Jak správně vybrat životní pojištění

Životní pojištění se zpravidla sjednává jako finanční ochrana před následky nečekané události v životě. Ta vás může vyvést z běžného rytmu života a mít neblahý dopad na vaši peněženku. Takzvané životko zajišťuje peněžní výpomoc v případě výpadku příjmu z důvodu nemoci, invalidity, úrazu nebo jiných vážných onemocnění. Nikdy nemůžeme vědět, co se stane, a proto je lepší být připraven. Jak životní pojištění funguje a jak ho vybrat?

Druhy životního pojištění – v čem se liší?

Není pojištění jako pojištění. V České republice rozeznáváme hned několik druhů. Ty se od sebe navzájem lehce liší, je proto dobré vědět, co od životního pojištění očekáváte a dle toho pojistný produkt vybrat.

Pojištění můžete sjednat čistě za účelem ochrany před rizikem, zhodnocení peněz či kombinaci obojího. Abyste věděli, jak životní pojištění nastavit, podívejme se, jaké druhy pojišťovny nabízí:

  • Rizikové životní pojištění,
  • kapitálové životní pojištění,
  • investiční životní pojištění.

Rizikové pojištění volte v momentě, kdy jediné, co od něj očekáváte, je finanční podpora v nenadálé události spojené s vaším zdravím. Finanční krytí tak získáváte jen v případě pojistné události. Tou se rozumí úraz, pracovní neschopnost nebo smrt. Pojistit navíc nemusíte jen sebe – v dnešní době pojišťovny nabízí pojištění i pro vaše ratolesti.

Rizikové pojištění v sobě nezahrnuje žádný spořící prvek. Pokud tedy očekáváte vedle pojištění i zhodnocení prostředků, zvolte raději investiční životní pojištění.

Kapitálové životní pojištění kromě pojistné složky obsahuje investiční část, kterou pojišťovna investuje a díky tomu vám náleží zisk z investice ve výši technické úrokové míry. Ta vám zaručuje výnos z uložených prostředků. Ten se pohybuje okolo 2 %, jeho nejvyšší možná hranice jsou však 4 %. Proto k investování doporučujeme využít jiné produkty.

Investiční životní pojištění

V případě investičního pojištění přímo ovlivňujete, do čeho chcete investovat a jakou investiční strategii zvolíte. Nejčastěji dostanete na výběr ze tří různých investičních strategií, a to rozdělené podle míry rizika. Díky tomu můžete v dlouhodobém horizontu získat mnohem vyšší výnos než u předchozí varianty.

TIP: Jaké pojištění vybrat zjistíte pomocí kalkulačky životního pojištění.

Nižší daně

Jak kapitálové, tak investiční životní pojištění má podmínky pro výběr naspořených prostředků. Jednou z nich je dosažení sjednaného věku. U starších smluv je možné využívat tzv. mimořádné výběry. To znamená, že si své naspořené finance z rezervotvorné složky můžete vybrat.

U nových smluv tato možnost není. Můžete ovšem využít daňovou slevu ve výši zaplaceného pojistného a ponížit si tak základ daně až o 24 000 Kč za rok.

Neřekneme vám, jaké životní pojištění je nejlepší. Vy sami musíte vědět, jaké jsou vaše potřeby a co od něj očekáváte. Jako ochrana před rizikem je skvělým pomocníkem. Pokud ovšem chcete životní pojištění využívat jako investiční instrument, který vám vygeneruje  úspory, perspektiva životního pojištění v tomto ohledu není vysoká. Investujte do jiných, lépe výnosných instrumentů.  

Zdroj obrázku: Jirsak / Shutterstock.com

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *