Indosament 0

Indosament

Pojem, pomocí kterého se označuje to, že dojde k písemnému převodu listinného cenného papíru. A to na dalšího majitele. Vše je zadokumentováno přímo na cenném papíru, a to na jeho rubu. 0.0 00


Indikátor 0

Indikátor

Označení pro takzvaný ukazatel. Jde o poměrnou veličinu, která je spojena hlavně s poměrem různých údajů k poměru časovému. 0.0 00

Indiference 0

Indiference

Jiné označení pro takzvanou nerozdílnost. V praxi to může znamenat, že konkrétní statky v porovnání s jinými nejsou ani lepší, ani horší. Jsou tedy stejné, a to hlavně s přihlédnutím k tomu, jaký z nich máme konkrétní užitek. 0.0 00

Indexový certifikát 0

Indexový certifikát

Jsou charakteristické tím, že zobrazují vývoj největších světových indexů. A to s maximální přesností. Konkrétní hodnota, kterou má indexový certifikát, je odvozena právě od hodnoty, kterou má samotný světový index v rámci daného časového období. 0.0...


Indexace 0

Indexace

Pojem známý ze segmentu pojišťovnictví. Slovem indexace se označuje takzvaná dynamizace. Jde o stav, během kterého dochází k tomu, že je zvyšována pojistná částka. Vlivem toho dochází i k tomu, že je zvyšováno také běžné pojistné....

Index životních nákladů 0

Index životních nákladů

Ukazatel, konkrétněji potom úhrn výdajů v rámci jedné domácnosti, nebo také výdajů i jednotlivců. Index životních nákladů využívá statistiky spojené s životními náklady, které mohou mít různé domácnosti. A to s přihlédnutím ke konkrétnímu zaměstnání, nebo třeba...


Index spotřebitelských cen 0

Index spotřebitelských cen

Index, tedy ukazatel cen, který se týká určitých výrobků, ale také určitých služeb. Obvykle je spojovaný s pojmem, kterým je takzvaný spotřební koš. Index spotřebitelských cen je počítaný výhradně v oblasti maloobchodu. 0.0 00

Index kapitálového trhu 0

Index kapitálového trhu

Pomocí tohoto ukazatele se měří hlavně výkonnosti na určitém trhu. Index kapitálového trhu může být používaný třeba u různých investičních titulů, u různých fondů a u celé řady dalších věcí. 0.0 00

Index cen výrobců 0

Index cen výrobců

Jde o ukazatel, který slouží k tomu, že se sledují ceny výrobků, ale i služeb. Výhradně však jenom takových, které jsou realizovány v oblasti velkoobchodního styku. 0.0 00


Index 0

Index

Číslo, které slouží k porovnání různých ukazatelů. Index se může týkat konkrétního času, a to na základě výpočtu ze dvou veličin. Následně je určený jejich přesný poměr. 0.0 00

Imprinter 0

Imprinter

Technické zařízení, které souvisí s platebními kartami. Jedná se o specielní snímač, lidově označovaný jako žehlička. Je umístěný na platebním terminálu a umožní realizovat konkrétní platbu. A to tak, že se kartou do daného snímače...