Živnost nebo firma – co je lepší volbou v podnikání?

Podnikat chce v posledních letech stále více lidí. V takovém případě mají v naší zemi možnost podnikat jaké fyzická osoba, nebo osoba právnická. U první možnosti se jedná o situaci, kdy si sami na sebe vyzvednou živnostenské oprávnění a podnikají přímo pod svým jménem. Druhá situace se týká faktu, že je třeba založit si firmou. Tou nejčastější bývá společnost s ručením omezením. Toho se budeme také držet. Podívejme se společně na to, co je u podnikatelů lepší volbou, stejně jako se podívejme na ty hlavní rozdíly.

Contents

Začínáme podnikat

Začneme chvílí, kdy se rozhodneme vstoupit do podnikatelského světa. V takovém případě je třeba mít potřebná oprávnění. Pokud se rozhodneme pro podnikání jako fyzická osoba, vedou naše první kroky na živnostenský úřad. Zde si podáme žádost o konkrétní živnostenské oprávnění. Obvykle není vyřízení nijak dlouhé a tak jsou i případy, kdy si ho můžeme vyzvednout již do jednoho týdne. Poplatek za vydání není nijak výrazný a pohybuje se dlouhodobě v částkách okolo jednoho tisíce korun. Následně už je třeba pouze nahlášení na pojišťovnu, finanční úřad a správu sociálního zabezpečení. Vzhledem k automatizaci dnes můžeme dané přihlášení realizovat z jednoho místa.

V případě firmy je situace o něco složitější, jelikož ta figuruje jako samostatný celek. To znamená, že nejprve musíme založit firmu jako takovou a na ni poté získat ono potřebné živnostenské oprávnění. Se zakládáním firmy samozřejmě mohou být spojeny mnohem vyšší náklady, které si vyžádá notářský zápis, nebo kolek spojený se zápisem do obchodního rejstříku. V minulosti byl překážkou také nutný dvousettisícový základní vklad, který však byl zrušený. Dodat také musíme, že firmu si lze nechat založit, nebo přímo koupit u specializovaných společností. To je sice spojeno s jednoduchostí, ale vyšší cenou. A to v řádech desetitisíců.

Jak je to s daněmi a nutnými platbami?

Začneme opět  fyzickou osobou, která podniká na svůj živnostenský list. Bez ohledu na současný výdělek má totiž jednu důležitou povinnost. A to hned od počátku platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Ty minimální dosahují několika tisíců měsíčně a jejich placení se nevyhne žádný takto fungující podnikatel. A to bez ohledu na to, či má nebo nemá zisk. Samozřejmostí je fakt, že čím jsou výdělky vyšší, tím zálohy také stoupají. Na to je třeba také myslet. Na druhou stranu platí, že veškerý výdělek můžeme vždy standardní cestou zdanit a následně jsou peníze naše a můžeme je využívat plně dle našeho uvážení.

U firmy platí, že ta funguje jako samostatná právnická osoba a tak nejsou dané zálohy třeba. Pouze je třeba podotknout, že její jednatel je tedy v daném směru osobou bez zdanitelných příjmů – pokud se ve firmě nenechá klasicky zaměstnat, a to na smlouvu, nebo dohodu o provedení práce. Zde už se následně jedná o standardní pracovní poměr. Firma jako taková však za sebe žádné odvody platit, nemusí. Na druhou stranu je zde komplikovanější, pokud potřebujeme z firmy dostat peníze pro naši potřebu. Nejprve je musí zdanit firma samotná, a to jako svůj příjem. Sumu po zdanění si následně můžeme vyplatit několika způsoby, což se ale neobejde bez dalšího zdanění.

Jak je to s daňovými úlevami?

Co nás v souvislosti s daněmi také zajímá, to jsou možné daňové úlevy. U živnostníků je možné využít buď klasické počítání nákladů, nebo můžeme dané náklady odečíst takzvaným paušálem. Bez ohledu na to, kolik naše náklady skutečně jsou, tak můžeme aplikovat třeba i paušál o velikosti několika desítek procent. Ten se hodí hlavně těm podnikatelům, kde náklady téměř nevznikají. Jsou to například grafici či programátoři, kterým k práci stačí pouze stůl, židle a počítač. Samozřejmě dalších úlev na dani se můžeme dočkat od našeho státu, který nabízí slevy na poplatníka a další možné úlevy spojené přímo s námi, tedy s naší osobou jako takovou.

U firmy bohužel možnosti daných úlev nejsou možné. Na druhou stranu různé varianty, jak se placení daní vyhnout, stále existují. Jednatelé mohou získávat odměny v určité výši bez nutnosti zdanění, je možné do firmy pořídit třeba automobily a odečítat pravidelně několik tisíc měsíčně za pohonné hmoty, stejně jako je možné například zaměstnat sebe samého na výhodnou dohodu o provedení práce a tak se vyhnout vyšším odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Jak je to s vedením účetnictví?

Ano, je to právě administrativa, která je v současné době velmi zatěžujícím faktorem řady podnikatelů. Bohužel platí, že situace se stále nelepší a tak čelí řada podnikatelů poměrně velkému tlaku ze strany úřadů. A to s ohledem třeba na:

  • Povinnosti podávání různých daňových přiznání
  • Povinnosti podávání kontrolních hlášení
  • Povinnosti plnit řadu norem, s ohledem na místo podnikání

Samotným faktorem je poté vedení účetnictví. Zde rozhodně platí, že výhodu mají v ruce živnostníci. Mohou totiž využívat takzvané daňové evidence, což je v podstatě soupis příjmů a výdajů. Naopak právnické osoby dnes musí vést klasické účetnictví, které je často označováno stále jako podvojné. To už je poměrně složitější a tak mohou vznikat další náklady spojené třeba s nutností mít účetní, nebo daňového poradce.

Jak je to s odpovědností?

V podnikání samozřejmě nemusí nastat jenom úspěchy, jelikož stejně tak se mohou objevit také četné neúspěchy. V souvislosti s tím je dobré hledět na možné způsobené škody, nebo pohledávky. Zde stojí velké problémy na straně živnostníků, jelikož ti podnikají sami za sebe a tak mohou být za vše odpovědni oni sami. Případné pohledávky tak mohou být uspokojeny z jejich soukromého majetku. U firem je situace o něco výhodnější, jelikož zde jsou pohledávky hrazeny do výše samotné ho základního kapitálu a majetku firmy. Díky tomu lze podnikat s větším klidem. Ne vždy to samozřejmě platí, jelikož u firem s korunovým kapitálem, nebo u firem kde došlo k bankrotu úmyslně, jsou pohledávky také převáděny i na soukromý majetek daných jednatelů. Odpovědnosti se tedy ani v tomto případě nevyhnou.

Jak se rozhodnout?

Výše jsme si zmapovali jasnou charakteristiku jednotlivých možností. Z té plyne, že pro začínajícího podnikatele je určitě ideální živnost. Pokud to ale se svým byznysem myslíte skutečně vážně a nebude se jednat jenom o běžný výdělek pro vás samotné, je určitou ukázkou prestiže a ukázkou posunu vlastní firma. Ideální je tedy začít jako živnostník a později se rozhodnout právě pro s.r.o., popřípadě jinou podnikatelskou právní formu.

5/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *