Chcete požádat o daňové zvýhodnění na dítě? Existuje 10 případů, kdy na ni nemáte nárok

Při splnění všech zákonem stanovených podmínek má každý rodič právo na daňové zvýhodnění (daňová sleva na dítě). Zaplatí tedy méně na dani z příjmu fyzických osob, než osoby, které děti nemají. Existují však případy, kdy nelze daňové zvýhodnění nárokovat. Níže naleznete deset nejčastějších příkladů, které vám brání v podání žádosti na slevu dítě.

Contents

Kolik činí daňové zvýhodnění

Pro celý kalendářní rok 2017 činí daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč, 19 404 Kč na druhé dítě a za třetí a každé další dítě je zvýhodnění 24 204 Kč. Při výpočtu měsíční čisté mzdy zaměstnance je uplatňováno daňové zvýhodnění v jedné dvanáctině. Tedy celková částka se rozdělí na každý měsíc. V případě, že v některém měsíci není uplatněno zvýhodnění, ale byl na něj nárok, je možné vše napravit v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání. Sleva na děti je možná pouze pro jednoho rodiče a musí být splněno několik podmínek. Je tedy zřejmé, že existují i případy, kdy se zaniká právo na daňové zvýhodnění na dítě. Jaké to jsou?

Nezaměstnaný rodič

Daňové zvýhodnění je pouze pro zaměstnance. OSVČ uplatní svůj nárok na daňové zvýhodnění v daňovém přiznání. Vyplatí se tedy díky nároku na slevu na dítě vzít i hůře placenou práci. V případě, že vznikne při výpočtu daň z příjmu, která je nižší než daňové zvýhodnění, vzniká nárok na daňový bonus. Zaměstnanec nemá daň z příjmu a ještě peníze získá. V případě čerpání daňového bonusu (rozdíl mezi daňovým zvýhodnění a daní z příjmu fyzických osob) může být čistá mzda vyšší než hrubá mzda. Daňové zvýhodnění se tak řadí mezi nejefektivnější finanční pomoc pro rodiny s dětmi. Sleva na dítě není jediná možnost, jak ušetřit na daních.

Daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z rodičů

Sleva na dítě je možná pouze u jednoho z rodičů. Pokud uplatňuje daňové zvýhodnění matka dítěte, pak není možné zvýhodnění pro otce dítěte a naopak. Mzdová účetní by po vás měla vždy vyžadovat čestné prohlášení, že daňové zvýhodnění neuplatňuje druhý rodič.

Nepodepsané prohlášení k dani

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud tedy máte více zaměstnavatelů, slevu na dani získáváte jen tam, kde máte podepsané prohlášení k dani (růžový papír). Za jedno časové období je možné prohlášení k dani podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. V zaměstnaní, kde není podepsané prohlášení k dani, není možné nárokovat slevu na dítě.

Dítě starší 26 let

V případě, že vaše dítě studuje, je možné nárokovat daňové zvýhodnění až do 26 let. Pokud tedy máte doma studenta staršího 26 let, nemáte nárok na daňové zvýhodnění.

Dálkové studium během práce

Slevu na dítě je možné nárokovat na nezletilé dítě v případě studia až do 26 let. Při dálkovém, distančním, večerním či kombinovaném studiu střední školy je možné uplatnit daňové zvýhodnění pouze v situaci, kdy dítě není během studia výdělečně činné (nevzniká účast na nemocenském pojištění) nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Studenti vysokých škol mohou nárokovat slevu na dani a neplatí pro ně toto omezení.

Invalidní důchod třetího stupně

Jak již bylo řečeno, slevu na dítě je možné uplatnit na nezletilé dítě a zletilé dítě připravující se studiem na budoucí povolání až do 26 let. Daňové zvýhodnění je tu i pro rodiče s dětmi pobírající invalidní důchod prvního a druhého stupně. V případě invalidity třetího stupně, nelze uplatnit slevu na dítě.

Nedodání potřebných dokumentů

Mzdová účetní po vás budete vyžadovat hned několik dokumentů. Pokud je nedodáte, automaticky ztrácíte nárok na slevu na dítě. Jedním z důležitých dokumentů je kopie rodného listu dítěte. U středoškoláků nebo vysokoškoláku je zapotřebí dále dodávat pravidelně potvrzení o studiu od příslušné školy. První případ, kdy vzniká nárok na daňové zvýhodnění, je měsíc kdy se dítě narodilo.

Dítě partnera nebo partnerky

Slevu na dítě má nárok osoba vyživující dítě žijící v společné domácnosti. Za vyživované dítě se podle zákonů považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči nahrazující péči rodičů nebo dítě druhého z manželů. V případě domácnosti, kdy má každý z partnerů dítě z předchozího vztahu, není možné uplatnit slevu na dítě z toho důvodu, že není splněna některá z výše uvedených zákonných podmínek. Matka či otec dítěte má právo na daňové zvýhodnění.

Svěření do péče po rozvodu

Po rozvodu manželů je možné uplatňovat slevu na dítě jen u toho rodiče, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Pokud je určena střídavá péče, je možné střídat uplatňování daňového zvýhodnění na dítě. Pro mzdové účetní je však vhodné sepsat písemnou dohodu, která zajistí jednoznačný doklad a splní všechny důležité náležitosti.

OSVČ – výdaje paušálem

V minulosti bylo možné uplatnit slevu na dítě pouze u OSVČ neuplatňujících paušál, tedy jen ti, kteří měli daňovou evidenci. Při podání daňového přiznání za rok 2017 je možné pro podnikatele využít slevu na dítě i při paušálním zdanění. Má to však jedno drobné ale. Podnikatel může uplatnit svůj nárok pouze v případě, že uplatní paušál z maximálního příjmu pouze 1 milión Kč. Pokud překročí tuto částku a bude OSVČ uplatňovat paušální zdanění na vyšší příjmy, tak nárok na slevu na dítě zaniká. Jaký limit podnikatel pro paušální zdanění zvolí a zda využije slevu na dítě, je pouze na jeho rozhodnutí a může si vybrat. Od roku 2018 bude pro OSVČ platit jen nižší strop 1 miliónu Kč.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *