Jak se počítá čistá mzda a jaká bude pro rok 2018

Pro rok 2018 si vláda nachystala celou řadu změn. Jednou z nich je i minimálně mzda, která se zvedla od ledna 2018 na 12 200 korun měsíčně. Pro většinu povolání je však vyšší spodní hranice, tedy zaručená mzda. Minimální částky jsou však uváděny v hrubém a v případě čisté mzdy se jedná o menší částky. Jak se počítá čistá mzda? To se dozvíte níže.

Contents

Jak se počítá čistá mzda

Výpočet čisté mzdy je poměrně jednoduchý a vzoreček vypadá následovně: hrubá mzda mínus pojistné na sociální pojištění (šest a půl procenta z hrubé mzdy) mínus pojistné na zdravotní pojištění (čtyři a půl procenta z hrubé mzdy) minus daň z příjmů. Dále se daň odečítá z hrubé mzdy, ale počítá se ze superhrubé mzdy – patnáct procent ze superhrubé mzdy a to zaokrouhlené na stokoruny nahoru. Do výpočtu se dále bere sleva na dani a nezdanitelné části základu daně, které výslednou daň snižují.

Superhrubá mzda je hrubá mzda zvýšená o odvody, které jsou hrazeny za zaměstnance zaměstnavatelem. Na sociálním pojištění se odvádí dvacet pět procent z hrubé mzdy, na zdravotním pojištění to je devět procent a další pojištění, které je hrazené zaměstnancem.

Pro sociální pojištění je maximální vyměřovací základ 48 násobek průměrné mzdy platné v daném roce. Pro rok 2018 se jedná o 29 979 korun a 48 násobek činí 1 438 992 korun. Z peněz, které v roce 2018 vyděláte nad tuto částku neplatíte sociální pojištění. Pro zdravotní pojištění horní limit není stanoven.

Pokud máte dobré zaměstnání a vyděláváte si více jak čtyřnásobek průměrné mzdy, dopadne na vás solidární daň. Pro rok 2018 by vás plat musel činit více jak 119 916 korun. Pokud se tak stane, zaměstnavatel vám strhne sedmiprocentní solidární daň.

Důležitá je ale hranice příjmů za rok, která se rovná 48 násobku průměrné mzdy, pro letošní roky se jedná o 1 438 992 korun. Jakmile si vyděláte za daný rok více, budete muset na začátku roku 2019 podat sami daňové přiznání a k solidární dani se přiznat. Jestliže přesáhnete tuto hranici jen v některých měsících, ale celkovou roční hranici nepřekročíte, může za vás daň vyúčtovat zaměstnavatel v ročním zúčtování a solidární daň se vám navrátí.

Jak si můžete snížit daň z příjmů

Teď už víme, jak se dostaneme na čistou mzdu. Existují však možnosti, jak srazit daň z příjmů. Nejzákladnější je základní daňová sleva na poplatníka, která činí 2070 korun měsíčně (24 840 korun ročně). Sleva v plné roční výši je určena i tomu, kdo má zdanitelné příjmy jen po část po roku.

U některých odměn se daň z příjmu neplatí. Víte jaké příjmy nejsou zatíženy daní? Odměny, které není nutné danit.

Další slevou je daňová sleva na dítě, které živíte a bydlíte ve společné domácnosti. Úleva na dítě činí pro rok 2018 1267 korun za měsíc, tedy 15 204 korun ročně. Dále je tu sleva na druhé vyživované dítě, které vám smázne z daně 19 404 Kč (1617 korun za měsíc). Za třetí a další dítě je zde sleva 24 204 korun za rok (2017 korun měsíčně). V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P se sleva dvojnásobí. Slevu na jedno dítě může uplatnit pouze jeden rodič.

Do kdy můžete tento druh slevy uplatnit? Daňové zvýhodnění je možné uplatnit až do věku 26 let dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (student) nebo za dítě, které má špatný zdravotní stav a nemůže se připravovat na budoucí povolání. Abyste si mohli slevu uplatnit, musí se jednat o dítě vlastní, osvojení, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče a jeho rodiče nemají příjmy, které by mohli daňovou slevu využít. Sleva není možná pro dítě družky nebo druha. Lze ji ale využít pro dítě registrovaného partnera nebo partnerky. V případě, že dojde k splnění přiznání slevy jen na část roku, lze si slevit poměrné částky za dané měsíce.

Výhodou slevy na dítě je nárok na daňový bonus. Ten nastane, když se daň z příjmu po započítání slevy na dítě dostane do záporných hodnot. V takovém případě neplatíte daň a ještě se vám vyplatí „mínusová“ částka jako bonus. Stropem je 60 300 korun ročně. Nárok na bonus máte jen v případě, že jste v daném roce vydělali alespoň šestinásobek minimální mzdy. Pro rok 2018 je to minimálně 73 200 korun hrubého. Pozor si dejte na novinku letošního roku. Platí totiž, že při posuzování nároku na bonus se zohledňují pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti. Příjmy z kapitálového majetku či pronájmu vám k bonusu nepomohou, jak to bylo běžné v předchozích letech.

Další slevu získáte za dítě, které navštěvuje školku nebo jiné předškolní zařízení. Slevu na školku vám získá slevu na dani až 12 200 korun v závislosti na tom, kolik jste skutečně zaplatili za docházku do předškolního zařízení. Sleva se uplatňuje za celý rok najednou v ročním zúčtování, které za zaměstnance provádí zaměstnavatel nebo v daňovém přiznání. Slevu je možné uplatnit pouze u jednoho z rodič, který s dítětem žije ve společné domácnosti.

Zapomenout nesmíme ani na slevu na manželu či manžela (případně registrované páry). Pokud jsou její/jeho příjmy nejsou za daný rok vyšší než 68 tisíc korun, je možné uplatnit tuto slevu. Opět se sleva uplatňuje za daný kalendářní rok a činí 24 840 korun. Pokud má váš muž či žena průkaz ZTP/P sleva se dvojnásobí. V případě uzavření sňatku v průběhu roku se sleva rovná dvanáctině z 24 840 korun za každý měsíc, kdy jsou manžele svoji.

Někdy vznikne nárok na daňový přeplatek. Zjistěte, kdy na něj máte nárok.

Co se nezohledňuje na daňovou slevu manželky nebo manžela

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • dávky sociální péče
 • příspěvky na péči a sociální služby
 • státní příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření nebo ke stavebnímu spoření
 • stipendium poskytované studentům, kteří se připravují na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o osobu blízkou či jinou osobu, která má dle zákona o sociální služby nárok na příspěvek na péči

Do příjmu se započítává

 • příjmy od zaměstnavatele (v hrubém), z podnikání nebo pronájmu
 • všechny typy důchodů
 • dávky nemocenského pojištění, jako je nemocenská, mateřská nebo ošetřovné
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
 • podpora v nezaměstnanosti
Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *