Problémy s dluhy? Oddlužení vám může pomoci

Dostat se do finančních problémů není zase až tak složité. Často to mohou být původně malicherné příčiny, které nás však dostanou do dluhových pastí. Dnes existuje celá řada cest, jak z nich ven. Pokud nehodláme své závazky splácet, může vše dojít až k exekuci a zabavení našeho majetku. Pokud jsme svědomití a chceme své dluhy řešit, nabízí se možnost, která je nazývána jako oddlužení. Ta je zákonnou možností, jak se zbavit dluhů během následujících 5 let. Navíc přináší i několik výhod, které jsou spojeny třeba s tím, že ne vždy musíme zaplatit vše. Pojďme se podívat na to, jaká specifika dle oddlužení vlastně má. Mezi to hlavní určitě patří to, že požádat o oddlužení dnes můžeme jenom jednou za celý náš život.

Contents

Nejenom osobní, ale i podnikatelské dluhy

Když možnost řešit své finanční problémy právě oddlužením začínala, bylo možné řešit pouze takové problémy, které vznikly v rámci našeho osobního života. Samozřejmě postupem času se možnosti stále rozšiřovaly, a to až k tomu, že dnes může oddlužení využít i ten, kdo má dluhy z podnikání. Samozřejmě zde je třeba dodržet několik kroků, kdy musí nejprve dojít ke klasické firemní insolvenci a teprve poté může být využita tato možnost. A to na dluhy, které se z firmy přesunou k samotné osobě podnikatel a ten je tak musí platit z vlastních zdrojů.

Není třeba splatit všechny dluhy

Mluvíme-li o pozitivech této možnosti, rozhodně je třeba zmínit i jedno hlavní. To se týká faktu, že ne vždy musíte splatit všechny své dluhy. Aktuální zákonná úprava totiž umožňuje, že stačí splatit jenom 30 procent svých závazků. Zbývajících 70 procent vám je definitivně odpuštěno a vy tak máte možnost vyjít z celého procesu s čistým štítem. Jakmile se tak stane, rozhodně se nemusíte bát toho, že by po vás věřitelé zbytek vymáhaly. Zkrátka na to již nebudou mít žádné právo. Samozřejmě aby bylo možné této výhody využít, je třeba, abyste se své dluhy skutečně snažili po celých 5 let pravidelně splácet a abyste využili všech možností, které povedou k tomu, abyste uhradili co nejvíce. To vše sleduje soud, který vám žádost o oddlužení schválí.

Jak žádost vypadá a jak vše probíhá?

Pojďme se tedy podívat na samotnou žádost. Tu podáváte na příslušném soudu, který spadá pod lokalitu vašeho bydliště. Postup je přitom více než jednoduchý. A to z toho důvodu, že je k dispozici připravený tiskopis, který je třeba vyplnit. A pokud se podíváme na ty hlavní informace, nesmíte zapomínat třeba na:

  • Vaše identifikační údaje
  • Popis vašich dluhů a jejich výše
  • Informace o vašem minulém, ale i plánovaném příjmu
  • Soupis vašeho majetku

To, co je v souvislosti s žádostí také třeba, to je doložení souhlasu všech věřitelů, kterým dlužíte. I to je nezbytná podmínka toho, aby mohl být daný proces schválen. Dnes však věřitelé velmi často souhlasí, jelikož je to pro ně poměrně efektivní možnost, jak peníze jednoduše získat. Samozřejmě je-li žádost kompletní, je schválena a vy následně hradíte svá závazky podle nového splátkového kalendáře, který si domluvíte se soudem.

Po dobu oddlužení jste chráněni

Díky oddlužení lze začít do pěti let nový život

Využít oddlužení se vypaltí!

Dalším důležitým faktem, který s oddlužením souvisí, je to, že po dobu daného procesu jste chráněni soudem. A to právě proti věřitelům, stejně tak i proti exekutorům. Daný proces je tak dobrou cestou nejenom v případě, kdy chcete uhradit své dluhy. Je také dobrou cestou, jak se vyhnout různým nekalým praktikám vymáhacích společností, stejně jako je dobrou cestou, jak můžete ochránit svou střechu nad hlavou. Pokud totiž dojde k tomu, že bude některý ze zapojených věřitelů dále vymáhat požadovanou sumu, můžete o tom informovat soud, který zakročí.

Jak můžete své závazky hradit?

Jelikož je součástí žádosti také návrh na splátkový kalendář, je jasné, že první možností je právě pravidelné splácení. A to samozřejmě s ohledem na váš příjem. Zde je logicky zohledněno to, aby vám mohlo zůstat tolik peněz, které nijak neohrozí vaši existenci. Tedy třeba výdaje spojené s vaším nájmem, výdaje spojené s platbami za energie, stejně jako výdaje spojené třeba s nákupem vašeho jídla.

Tato možnost ale určitě není jedinou cestou. Existuje ještě druhá, kterou můžete v rámci oddlužení využít. Ta se týká odprodeje vašeho majetku, kdy ze získaných peněz vložíte na účet soudu takzvané mimořádné splátky. Samozřejmě odprodávat můžete jak majetek movitý, tak samozřejmě i majetek nemovitý. Důvodem, proč zvolit tuto cestu je to, že samozřejmě odprodejem vlastního majetku máme možnost získat mnohem více, než například získáme tou cestou, pokud náš majetek bude prodávat exekutor. I to je samozřejmě výhoda v tom, že své dluhy můžeme řešit mnohem rychleji. A čím dříve je splatíme, tím dříve samozřejmě budeme moci opět začít s čistým štítem.

Dnes lze využít i různé druhy pomoci

Samozřejmě dnes je jasné, že oddlužením se dnes zabývá stále více a více společností, které nabízejí různou pomoc v rámci jednotlivých fází. Stejně tak to mohou být ale i bezplatné dluhové poradny, které také mohou nabídnout kvalifikované rady těm, kteří se do dluhů dostanou. Poslední možností jsou advokáti, u kterých můžeme také požádat o to, aby nám pomohli se sepsáním samotné žádosti o oddlužení. Samozřejmě rozhodně nesmíme zapomínat na to, že daná pomoc sice může být dobrá, ale v mnoha případech není zadarmo. A na to je třeba myslet hlavně ve chvíli, kdy jsme ve finanční nouzi a zvažujeme, jak vlastně s našimi posledními penězi naložíme.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *