Odvody daní v roce 2018 – kolik se strhne z vašeho platu

Máte odpracovaný leden a už jenom očekáváte, kolik dostanete v rámci výplaty? Pokud ano, je dobré vědět, kolik si z vaší výplaty vezme stát. Rozhodně se nejedná o nijak malé peníze a tak je třeba počítat s tím, že částka ze smlouvy bude výrazně ponížena. V souvislosti s danými odvody se používají hlavně tři formulace pro vaši samotnou mzdu. Jedná se o tyto:

Jak je rozdělit? První formulace je spojena se sumou, ze které musí zaměstnavatel odvádět daně za vás, jako za zaměstnance. Následně vznikne hrubá mzda, ze které strhne stát daně ještě vám samotným, jako zaměstnancům. Tím jsou odvody daní u konce a vy dostáváte takzvanou čistou mzdu. To je částka, kterou získáte v hotovosti, nebo na účet. A jaké jsou současné odvody daní a kde zaplatíte nejvíce? Podívejte se.

Contents

Zdravotní pojištění patří mezi povinné odvody daní

Tato daň je označena jako povinná a patří mezi odvody daní, které jsou nejvyšší. I když to může mnoha lidem dost vadit, je třeba říci, že zdravotní pojištění je celkem důležité. A to hlavně z toho důvodu, že díky němu je každému zajištěna bezproblémová zdravotní péče. Co to znamená? Že může přijít k lékaři a bude mít jistotu, že u něho nebude nic platit – třeba za ošetření. V tomto je tedy jasná výhoda, jelikož hlavně při náročných ošetřeních nebo operacích mluvíme o nákladech třeba i ve statisících, nebo milionech. A to může pokrýt pár tisícovek měsíčně.

Odvody daní v roce 2018 opět sníží vaši čistou mzdu

Odvody daní v roce 2018 opět sníží vaši čistou mzdu

A jak velké zdravotní pojištění vlastně je? Podívejme se. Nejprve je třeba říci, že první odvod realizuje zaměstnavatel ze superhrubé mzdy. Zde mluvíme o tom, že je státu odvedena hodnota 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Následně dojde k tomu, že je stržena další hodnota, a to celých 4,5 procenta, což je odvod na straně zaměstnance. Roli zde pochopitelně hraje výše příjmu zaměstnance. Čím více vydělává, tím více mu je samozřejmě reálně odváděno.

Sociální pojištění

I zde jsou odvody celkem velké. Na druhou stranu musíme říci, že zde existuje něco, čemu se říká maximální vyměřovací základ. Pokud jde o odvody daní v roce 2018, tak onen maximální vyměřovací základ činí 1 438 992 Kč. Ten je tedy stanoven jako maximální suma, což v praxi znamená, že i když má zaměstnanec příjmy vyšší, má jistotu, že více platit nebude. Na druhou stranu dodejme, že když se na tuto sumu podíváme, tak se většiny zaměstnaných lidí skutečně netýká. Ti tak musí pravidelně odvádět peníze státu, který je následně používá hned na trojici věcí. A to konkrétně na:

  • Nemocenské pojištění
  • Důchodové pojištění
  • Státní politiku nezaměstnanosti

A jak velká je tato sazba? Opět musíme rozdělit to, kolik bude platit zaměstnavatel a kolik bude platit zaměstnanec jako takový. Pokud začneme odvodem zaměstnavatele, tak zde je sazba přesně 25 procent. Opět pro úplnost dodejme, že se počítá ze superhrubé mzdy. Následně už vznikne mzda hrubá, ze které je ještě sociální pojištění strženo jednou – takzvaně na straně zaměstnance. Zde jsou rozdíly v tom, zda má nebo nemá důchodové spoření. Pokud ne, je to 6,5 procenta. Pokud ano je to jenom 3,5 procenta. Takové jsou odvody daní v roce 2018.

Daň z příjmu

Je tady poslední daň, která souvisí s odvody daní v roce 2018. Jedná se o daň z příjmu. A v jaké je výši? Ta je stanovena pevně a jednotně. Daň z příjmu je tedy strhávána ve výši 15 procent. S tím musí každý zaměstnanec také počítat. Daná daň není použita ani na případné výdaje spojené se zdravím, nebo se sociální politikou státu. Jedná se o klasický příspěvek do státního rozpočtu, který je nadále standardně rozdělován. Obecně tedy musíme říci, že z něho nikdo žádný konkrétní profit nedá.

Pokud se podíváme na to, z jaké sumy se daň z příjmu počítá, tak je třeba dodat, že je její výsledná hodnota celkem složitá. Základem je totiž hrubá mzda v ČR, ze které se odečte sociální a zdravotní na straně zaměstnance, ale následně se k němu přičte sociální a zdravotní na straně zaměstnavatele. Vznikne takzvaný dílčí základ daně, který se zaokrouhlí a následně je z něho patnáctiprocentní daň vypočtena.

Odvody daní v roce 2018 bude nadále dělat zaměstnavatel

Je jasné, že někteří zaměstnanci mohou mít obavy z toho, co pro ně vlastně odvody daní znamenají. V praxi vlastně nic. Jenom jim pomohou v tom, kolik budou zhruba dostávat ve formě čisté mzdy. Tedy té, kterou dostávají na ruku, nebo ji dostávají na bankovní konto. O vše ostatní se v tomto směru postará zaměstnavatel. Ten má povinnost u každého zaměstnance zajistit odvody zdravotního i sociálního. A to jak na své straně, tak i na straně zaměstnance. Také má povinnost zajistit odvod daně z příjmu.

A co doporučíme zaměstnancům? Zjistit si, zda za ně jejich zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění skutečně odvádí. Jsou totiž případy, kdy k tomu z různých důvodů nemusí docházet, což následně vede k budoucím problémům. Dané informace si lze vyžádat jak na konkrétní pojišťovně, tak i na správě sociálního zabezpečení.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *