Internet banking 0

Internet banking

Pojem zahrnující možnosti ovládání bankovního účtu skrz internet. Internet banking je spojován právě s nabídkou bank ovládat účty tímto způsobem. Jde dnes o hojně využívanou a moderní formu obsluhy bankovních účtů. 0.0 00


Integrace 0

Integrace

Postup založený na očekávaném výsledku, kterým má být určité spojení, nebo také určité splynutí. Může se jednat třeba o integraci dvou, ale i více ekonomik, nebo integraci dvou a více oblastí. 0.0 00

Insolvence 0

Insolvence

Stav jasně označující platební neschopnost konkrétního dlužníka. Jedná se o situaci, kdy daná osoba, ale také daná firma není schopna splatit své závazky. Insolvence je často vyhlašována v segmentu firemním, kde návrh může podat věřitel,...

0

Máte poškozené bankovky? Víme, co s nimi

Poškodit minci je vzhledem k jejím vlastnostem celkem komplikované. A když už k tomu dojde, tak maximální finanční ztrátou je částka 50 Kč, což mnoho lidí neřeší. Co ale už může být důvodem k řešení, to jsou...


Pronto půjčka 0

Pronto půjčka

Pronto znamená rychle. Už takto je možné si tento úvěr jednoduše charakterizovat. Pokud se podíváme na několik detailnějších informací, se kterými je Pronto půjčka spojována, tak musíme říci, že jde o klasickou nebankovní půjčku....

Insider trading 0

Insider trading

Druh obchodování, který je postavený na využívání dat, která nejsou veřejná. Jde o interní informace, které jsou spojeny třeba s firmami, nebo s konkrétními nemovitostmi. 0.0 00

Insider 0

Insider

Osoba, která je zasvěcena do informací, které se týkají konkrétního hospodaření firmy. Insider je pracovník, obvykle interní, který má přístup k daným datům. A to hlavně s ohledem na výkon jeho pozice, která to mnohdy dokonce...


Input 0

Input

Označení vstupu. Input je v podstatě vše, co vstupuje do výrobního procesu a co je nezbytné k produkci statků, nebo k vytvoření určité služby. Mezi input se může řadit lidská práce, energie, surovina, ale třeba i potřebná...

Inovace 0

Inovace

Krok spojený s novinkou. Inovace se může týkat konkrétního produktu nebo služby, stejně jako může být inovace spojena třeba s novým výrobním postupem, nebo novou metodou. 0.0 00

Inkaso 0

Inkaso

Označení pokynu, který dává konkrétní klient. Je spojený s požadavkem na provedení platby z jeho účtu. Inkaso je charakteristické tím, že majitel účtu dá práva ke stržení platby jinému subjektu. Ten si tak v rámci pravidelných plateb...


Informační povinnosti na burze 0

Informační povinnosti na burze

Jak v hlavním trhu, tak i v trhu vedlejším platí povinnosti. Pro firmy hlavně takové, že musí konkrétní burze pravidelně poskytovat informace o svém hospodaření. Jde primárně o účetní uzávěrky, jde o výroční zprávy, stejně jako...

Informační efektivnost 0

Informační efektivnost

Odráží hlavně situace spojené s tržními cenami a tím, jaké dostupné a relevantní informace jsou s nimi konkrétně spojeny. Informační efektivnost může přinášet dvě situace. Tou první je fakt, že je finanční nástroj takzvaně podhodnocen, a...

Inflační riziko 0

Inflační riziko

Obava, která je spojena s tím, že bude ovlivněna reálná výnosová míra u investic. Sice dojde k určitému zhodnocení, ale pokud nebude vyšší, než inflace v daném období, tak mluvíme o tom, že reálný výnos může být...