IČO 0

IČO

Identifikační číslo, které dnes používají primárně podnikatelé. Jak soukromé a právnické osoby, tak třeba i občanská sdružení a další subjekty. Jde o číslo, které přiděluje živnostenský úřad, nebo rejstříkový soud. Slouží k přesné identifikaci subjektu....

IBRD 0

IBRD

Zkratkové označení pro Světovou banku. Za tou se skrývá takzvaná Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, která v plném názvu zní International Bank for Reconstruction and Development. Od toho se následně odvíjí výše zmíněné zkratka....

IBOR 0

IBOR

Označuje průměrnou úrokovou sazbu u mezibankovních úvěrů. Daná zkratka je pravidelně doplňována také dalšími prvotními písmeny, která označují lokalitu, kde je daná výše úrokové sazby stanovena. Například PRIBOR značí město Praha. 0.0 00


IBAN 0

IBAN

Pod zkratkou IBAN se skrývá pojem International bank account number. S originálního popisu už lze celkem dobře odvodit, že se jedná o formát čísla účtu. A to takový formát, aby pomocí něho bylo možné realizovat...

Chudoba 0

Chudoba

Stav, kdy konkrétní osoba nemá tak velké příjmy, aby zvládla běžný život. Jedná se o konkrétní ukazatel příjmů, které jsou takzvanou hranicí chudoby. 0.0 00

Charter 0

Charter

Nájemný typ dopravy. Nejčastěji je charter spojován s leteckou dopravou, ale může jít také o dopravu lodní. 0.0 00


Charita 0

Charita

Typ dobročinnosti, se kterou začaly církevní organizace. Následně se pojem charita rozšířil i do dalších oblastí, hlavně v rámci občanských sdružení. Dnes existuje celá řada charitativních organizací, které mohou mít různé zaměření a různé projekty....

Charge karta 0

Charge karta

Jedná se o takzvanou úvěrovou platební kartu. Její hlavní charakteristika je spojena s tím, že se jedná o kartu ve formě úvěru, která je dávána klientům s dobrou bonitou. Obvyklé je čerpání takzvaně do mínusu, s nutností...

Hypotéza 0

Hypotéza

Jiné označení pro předpoklad, ale i domněnku. Hypotéza obvykle vychází z určitých dřívějších zkušeností a informací, ale zároveň není ničím konkrétním podložena. 0.0 00


Hypotéka 0

Hypotéka

Účelový úvěr, nejčastěji spojený s financováním bydlení. Pojmem hypotéka je ale označováno také zástavní právo konkrétní nemovitosti. Hypotéka funguje tak, že žadatel o úvěr zastaví konkrétní nemovitost a následně dostává hypoteční úvěr. Ten splácí, a...

Hypoteční zástavní list 0

Hypoteční zástavní list

Jde o konkrétní formu dluhopisu, jehož hodnota je udávána jako výše pohledávky a samotných úroků. Hypoteční zástavní list vydávají banky, které poskytují hypoteční úvěry. Je spojený se zástavou konkrétní nemovitosti, jejíž koupě, nebo i...

Hypoteční úvěr 0

Hypoteční úvěr

Typ půjčky, který je charakteristický hlavně tím, že se jedná o účelový úvěr, určený k financování bydlení. Jeho další charakteristikou je to, že je zajištěný zástavním právem, a to ke konkrétní nemovitosti. 0.0 00