Jaké jsou přídavky na dítě pro rok 2018? Zjistěte, kdo získá nejvíce

Od nového roku je tu více než dost nových pravidel. Některé novinky se dotknou i přídavku na dítě. Aktuálně na dávku dosáhne více rodin a děti pracujících rodičů na tom budou lépe. V tomto článku si povíme, kdo má nárok na dávku a kde podat žádost.

Contents

Co je přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s nízkými příjmy. Mezi takové rodiny se řadí osoby, které kvůli nízkým příjmům nejsou schopny pokrýt náklady spojené ná výchovu a výživu dětí. Nárok na přídavek mají nezaopatřené děti a nikoli rodiče. Ti pouze za dítě podávají žádost, pokud není plnoleté.

Nezaopatřené dítě:

  • dítě, které nedokončilo povinnou školní docházku
  • student do 26 let, který se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat výdělečnou činnost

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání je považováno studium na stření, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo příprava ve speciálních střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností.

Soustavnou přípravou se však nepovažuje studium, při kterém je osoba schopná pracovat tak, že platí nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za neopatřené dítě je také považován člověk, který dokončil povinnou školní docházku, ale nedovršil věk 18 let, je vedený na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnaní a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Existují i případy, kdy nemáte nárok na žádnou podporu ze strany státu. Zjistěte, kdy nedostanete podporu.

Pro koho je dávka určena

Abyste získali přídavek na dítě, jsou za potřebí nízké příjmy rodiny. Za příjmy rodiny se považují všechny společné příjmy posuzovaných osob žijící spolu s dítětem v jedné domácnosti. V letošním roce je určen nárok na přídavek pro rodiny, které svým příjmem nepřesáhnou 2,7 násobek životního minima. Pokud tedy dva rodiče a dítě mladší šesti let má stanovené životní minimum 7710 korun – pro přiznání přídavku na dítě je nutné mít příjem nižší, než 20 817 korun.

Při posuzování vychází úředníci z finanční situace rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za jeden rok se posuzuje celkem čtyřikrát – leden až březen, duben až červen, červenec až září a říjen až prosinec. Pokud tedy požádáte o přídavek na dítě v únoru, úředníci budou zkoumat vaše finance za poslední čtvrtletí, tedy říjen až prosinec v roce 2017. Jestliže požádáte o přídavek až v letošním roce v červnu, bude se zkoumat příjem za první čtvrtletí v roce 2018, tedy za leden až březen.

Do příjmů se zahrnují čisté výdělky z podnikání a zaměstnání – mzda či plat po odečtu daní a záloh na sociálním a zdravotním pojištění, mateřská, rodičovský příspěvek, nemocenská podpora v nezaměstnanosti, alimenty, starobní, invalidní i pozůstalostní důchody, rekvalifikace a příjmy z pronájmů. Co se nebere v potaz, jsou dávky hmotné nouzi, příspěvky na bydlení, porodné nebo příspěvek na péči.

Získejte zpět své peníze. Jako zaměstnanec máte nárok na daňový přeplatek.

Kolik dělá příspěvek na dítě pro rok 2018

Přídavek na dítě je vyplácen jednou za měsíc a jeho výše závisí na věku dítěte. Pokud splníte výše uvedené podmínky, máte nárok na základní příspěvek ve výši:

  • pro děti do 6 let je to 500 Kč
  • pro děti od 6 do 15 let je to 610 Kč
  • pro děti od 15 do 26 let je to 700 Kč

Pro letošní rok je možné získat na příspěvku až o 300 korun více, pokud má jeden z rodičů příjem ze závislé činnosti – zaměstnání alespoň nejméně ve výši životního minima jednotlivce (3410 korun měsíčně). Zahrnují se i příjmy ze samostatně výdělečné činnosti.

Splnit podmínku zaměstnání je možné i v momentě, kdy jeden z rodičů pobírá některou z dávek nahrazující příjem. Jedná se o dávky důchodového, nemocenského pojištění, podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 let věku a rodičovský příspěvek, kterému však předcházela peněžitá pomoc v mateřství.

V případě, že nezaopatřené dítě požádá o přídavek samo a zároveň žije samostatně, dosáhne na vyšší příspěvek v momentě, kdy bude mít vlastní příjem alespoň ve výši 3410 korun. Navýšený příspěvek na dítě je následovný:

  • pro děti do 6 let je to 800 korun
  • pro děti od 6 do 15 let je to 910 korun
  • pro děti od 15 do 26 je to 1000 korun

Jak na žádost o přídavek na dítě

V letošním roce je zavedena jedna velmi důležitá novinka. Oproti předchozím letům je místo ročních příjmů nutné doložit příjmy za poslední kalendářní čtvrtletí. V praxi tedy budete žádat o dávku každý čtvrt rok.

Za dítě, kterému ještě nebylo osmnáct podají žádost rodiče, pěstoun nebo poručník. Po dosažení plnoletosti požádá o přídavek dítě.

Všechny potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, kde je můžete vyplnit online nebo vytisknout. Formuláře jsou také k vyzvednutí na příslušném úřadu vašeho bydliště. Při podávání žádosti nesmíte zapomenout na občanský průkaz a rodný list dítěte, v případě, že žádáte o přídavek na dítě, které je mladí 15 let.

Častou chybou je absence dokumentů, které dokládají výši čtvrtletních příjmů. Součástí žádosti musí být doloženy všechny příjmy všech posuzovaných osob, které měli v rozhodném období jeden z příjmů, které jsou zmíněné výše. Nejčastěji se jedná o otce, matku nebo dítě, které si přivydělává během studia.

Pokud splníte všechny výše uvedené podmínky a doložíte potřebné dokumenty, k získání přídavku na dítě vám nic nebrání.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *