Investiční bankovnictví 0

Investiční bankovnictví

Obchody, tedy konkrétně transakce, které jsou realizovány s cennými papíry, ale třeba i s různými instrumenty, nebo například také s finančními deriváty. Investiční bankovnictví může zahrnovat různorodé typy obchodů, které se realizují v investičním segmentu. 0.0 00


Investice 0

Investice

Využití primárně finančních prostředků k tomu, aby generovaly další zisk. Investice mohou mít celou řadu podob a mohou být spojeny s činností zhodnocení peněz jednotlivců, i s tím, že se firma snaží inovovat a investovat do budoucnosti....

Inventura 0

Inventura

Činnost založená na zjišťování stavu hospodářských prostředků. Jedná se o postup, který je vyžadován současnými zákony a je spojený s fungováním řady firem. 0.0 00

Inventarizace 0

Inventarizace

Forma přehledu i možnost následné kontroly. Inventarizace je založena na evidování konkrétního majetku, s čímž je spojena následná kontrola. Dobře vedená inventarizace by měla vypadat tak, že budou souviset data v účetnictví s tím, co se konkrétně...


Invence 0

Invence

Nápad založený na novém postupu, důvtipu, ale i vynalézavosti, nebo založený na využití nových cest a možností. 0.0 00

Invalidní penze 0

Invalidní penze

Typ penze, která je vyplácena v případě invalidity. Souvisí s penzijním připojištěním. Pokud se konkrétní osoba stane invalidní, má nárok na to, aby jí byly spořené finanční prostředky ihned vypláceny 0.0 00

Intervence 0

Intervence

Činnost centrální banky. V našem případě je to Česká národní banka. Jedná se o postup založený na tom, že kupuje, nebo také prodává svou měnu na jednotlivých trzích. Důvodem je cílená změna kurzu oběma směry....


Internet banking 0

Internet banking

Pojem zahrnující možnosti ovládání bankovního účtu skrz internet. Internet banking je spojován právě s nabídkou bank ovládat účty tímto způsobem. Jde dnes o hojně využívanou a moderní formu obsluhy bankovních účtů. 0.0 00

Integrace 0

Integrace

Postup založený na očekávaném výsledku, kterým má být určité spojení, nebo také určité splynutí. Může se jednat třeba o integraci dvou, ale i více ekonomik, nebo integraci dvou a více oblastí. 0.0 00

Insolvence 0

Insolvence

Stav jasně označující platební neschopnost konkrétního dlužníka. Jedná se o situaci, kdy daná osoba, ale také daná firma není schopna splatit své závazky. Insolvence je často vyhlašována v segmentu firemním, kde návrh může podat věřitel,...


0

Máte poškozené bankovky? Víme, co s nimi

Poškodit minci je vzhledem k jejím vlastnostem celkem komplikované. A když už k tomu dojde, tak maximální finanční ztrátou je částka 50 Kč, což mnoho lidí neřeší. Co ale už může být důvodem k řešení, to jsou...

Pronto půjčka 0

Pronto půjčka

Pronto znamená rychle. Už takto je možné si tento úvěr jednoduše charakterizovat. Pokud se podíváme na několik detailnějších informací, se kterými je Pronto půjčka spojována, tak musíme říci, že jde o klasickou nebankovní půjčku....

Insider trading 0

Insider trading

Druh obchodování, který je postavený na využívání dat, která nejsou veřejná. Jde o interní informace, které jsou spojeny třeba s firmami, nebo s konkrétními nemovitostmi. 0.0 00