Máte nárok na mateřskou v roce 2018? Jaké podmínky musíte splnit a všechny změny pro rok 2018 přehledně

Mateřská a rodičovská dovolená je často spojováno jako jedno. Je však mezi nimi rozdíl. Dovolenou – mateřskou i rodičovskou – poskytuje rodičům zaměstnavatel. Peněžitou pomoc v mateřství i rodičovský příspěvek vyplácí stát. K čemu slouží? Především jako náhrada příjmů během čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Zatímco rodičovský příspěvek je tu pro všechny, pro čerpání peněžité pomoci v mateřství je zapotřebí splnit několik podmínek, jinak na ni nemáte nárok.

Contents

Kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská dávka je jistým druhem nemocenského pojištění, která slouží jako náhrada mzdy či platu v době, kdy je matka dítěte na mateřské dovolené. Zpravidla se na mateřskou dovolenou nastupuje nejdříve osmý týden před očekáváným porodem a nejpozději šest týdnu před očekávaným porodem.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství však není automatický. Je zapotřebí splnit několik podmínek. V prvé řadě musíte být řádným plátce nemocenského pojištění alespoň 270 dní během dvou let před nástupem na mateřskou. Nemocenské pojištění je totiž součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance běžně hradí zaměstnavatel. OSVČ a podnikatelé si platí nemocenské pojištění dobrovolně a jejich mateřská se řídí trochu jinými pravidly.

Další podmínkou je, že v den nástupu na mateřskou musí být matka dítěte účastníkem nemocenského pojištění. Tedy v den nástupu být zaměstnaná. Existuje však výjimka. Skončili ženě pracovní poměr v těhotenství, je zde ochranná lhůta 180 dní. Nastoupí-li na mateřskou do 180 dní od ukončení pracovního poměru, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Maximální doba vyplácení peněžité pomoci v mateřství je 28 týdnů u jednoho dítěte a v případě více dětí je to 37 týdnů.

Pravidla pro mateřskou dovolenou

Mateřská a rodičovská dovolená je poskytována zaměstnavatelem. Mateřská je dlouhá maximálně 28 týdnů a případně 37 týdnů pokud se jedná o dvojčata či vícerčata. Na rodičovské dovolené je možné zůstat do tří let věku dítěte. Během této doby vám nemůže zaměstnanec podat výpověď z pracovního poměru. Mateřskou dovolenou lze čerpat i opakovaně. A to tedy v momentě, kdy během čerpání mateřské dovolené se narodí další potomek. Plynule se naváže další mateřská a rodičovská dovolená opět do tří let věku dítěte.

Novinkou pro rok 2018 jsou i přídavky na dítě. Víte, jaké jsou přídavky na dítě pro letošní rok?

Jak je to s mateřstvím po studiích?

Pokud otěhotníte bezprostředně po studiích, započítává se doba účasti na nemocenském pojištění jako příprava na budoucí povolání, tedy studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole či konzervatoři. V době nástupu na mateřskou však musí být studium ukončené. Kromě toho je zapotřebí být v den nástupu na mateřskou zaměstnána a tedy se podílet na nemocenském pojištění. Pro stále studující maminky se doba studia do dnů potřebných pro nárok na mateřskou nepočítá.

Pozor si dejte i v případě, že vykonáváte práci malého rozsahu nebo pracujete na dohodu o provedení práce s maximální výší výdělku do deseti tisíc korun měsíčně. V takovém případě za vás zaměstnavatel nemocenské pojištění neplatí.

Kolik činí mateřská pro rok 2018

Pro výši mateřské dovolené jsou důležité přechozí výdělky. Vše se vypočítává z průměrného hrubého příjmu za posledních 12 měsíců. Mateřská pak činní 70 procent z denního vyměřovacího základu (příjem za 12 měsíců / 365 dní), který se snižuje o redukční hranice. Ty jsou pro rok 2018 následovné:

  • z částky do 1000 Kč se započítá 100%
  • z částky nad 1000 Kč do 1499 Kč se započítá 60%
  • z částky nad 1499 Kč do 2889 Kč se započítá 30%
  • k částce nad 2889 Kč se nepřihlíží

Jestliže máte rizikové těhotenství a nástupu na mateřskou či čerpání pomoci v mateřství předchází nemocenská, výše nemocenské se do průměrných výdělků nezapočítává. V tomto případě budou hrát roli průměrné výdělky ze zaměstnání za posledních dvanáct měsíců, tedy příjmy před začátkem pracovní neschopnosti.

Zjistěte, jak si spočítat čistou mzdu pro rok 2018.

Jak je to s otcem na mateřské dovolené

Většina případů řeší pouze matku na mateřské dovolené. Peněžitou pomoc v mateřství čerpá pouze matka dítěte. Pobírat ji ale může i otec dítěte nebo manžel maminky dítěte. Samozřejmě platí stejné podmínky jako výše uvedené. Důležitá je tedy účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dní za poslední dva roky a v den, kdy má být započata peněžitá pomoc v mateřství. Tato doba nenastane dříve, než skončí šestinedělí. Tato doba podpory, kdy bude tatínek dostávat mateřskou bude vždy o těchto šest týdnů kratší. Pro otce je tedy mateřská dlouhá pouze 22 týdnů u jednoho dítěte a 31 týdnů u více dětí. Jestliže matka brala mateřskou před porodem nebo po šestinedělí, je o tuto dobu mateřská pro otce/manžela kratší.

Pro požádání otce o mateřskou dovolenou je zapotřebí uzavřít s maminkou písemnou dohodu, že přebírá dítě do péče. Podpis maminky musí být ověřený a to buď úředně (notářem) nebo na CzechPOINTu či úředníkem na sociálním úřadě. Součástí žádosti je i vyplněný formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. Dohodu je možné uzavřít do začátku sedmého týdne od narození dítěte a uzavřít se musí minimálně na týden. Kromě jmen maminky a tatínka/manžela a ověřeného podpisu maminky je nutné aby dohoda obsahovala jméno a datum narození dítěte a den, kdy jej muž přebírá do péče.

Problémem může být fakt, že muž po dobu pobírání mateřské nemůže vykonávat zaměstnání, na základě kterého má nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Neznamená to, že nemůže pracovat a vydělávat, ale musí to být na jinou smlouvu či na dohodu. Stejná podmínka tak platí i pro maminky.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *