Holding 0

Holding

Větší skupina podniků, které jsou ovládány jedním subjektem. A to nejenom kapitálově. Každý konkrétní subjekt v holdingu je stále autonomní, podnikající pod svým jménem. Zároveň ale spolupracuje s mateřskou společností. Konkrétní rozsahy jsou definovány smluvně.


Hold 0

Hold

Jedna ze základních strategií při investování do cenných papírů. Hold vyjadřuje stav, kdy je konkrétní cenný papír držený.

Hodnotící číslo 0

Hodnotící číslo

Jedná se o ukazatel, kterým se vyjadřuje hodnota smlouvy. Je to číslo, kterého jste mohli dosáhnout v průběhu spoření. Je spojeno i s žádostí o úvěr. Konkrétní hodnotící číslo by mělo být co nejvyšší, jelikož jedině...

Hodnocení bonity (kredibility) 0

Hodnocení bonity (kredibility)

Postupy, které mají za cíl provést takzvaný skóring. Tedy vyhodnocení toho, zda je konkrétní žadatel schopný splatit konkrétní úvěr. Hodnocení bonity může být realizováno jak u soukromých osoba, tak může být realizováno také u...


HNP 0

HNP

Označení pro hrubý národní produkt. Jedná se o hodnotu, kterou má finální zboží, které je vyprodukované nejenom domácími firmami na území našeho státu. HNP označuje i finální hodnotu zboží, které je vyprodukováno tuzemskými firmami...

Hmotný investiční majetek dlouhodobé povahy 0

Hmotný investiční majetek dlouhodobé povahy

Jedná se především o výrobní prostředky. Sem můžeme zařadit vše, co souvisí s možnými investicemi do výroby. Základem jsou budovy, stavby, ale i dopravní prostředky. Také sem patří veškeré inventáře i takzvaný drobný investiční majetek....

Hlavní trh 0

Hlavní trh

U nás ho najdeme na Burze cenných papírů Praha. Hlavní trh je ten typ, na které jsou obchodovány výhradně jenom ty cenné papíry, které mají tu nejvyšší likviditu. Aby byl cenný papír na hlavní...


Historický výnos 0

Historický výnos

Tímto pojmem mohou být popisovány hned dvě situace. Buď historický výnos označuje reálnou hodnotu výnosu, které bylo v minulosti dosaženo, nebo je historický výnos označením výnosu, kterého mohlo být v ideálních podmínkách dosaženo.

Historická cena 0

Historická cena

Cena, za kterou bylo možné nakoupit v minulosti. Třeba v době, kdy konkrétní produkt vznikl a do výsledné ceny nebylo zahrnováno například opotřebení, či celkové stáří.


Hedging 0

Hedging

Zajištění proti riziku. Hedging je založený na párování rozdílných finančních toků. V praxi by mělo docházet k tomu, že nastane situace, kdy se toky na straně pasivní kryjí s těmi, které jsou na straně aktivní.

Hedgeové fondy 0

Hedgeové fondy

Typ fondů, který se zaměřuje výhradně jenom na velmi rizikové spekulace. Mohou být celkem výnosné, ale zároveň patří do skupiny výrazně rizikových fondů.

HDP 0

HDP

HDP neboli hrubý domývá produkt označuje veškeré součty hodnoty zboží a služeb. A to v rámci domácích firem, nebo v rámci firem zahraničních, které ale svou činnost realizují v rámci daného státu. Zde vyprodukované zboží a služby...