Podnikat nebo být zaměstnancem?

Podnikání přináší větší míru svobody a také možnost uskutečnit si vlastní sny, shodne se většina podnikatelů. Oproti zaměstnancům však požívá podnikatel nižší míru sociální ochrany, nechrání ho zákoník práce, musí se o svůj byznys starat sám a ještě k tomu je zatížen větší administrativní zátěží. Kdy se však vyplatí zvážit, zda by nebylo výhodnější pracovat jako zaměstnanec? Kdy je lepší podnikat nebo být zaměstnancem?

Podnikání na vedlejšák

Pokud máte podnikání jako tzv. vedlejší činnost, tj. pokud jste zaměstnancem, nebo například důchodcem či rodičem na mateřské nebo rodičovské dovolené, a zároveň si nevyděláte za rok více než 62 261 Kč (hovoříme o zisku, tj. o rozdílu mezi příjmy a výdaji, ať už skutečnými, nebo paušálními), nevztahuje se na vás povinnost platit měsíčně zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojistné za vás platí buď zaměstnavatel (v případě zaměstnance), nebo stát (v ostatních případech). Zdravotní pojištění vám bude vyměřeno po ukončení zdaňovacího období. V tomto případě pro vás nízký zisk znamená jediné – hranici, kterou byste neměli za rok překročit, abyste se nedostali do pásma povinných minimálních odvodů.

Podnikání jako hlavní činnost

Pokud máte podnikání jako hlavní činnost a vykazujete nízký zisk, ale z nějakého důvodu vám vaše příjmy stačí, neměli byste usínat na vavřínech. I nízké životní náklady a nízké příjmy mohou být v případě podnikatele méně výhodnou volbou, než se nechat zaměstnat. Proč?

Důvodem je existence tzv. minimálního vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Například v roce 2014 je minimální vyměřovací základ 77.832,– Kč. Může se ale stát, že budete mít tak nízký zisk, že vás skutečný vyměřovací základ bude nižší. Jak se vyměřovací základ vypočítá?

Jednoduše, jedná se o 50 % z vašeho zisku. Pokud tedy dosahujete zisku například 130 tisíc měsíčně, je váš skutečný vyměřovací základ 65.000,–Kč, a tedy o více než 10.000,– korun nižší než minimální vyměřovací základ.

Odvody na sociálním i zdravotním pojištění platíte z vyššího vyměřovacího základu, než jaký ve skutečnosti máte, a dostanete se tak do ziskového pásma, kdy by pro vás bylo výhodnější pracovat za minimální mzdu – jako podnikatel totiž odvádíte více než zaměstnanec. Odvody byste měli v zaměstnaneckém poměru nižší a získali byste ochranu zákoníku práce a další výhody, které zaměstnanecký poměr poskytuje.

4/5 - (1 vote)

You may also like...

1 Response

  1. bla napsal:

    V tomto clanku je spousta chyb… Viz „Jednoduše, jedná se o 50 % z vašeho zisku. Pokud tedy dosahujete zisku například 130 tisíc měsíčně, je váš skutečný vyměřovací základ 65.000,–Kč, a tedy o více než 10.000,– korun nižší než minimální vyměřovací základ.“…………….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *