website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Podmínky oddlužení se stále zjednodušují. Kdo si může požádat?

Oddlužení je dnes cestou, jak může mnoho lidí řešit své dluhy. Důvodem, proč této cesty využít, jsou především pozitiva spojená s tím, že je to postup poměrně jednoduchý, výhodná a dá se říci, že také pro každého. Pokud vás v tomto směru zajímají bližší informace, podívejte se s námi na to, jaké jsou podmínky oddlužení ve směru toho, kdo si o něho může požádat.

Podmínky oddlužení jsou jednodušší, než kdy dříve

Podmínky oddlužení jsou jednodušší, než kdy dříve

Primárně řekněme to, že se jedná o možnost určenou výhradně fyzickým osobám. Právnické subjekty, tedy firmy jako takové jsou spojeny s nutností postupovat podle zákonných požadavků a oddlužení pro ně určeno není. Pokud toto splňujete, jistě splníte i několik dalších jednoduchých podmínek.

Contents

Podmínky oddlužení upřednostňují zaměstnance

Jednou z podmínek oddlužení je také to, že musíte mít příjem. V ideálním případě ten zaměstnanecký. Je tedy nutné, abyste byli zaměstnaní a pobírali pravidelnou výplatu. Zda se tak děje, to již ověří soud, a to i na základě potvrzení o příjmech, které jste nuceni dodat v rámci vaší konkrétní žádosti. V tomto směru platí, že kdo práci nemá, ten ztrácí také možnost na to, aby mu byla jeho žádost schválena. V tomto jsou podmínky oddlužení neúprosné. Na druhou stranu je to i logické, jelikož právě hrazení dluhů formou splátkového kalendáře je jedna z hlavních cest a tak je faktem také to, že bez příjmu můžeme své dluhy hradit jenom těžko.

Můžeme být také podnikateli

I když podmínky oddlužení mohou vyzdvihovat a upřednostňovat právě zaměstnance, objektivně můžeme říci i to, že si požádat mohou také podnikatelé. A to jak osoby samostatně výdělečně činné, tedy živnostníci, tak za určitých podmínek také majitelé firem. I zde musíme zmínit několik konkrétních specifik, kam se řadí:

  • Nutnost vykazovat ekonomickou činnost
  • Nutnost doložit příjem formou daňového přiznání
  • Možnost podnikat v jakémkoliv oboru

Pokud základní povinnosti jako podnikatelé splníme, je na nás dále pohlíženo jako na zaměstnance. Tedy na osobu, která nemá problém s doložením příjmů, má je dostatečné a pravidelné a proto samotnému schválení žádosti v podstatě nic nebrání.

Oddlužit se můžete jenom jednou

Vcelku zajímavou podmínkou je určitě i ta, která nám říká, že oddlužit se můžeme jenom jednou v životě. Pokud nám již byla v minulosti daná žádost schválena, aktuálně ztrácíme možnost na další pozitivní výsledek. Je to dáno hlavně tím, že stát sice nabídne možnost, aby lidé začali s čistým štítem, ale zároveň chce eliminovat zneužívání této cesty, kdy by si lidé vždy jenom nadělali dluhy, které by následně nespláceli. K tomu musíme přidat i podmínku toho, že naše dluhy musí být vzniklé vlivem negativních okolností. Nesmí se jednat o dluhy, které jsme si nadělali s účelem toho, že je nebudeme platit a na celé cestě k oddlužení ještě vyděláme.

Jak velké můžeme mít závazky?

I to je poměrně častá otázka. Podíváme-li se na podmínky oddlužení, tak musíme říci i to, že se mnoho lidí zcela logicky ptá také na to, jak velké jejich dluhy mohou být. Odpovědí je poměrně pozitivní zpráva. Je sice udáváno, že musí být alespoň dva věřitelé a závazky po splatnosti, ale již není udáváno to, jak velké dané dluhy mohou být. Neexistuje tedy žádná nejvyšší hranice dluhů. Stejně jako neexistuje ani žádná nejnižší hranice našich závazků.

Žádat si mohou také partneři

Že jsou podmínky oddlužení v mnoha směrech skutečně zajímavé, to dokládají také informace o tom, že si nemusíme nutně žádat jenom sami za sebe. I když v minulosti tato možnost k dispozici nebyla, dnes už je. A to hlavně z toho důvodu, že rodinných a partnerských dluhů je stále více, zvláště v takzvaném společném jmění manželů. Je tedy jasné, že lidé poptávali i možnost jejich společného řešení. Nyní to již možné je, díky čemuž lze dosáhnout na výhody, jako je:

  • Vyšší jistota pozitivního schválení
  • Jednodušší administrativa
  • Možnost sečtení příjmů

Jinak se samotné podmínky oddlužení neliší a samotné schválení logicky i zde záleží na řadě faktorů, kterým dominuje právě výše příjmu, stejně jako výše dluhů a schopnost uhradit jich během pětiletého období alespoň třicet procent.

Správná žádost je základ

Že si tedy může požádat skutečně téměř každý, to již víme. Abychom podmínky oddlužení splnili, je třeba myslet také na to, že si musíme podat i žádost. A ta by měla být z administrativního hlediska správně. Uvádíme do ní nejenom informace o sobě a o našich příjmech, což jsme zmínili výše. Stejně tak nesmí chybět obsáhlejší popis našich dluhů, seznam současných věřitelů, ale i důvody, proč závazky máme. K tomu všemu je třeba přidat i soupis našeho majetku, stejně jako splátkový kalendář na období maximálně pěti let. Pokud toto všechno splníme a soud na naši žádost nahlédne pozitivně, máme jistotu, že se cestou oddlužení s největší pravděpodobností vydáme.

2.4/5 - (9 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *