website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Znáte pojem skóring? Používají ho banky i nebankovní společnosti. Co všechno hodnotí

Aby člověk dostal půjčku, musí si o ni nejenom požádat, ale musí zcela logicky dodat vše potřebné, co od něho poskytovatel vyžaduje. Jakmile dané informace dodá, je třeba počkat na to, až bude žádost vyhodnocena. A co to znamená? Čekat na to, až proběhne takzvaný skóring a poté dojde k tomu, jak jsou nastaveny úroky u nebankovních půjček, stejně jako u bankovních. Pokud jste o tomto pojmu ještě neslyšeli, potom se na něho podíváme blíže. Jde o to, že právě podle toho je primárně hodnocena bonita klienta. Pokud vás zajímá, na co všechno je hleděno, když je prováděn skóring, podívejte se s námi. Možná vás překvapí, co všechno dnes poskytovatelé půjček mohou brát v potaz.

Contents

Skóring zohledňuje osobní informace

Je celkem jasné, že bez osobních informací se žádná žádost o půjčku rozhodně neobejde. Je třeba je uvést hlavně proto, abyste mohli být jako klienti ověřeny z hlediska toho, že opravdu existujete. Mezi základní osobní informace patří:

  • Jméno a adresa trvalého pobytu
  • Rodné číslo
  • Číslo občanského průkazu a druhého dokladu
Skóring zohledňuje třeba i náš majetek

Skóring zohledňuje třeba i náš majetek

Tyto údaje sice s bonitou nesouvisí, ale rozhodně to neznamená, že když budete mít zájem o půjčku, že tak nebudou vyžadovány i jiné informace osobního charakteru. Jaké můžeme označit za ty, které jsou velmi často vyžadovány? Jsou to třeba informace, které se týkají toho, zda žijete sami, jste svobodní, nebo máte partnera a partnerku, nebo například manžela i manželku. I k tomu se přihlíží. Také nelze zapomínat ani na to, že hraje roli třeba i to, kde bydlíte, kolik lidí je ve vaší domácnosti, a zda máte děti, a kolik. I když se to na první pohled nemusí zdát, je skóring spojován i s těmito konkrétními věcmi, které jsou celkem důležité.

Roli hraje nejenom mzda, ale i výdaje

Další, čeho se skóring rozhodně týká, jsou finance. O tom není pochyb. Když se podíváme na nabídku současných půjček, tak má jednu věc společnou. Téměř u každé z nich je nutné sdělit nebo doložit informace o příjmu. Ten je nejlepším ukazatelem právě ve chvíli, když se posuzuje konkrétní bonita klienta. Proto má právě skóring v tomto směru velkou váhu. Čím je příjem vyšší, tím lépe. Posuzují se ale i jiné věci, než jenom to, kolik chodí konkrétnímu žadateli na jeho bankovní účet. Vliv má i to, odkud příjem plyne. I toto ovlivňuje, zda je klient dobrý a solventní. Jaké jsou tři hlavní možnosti, na které se dnes hledí? Je to rozhodně:

  • Zaměstnanecký poměr
  • Podnikání
  • Renta

Kromě příjmů ale hrají roli i výdaje. I těch se skóring jasně týká. Proč? Jako příklad si můžeme ukázat třeba takového klienta, který vydělává 50 000 měsíčně. Na první pohled se jeví jako velmi bonitní. Znání ale může klamat. A to z toho důvodu, že tento klient může měsíčně utratit třeba i 45 000 Kč. Rázem je vidět, že mu na splácení půjčky moc nezbývá a skóring u něho rozhodně nemusí být tak dobrý, jako u člověka, který vydělá polovinu, a utratí zhruba jenom 10 000 Kč.

Důležitá je také finanční minulost

Když je realizován skóring, je přihlíženo nejenom k aktuální situaci, ale je přihlíženo také k tomu, jaká je konkrétní finanční minulost daného klienta. I to je důležité, a to hlavně s ohledem na možná rizika. V úvahu mohou přicházet hned tři scénáře. Tím prvním je situace, kdy bude finanční minulost neutrální. Daná osoba neměla žádnou půjčku. To není vždy ideální, jelikož poskytovatel neví, co od takového klienta čekat.

Pokud jde o negativní záznamy v registrech, kam patří třeba registr dlužníků Solus, je více než jasné, že skóring v tomto případě rozhodně nevychází jakkoliv dobře. Nejlepší potom je, když jsou v registrech uvedeny záznamy, které jsou jenom pozitivní. Tedy takové, kdy klient již měl půjčky a zároveň je všechny bez problémů splatil.

Hledí se také na majetek i závazky

I toto je věc, ke které banky i nebankovní společnosti přihlížejí. Pokud jde o závazky, tak jsou to hlavně další půjčky, které klient má. Ty mohou lehce souviset i s výdaji, o kterých jsme se zmínili výše. Čím více půjček daná osoba má, tím více měsíčně splácí a tím je větší riziko, že se dostane do potíží. Je vcelku pochopitelné, že v takové chvíli nevychází konkrétní skóring rozhodně jakkoliv dobře. A protože odpovědné půjčování sestává poměrně jasnou samozřejmostí, dá se očekávat i to, že ne každý klient následně dosáhne na požadovanou půjčku.

Pokud jde o majetek, nemusí to vždy znamenat, že je povinností. Jsou mnohé půjčky, kde plně postačí hlavně dobrá bonita a peníze mohou být poskytnuty. Jsou ale i půjčky, kde je třeba něčím ručit. U takových skóring počítá samozřejmě i s konkrétním majetkem a také s jeho hodnotou. Jistě nemusíme připomínat, že čím je jeho hodnota vyšší, tím pochopitelně lépe. Poskytovatel půjčky v tom vidí jasnou jistotu.

Využití peněz

Jsou půjčky, které jsou neúčelové, kde to není třeba nikomu uvádět. Potom tu je ale ještě druhá stránka. A tou jsou půjčky účelové. Zde je informace nutné jak uvádět, tak i dokládat. K tomuto může skóring také přihlížet. A to s ohledem na to, co si chce daná osoba pořídit. Jistě na tom bude lépe ten, který potřebuje peníze třeba na vybavení bytu nebo automobil, než ta osoba, která si chce půjčit třeba na dovolenou, nebo například na své koníčky, či estetický chirurgický zákrok.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *