení. Jeho další charakteristikou je to, že je zajištěný zástavním právem, a to ke konkrétní nemovitosti.

Hypoteční banka 0

Hypoteční banka

Druh banky, která má potřebnou licenci, která ji opravňuje k tomu, aby lidem nabízela hypotéční úvěry. Tedy hypotéky. Spolu s tím souvisí i to, že hypoteční banka má také právo vydávat hypoteční zástavní listy, které jsou...


Hrubý zisk 0

Hrubý zisk

Informace, která je konkrétní hodnotou, za níž se skrývají tržby z prodeje zboží, nebo služeb. Z daného příjmu jsou však odečteny veškeré náklady, které s jejich výrobou, ale i dalšími věcmi souvisí. Následně vznikne hrubý zisk, který...

Hrubý národní produkt 0

Hrubý národní produkt

Když chceme popsat hrubý národní produkt, který je znám pod zkratkou HNP, tak konkrétně popisujeme hodnotu statků a služeb, které jsou realizovány národními subjekty konkrétní země. Nehraje zde roli, zda jsou statky a služby...


Hrubý domácí produkt 0

Hrubý domácí produkt

Pro hrubý domácí produkt je používána známá zkratka HDP. Jedná se o jeden z makroekonomických ukazatelů. V praxi se jedná o souhrn statků a také služeb, v rámci území jednoho konkrétního státu. A je jedno, zda produkci...

Hrubý disponibilní důchod 0

Hrubý disponibilní důchod

Suma, která zůstává konkrétní domácnosti po tom, co uhradí své běžné a pravidelné výdaje. Právě hrubý disponibilní důchod má posloužit k tomu, aby bylo možné uhradit i konečné spotřeby, nebo vytvářet případné úspory. Čím je...

Hranice chudoby 0

Hranice chudoby

Výše příjmů, která je oficiálně stanovená a která určuje, kdy konkrétní osoby patří mezi takzvaně chudé. Každá země má jinou hranici chudoby. Obvykle jsou výpočty realizovány pomocí minimálního spotřebitelského rozpočtu, ale může docházet také...