Dluhová amnestie je tu. Oddlužení čekají nová pravidla. Výrazně jednodušší

Už celkem delší dobu se mluví o tom, že by se měly výrazným způsobem zjednodušit podmínky oddlužení. A nyní je to konečně tady. Došlo k tomu, že se výrazně zjednodušují šance pro ty, kteří chtějí projít osobním bankrotem. Zmírnění podmínek má i svůj laický název, a to jako dluhová amnestie. Co vás tedy čeká, pokud je vaším cílem v nejbližší době o osobní bankrot požádat? Podívejte se na hlavní seznam změn.

Contents

Povinné splátky při oddlužení budou nižší

Pokud jde o eliminaci dluhu, používal se při oddlužení nejčastěji splátkový kalendář. Tedy jasný rozpis částek, které musel dlužník každý měsíc pravidelně poslat soudu. Soud následně danou sumu rozdělil mezi všechny věřitele. Daná částka byla spojena s konkrétními podmínkami oddlužení, což vedlo k tomu, že byla stanovena minimální výše dané splátky. To znamenalo, že ne každý dlužník dokázal této podmínce vyhovět a tolik platit.

Dluhová amnestie zruší třicetiprocentní minimum

Dluhová amnestie zruší třicetiprocentní minimum

A co vás čeká, pokud se podíváme na hlavní změnu? Je to výhoda jasně spojená s tím, že výše minimální splátky se sníží. V praxi to jasně znamená, že oddlužením by měl projít i ten, co v minulosti neměl šanci, jelikož v rámci splátkového kalendáře nedokázal uhradit měsíčně tolik, kolik se po něm chtělo.

Ne každý může sepsat žádost

Základem oddlužení je sepsání a podání žádosti. Tu může sepsat a podat samotná osoba dlužníka. Tedy ten, který má dluhy a chce je řešit. Nejde ale o jedinou možnost. Pro někoho je sepsání celkem náročné a tak raději využije cizí pomoci. I toho se týká změna, se kterou je třeba počítat. Dluhová amnestie bude i nadále eliminovat snahy různých firem vytáhnout z dlužníků další peníze. S tím je spojen o to, že obrátit se mohou jenom na určité osoby. A to na:

  • Advokáty nebo notáře
  • Insolvenční správce či exekutory
  • Neziskové organizace s akreditací

Cíl a důvod je zde poměrně jasný. Jde hlavně o to, že dříve se na toto odvětví zaměřovaly firmy, které si za služby nechávaly platit velmi vysoké sumy. Přitom ale negarantovaly žádný výsledek. To vedlo k tomu, že se finanční problémy dané osoby ještě více prohloubily. Proto nyní je možné využít služeb v oblasti sepsání žádosti jenom tam, kde jsou jistotu, že se bude jednat férově.

Dluhová amnestie spočívá v eliminaci minimální splacené sumy

Proč se používá pojem dluhová amnestie, který vlastně vyjadřuje to, že budou všechny dluhy odpuštěny? I na to se podíváme, jelikož i tohoto se týká jedna konkrétní změna. Zde musíme říci, že reálně opravdu může nastat to, že dluhová amnestie bude mít reálnou podobu. To proto, že změna, kterou dlužníci nejvíce vítají, se týká snížení hranice dluhů, které bylo povinné uhradit. A zbytek byl konkrétnímu dlužníkovi definitivně odpuštěný. Nyní je situace také, že se očekává, že tato hranice definitivně padne. V praxi to bude znamenat, že dlužník bude v rámci oddlužení muset pouze splácet a míst snahu. Kolik ale zaplatí celkem, to záleží na jeho možnostech.

Toto se logicky nemusí líbit mnohým věřitelům, kteří v rámci současného oddlužení měli jistotu, že dostanou alespoň část závazků zpět. Podle nových postupů může dojít k tomu, že dostanou třeba jen jedno jediné procento. A to zcela legálně.

V plánu je také delší doba splácení

Jak tomu bylo ještě do nedávna? Bylo to celkem prosté. Oddlužení bylo spojeno s tím, že dlužník žádající o tento postup musel nejenom uhradit alespoň třicet procent dluhu, ale hlavně musel hradit splátky po dobu celých pěti let. A právě dluhová amnestie, tedy výrazně skloňovaná změna, by měla přinést novinky ve spojení i s tímto konkrétním termínem. Jak by to mělo být přesně? Je to celkem jednoduché. Je v plánu, že se doba splácení prodlouží, a to na dobu sedmi let.

To může být pro věřitele na rozdíl od výše uvedeného zprávou, která bude dobré. Dlužníci jim tak budou splácet o celé dva roky více, což může vést k tomu, že mohou získat také více peněz. Samozřejmě opět s ohledem na další možnosti dlužníka, zda to je nebo není v jeho silách.

Základní podmínky oddlužení budou zůstávat

Dluhová amnestie na druhou stranu neznamená, že by mělo dojít k situaci, kdy se výrazně změní základní podmínky oddlužení. A tak pokud plánujete eliminaci svých konkrétních dluhů, je dobré vědět a znát, co je nutné splnit. Když se tedy podíváme na základní podmínky, které platí nyní a které budou platit i nadále, tak se jedná o tyto:

  • Povinnost mít minimálně dva věřitele
  • Nutnost mít závazky po splatnosti
  • Možnost splácet v následujícím období

Zvýšit by se měla i nezabavitelná část

Je tu ještě jedna věc, kterou musíme zmínit. Aby bylo oddlužení možné realizovat, je třeba, aby dlužník byl schopen své závazky splácet. Na druhou stranu je přihlédnuto i k tomu, aby měl v daném období z čeho žít. I proto existuje takzvaní nezabavitelné minimum. Tedy nezabavitelná část. Při tvorbě splátkového kalendáře tak dochází k tomu, že se vezme v potaz příjem, od kterého se následně daná nezabavitelná část odečte. A zbytek je částka, která může být splácena. A právě s danou nezabavitelnou částí souvisí plánovaná změna. Opět ve prospěch samotného dlužníka – zůstane mu pro sebe, ale i pro vyživované osoby více peněz, čímž oddlužení nemusí výrazně narušit klasickou kvalitu jeho života.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *