Jako zaměstnanec máte právo na daňový přeplatek. Ukážeme vám 5 případů, kdy o něj můžete požádat

V případě, že pracujete jako zaměstnance, můžete jednou za rok u svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně. Pokud tak učiníte, očekávejte vratku daně v řádech několika tisíc korun. Máme pro vás ukázkové příklady, kdy jako zaměstnanec máte právo obdržet daňový přeplatek.

Contents

O daňový přeplatek musíte požádat v čas

Patříte mezi zaměstnance, kteří nemají povinnost podat daňové přiznaní? Poté máte právo požádat svého posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně z příjmu. Musíte to však stihnout do 15. února. V případě, že zaměstnavatel neprovede roční zúčtování a zaměstnance nemá povinnost podat daňové přiznání, je možné splnit daňovou povinnost i zaplacení záloh na dani z příjmu fyzických osob během roku. Daňový přeplatek je zpravidla započítán při zúčtování mzdy za březen. Níže naleznete 5 případů, kdy jako zaměstnanec můžete očekávat daňový přeplatek.

Práce jen po určitou část roku

Každý zaměstnanec má ze zákona nárok na základní slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč za rok 2017. Zaměstnanec uplatňuje slevu na poplatníka během roku. Na každý měsíc připadá 2070 Kč. Základní sleva na poplatníka se však poměrně nekrátí. Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnaní pouze určitou část roku, také mají právo na roční zúčtování se zahrnutím celé daňové slevy a tedy na daňový přeplatek.

Pojďme si celou situaci ukázat na jednoduchém příkladu:

Pan Jaroslav byl v období ledna až června evidován jako student. Své první zaměstnání si našel 1. července 2017. Pan Jaroslav uplatni základní slevu na poplatníka během roku v celkové částce 14 490 Kč (7 měsíců x 2070 Kč). Při ročním zúčtování má poté pan Jaroslav právo na daňový přeplatek ve výši 10 350 Kč (5 měsíců x 2070 Kč). Povinné zálohy na dani vyšli pana Jaroslava za měsíce červenec až prosinec 20 685, což odpovídá hrubé mzdě 25 000 Kč. V momentě, kdy by měl pan Jaroslav pouze hrubou mzdu 15 tisíc korun a zaplatil na zálohách na dani pouze 6615 Kč, tak by byl daňový přeplatek ve výši 6 615 korun. Daňový přeplatek může být maximálně do výše zaplacených záloh na dani z příjmu během jednoho kalendářního roku.

Nezdanitelné položky

V paragrafu 15 v zákoně o dani z příjmu naleznete všechny nezdanitelné položky, které vám pomohou snížit daňový základ. Jak je patrné, nezdanitelné položky nesnižují přímo vypočtenou daň z příjmu. Nezdanitelnou položkou snížíte daňový základ a uplatnit je můžete vždy za celý rok. Celý seznam nezdanitelných položek naleznete ve výše uvedeném paragrafu, ale při splnění zákonných podmínek se jedná o: dary, zaplacené úroky na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění, zaplacené příspěvky na životním pojištění, doplňkové penzijní spoření, příspěvky na vzdělání, odborářské příspěvky.

Nezdanitelná položka v praxi:

Paní Klouzavá má za celý rok nezdanitelné položky ve výši 60 000 Kč. Při optimalizaci maximalizovala odpočet životního pojištění (24 tisíc korun) a penzijního připojištění (24 tisíc korun). Měsíční výdaje na životní pojištění jsou 2 000 Kč a penzijní připojištění 3 000 Kč. V případě penzijního připojištění nebo penzijního spoření se zaplacená částka na smlouvu snižuje za rok o 12 tisíc korun. Úroky z úvěru činí 12 000 Kč. Celkový součet všech nezdanitelných položek je ve výši 60 tisíc korun ( 24 000 Kč + 24 000 Kč + 12 000 Kč), což znamená daňovou úsporu 9 tisíc korun ( 60 000 Kč x 15 %).

Podívejte se na další případy, kdy nemusíte platit daně z příjmu.

Sleva na manželku nebo manžela

Měsíčně můžeme uplatnit základní slevu na poplatníka, ale sleva na manželku či manžela takto uplatnit nejde. Nárok na tento druh slevy má každý zaměstnanec v momentě, kdy příjem partnera za rok 2017 nepřesáhl částku 68 tisíc korun. Je tedy jasné, proč lze tuto slevu uplatnit pouze ročně. Jelikož jsou posuzovány příjmy za celý rok. Sleva na manželku činí 24 840 Kč. V případě, že chcete zažádat o slevu na partnera, partnerku, je potřeba doložit mzdové účetní čestné prohlášení, že příjmy manžela/manželky nepřesáhly příjmy 68 tisíc Kč za aktuální kalendářní rok.

Pro pochopení celé situace nám pomůže opět praktická ukázka toho, jak to v praxi funguje:

Paní Mrkvičková zaplatí z příjmu fyzických osob na zálohách za rok 2017 částku 47 520 Kč, což odpovídá hrubé mzdě 30 tisíc Kč. Manžel paní Mrkvičkové byl po celý rok na rodičovské dovolené a pobíral od státu pouze rodičovský příspěvek, který se do příjmu nepočítá a tak  lze uplatnit slevu na manžela. Paní Mrkvičková obdrží vratku daně v celkové částce 24 840 Kč. Sleva na manžela/manželku je možné uplatnit pouze do výše daňové povinnosti a není možné, aby vznikl daňový bonus, které je možný například u daňového zvýhodnění na děti.

Sleva na dítě

Při pravidelné měsíční výplatě je možné během roku uplatnit slevu na dítě a daňový bonus. Za celý kalendářní rok 2017 je možné uplatnit na první dítě 13 404 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč, na třetí a každé další dítě 24 204 Kč. V případě, že máte dítě ZTP/P se tyto slevy zdvojnásobují. Sleva na dítě je uplatnitelná každý měsíc. Pokud nastane situace, kdy se narodí během roku zaměstnanci miminko a nedodá potřebné dokumenty do účtárny, je možné uplatnit slevu při ročním zúčtování daně, pokud dodá potřebné dokumenty do mzdové účtárny do 15. února.

Školkovné

Od roku 2014 platí, že na dítě, které máte umístěné ve školce, můžete uplatnit daňovou slevu. Takzvané školkovné je možné uplatnit vždy za celý kalendářní rok. V roce 2017 je možné snížit daňovou povinnost o částku za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Školkovné činí 11 tisíc Kč za každé dítě. V lednu v roce 2018 se finanční pomoc od státu zvedne na 12 200 Kč za každé dítě. Limit je nastaven podle výšky minimální mzdy.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *