Ekvivalent neurčitosti 0

Ekvivalent neurčitosti

Riziko může být ve světě ekonomiky všudypřítomné. Nutno ale říci, že ho lze analyzovat. A k tomu poslouží právě ekvivalent neurčitosti. Jedná se o ukazatel, který bere v potaz určitou peněžní částku, v souvislosti s kterou je vyhodnocováno...


Ekvivalent 0

Ekvivalent

Hodnota, která je rovnocenná s jinou. Pojem ekvivalent se velmi často užívá pro vyjádření takzvané protihodnoty. Známým segmentem je třeba barterový obchod – tedy obchod výměnný.

Ekonomika 0

Ekonomika

Hospodářství konkrétního státu. V našem případě to může být třeba česká ekonomika. Jde o obor, který se věnuje hospodářské činnosti v rámci státu, ale i v rámci určitého odvětví.

Ekonomie 0

Ekonomie

Společenská věda, která zkoumá hlavně ty oblasti života, které se týkají peněz a hospodaření s nimi. Jedná se o obor, který se dotýká různých zdrojů, dotýká se oblasti rozdělování, segmentu statků a služeb, stejně jako...


Ekonomický zisk 0

Ekonomický zisk

Jasně vyjádřený poměr mezi příjmem a také náklady. Ekonomický zisk by měl být pochopitelně kladný. Pokud vychází záporné číslo, potom mluvíme o ztrátě. Ta může být spojena s prvními roky života firmy, stejně jako může...

Ekonometrie 0

Ekonometrie

Metoda, která se zabývá zkoumáním ekonomických jevů. Nikoliv obecně, ale jenom v oblastech, jako je matematicko-statistická analýza.


Efektivnost 0

Efektivnost

Jednoduše řečeno jde o poměr účinků a nároků. V praxi se jedná o poměr, kdy se zmapují přínosy a výstupy a porovnají se s náklady vstupy. Čím lépe vše vychází, tím je konkrétní efektivnost vyšší.

Efektivní úrok 0

Efektivní úrok

Daným pojmem se vyjadřuje poměr skutečně zaplacené výše úroku ke konkrétní jistině. Pokud se podíváme na přená čísla, tak je efektivní úrok vždy vyšší, než reálná dohodnutá úroková sazba, která je uvedena například ve...

Efektivní trh 0

Efektivní trh

Typ trhu, který je založený na rychlém využití a zpracování jakýchkoliv informací, které jsou dále analyzovány. Následně dojde k vyhodnocení a promítnutí daných informací do jednotlivých kurzů.


Efektivní portfolio 0

Efektivní portfolio

Pojem ukazující na to, že investiční portfolio patří mezi nejlepší. Efektivní portfolio je takové, u kterého je stejný očekávaný výnos, jako u portfolií ostatních, ale zároveň je zde v porovnání s nimi výrazně nižší riziko.

ECU 0

ECU

Označení měnové jednotky, která má jeden jasný účel. Slouží k tomu, aby se vyrovnaly salda. A to mezi jednotlivými zeměmi a jejich měnovými soustavami. Nutno dodat, že jde o jednotku používanou jenom v rámci EU. Emise...

E-commerce 0

E-commerce

Jednoduše přeloženo jde o elektronický obchod. Tedy realizace byznysu prostřednictvím internetu, hlavně formou online prodeje. E-commerce je spojována i se slovem eshop, což je právě ona platforma elektronického internetového obchodu.