Hrubý zisk 0

Hrubý zisk

Informace, která je konkrétní hodnotou, za níž se skrývají tržby z prodeje zboží, nebo služeb. Z daného příjmu jsou však odečteny veškeré náklady, které s jejich výrobou, ale i dalšími věcmi souvisí. Následně vznikne hrubý zisk, který...


Hrubý národní produkt 0

Hrubý národní produkt

Když chceme popsat hrubý národní produkt, který je znám pod zkratkou HNP, tak konkrétně popisujeme hodnotu statků a služeb, které jsou realizovány národními subjekty konkrétní země. Nehraje zde roli, zda jsou statky a služby...

Hrubý domácí produkt 0

Hrubý domácí produkt

Pro hrubý domácí produkt je používána známá zkratka HDP. Jedná se o jeden z makroekonomických ukazatelů. V praxi se jedná o souhrn statků a také služeb, v rámci území jednoho konkrétního státu. A je jedno, zda produkci...


Hrubý disponibilní důchod 0

Hrubý disponibilní důchod

Suma, která zůstává konkrétní domácnosti po tom, co uhradí své běžné a pravidelné výdaje. Právě hrubý disponibilní důchod má posloužit k tomu, aby bylo možné uhradit i konečné spotřeby, nebo vytvářet případné úspory. Čím je...

Hranice chudoby 0

Hranice chudoby

Výše příjmů, která je oficiálně stanovená a která určuje, kdy konkrétní osoby patří mezi takzvaně chudé. Každá země má jinou hranici chudoby. Obvykle jsou výpočty realizovány pomocí minimálního spotřebitelského rozpočtu, ale může docházet také...

Hotové peníze 0

Hotové peníze

Forma, kdy se používají mince, nebo papírové bankovky. Hotové peníze jsou využívány k hotovostnímu platebnímu styku.


Hospodářský výsledek 0

Hospodářský výsledek

Ukazatel rozdílu mezi výnosy a náklady u konkrétního podniku. Pokud jsou výnosy vyšší, zcela logicky daný podnik generuje zisk. V opačném případě je hospodářský výsledek označovaný jako takzvaná ztráta.

Hospodářský růst 0

Hospodářský růst

Tento pojem je označován i jako růst potencionálního produktu. Je ovlivňován hlavně na straně nabídky. Aby mohl být hospodářský růst uskutečněný, je třeba mít dostatek kapitálu. A to nejenom ve smyslu financí. Dále jsou...

Hospodářský cyklus 0

Hospodářský cyklus

Označení cyklu, který má celkem čtyři fáze a může se pravidelně opakovat. První fází je takzvaná recese, kdy ekonomická aktivita konkrétní země je na samotném minimu a objevuje se výrazná nerovnováha. Druhou fází je...


Horké peníze 0

Horké peníze

Pod tímto označením se skrývá něco, co můžeme nazvat krátkodobými pohledávkami. Obvykle jsou takzvaně přelévány mezi jednotlivými státy. A to za účelem výhodnějšího zhodnocení daných finančních prostředků.

Home banking 0

Home banking

Provádění bankovních operací konkrétním klientem, v rámci své domácnosti. A to s použitím počítače a internetového bankovnictví. Pojem Home banking může zahrnovat zjištění zůstatků na bankovních účtech, může zahrnovat realizaci platebních případů, stejně jako může být...