Co je to televizní poplatek? Kolik činí a kdo ho platí?

Máte doma televizi? Pokud ano, ani tak nezáleží na tom, co sledujete, stejně jako nezáleží ani na tom, zda se na ni vůbec díváte. Z jakého důvodu? Jelikož je zde jasná zákonná povinnost, která je spojena s tím, že musíte platit televizní poplatek. Pro ten se může využívat i jiný název, a to takzvaný koncesionářský poplatek. Jedná se o typ poplatku, který je dán zákonem a tak nejde o výmysl žádné soukromé společnosti. Onen konkrétní zákon, který se k němu vztahuje. Je č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Navíc se nevztahuje nutně jenom na televizory, jelikož takzvaný koncesionářský poplatek se vztahuje i na rozhlasové přijímače.

Contents

Proč se televizní poplatek platí?

Dá se říci, že důvody můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. Pokud se podíváme na ten první, tak musíme říci, že povinnost platit televizní poplatek je spojena s tím, že tak dostáváte možnost příjmu televizního vysílání. Roli však nehraje, zda daný příjem opravdu využíváte, nebo nikoliv. Potom je tu ještě důvod číslo dvě.

Kromě klasických televizí je tu ještě televize veřejnoprávní. Je to Česká televize. A právě dané poplatky jsou určeny k tomu, aby mohl být financován rozvoj této televize, a to proto, že se jedná o veřejnou službu. Na druhou stranu musí dodržovat určitou programovou skladbu, pomocí které cílí na každého obyvatele. Pokud se máme podívat na to, jaké programy patří pod veřejnoprávní televizní skupinu, jsou to tyto:

  • ČT 1
  • ČT 2
  • ČT 4 Sport
  • ČT 24

Jaká je výše poplatků?

Jak již víte, povinnost hradit televizní poplatek se s největší pravděpodobností týká také vás. A proto je dobré podívat se také na to, jaká je jeho výše. Nutno říci, že už se poměrně dlouhou dobu neměnila. Naposled tomu bylo v roce 2008, kdy se jeho hodnota zvýšila na částku 135 korun měsíčně. Do té doby to byla suma ve výši jenom 120 korun českých. Mluvíme zde pochopitelně o výši, kterou je televizní poplatek nikoliv roční, ale ten měsíční. Jak je tedy vidět, rozhodně to není suma nijak malá.

Televizní poplatek musí platit i podnikatelé

Televizní poplatek musí platit i podnikatelé

Jestliže vás zajímají koncesionářské poplatky, které se vztahují i na rádia, tak ani u nich neplatíte nijak malou sumu. Pokud se podíváme na stav před rokem 2008, tak to byla suma 37 Kč. Podobně jako v předchozím případě ale došlo k navýšení a aktuálně je třeba uhradit částku ve výši 37 Kč.

Soukromé osoby, stejně jako podnikatelé

Kdo vlastně musí televizní poplatek platit? Jak jsme již nastínili výše, je to každý, kdo má doma televizi. V první řadě to jsou soukromé osoby, u kterých platí, že se daný poplatek platí za jednu domácnost. Roli tedy nehraje ani to, kolik lidí zde bydlí, stejně jako zde nehraje roli ani to, kolik je v domácnosti televizí.

To podnikatelé mají danou povinnost lehce složitější. Ani oni se koncesionářským poplatkům bohužel nevyhnou. A dokonce musí platit často více, než soukromá osoba. I když je jejich pobočkou frančíza. Nikoliv s ohledem na částku, ale s ohledem na to, kolik mají v provozovně televizí. Danou sumu 135 Kč platí za každou televizi, kterou mají. Například větším restauracím nebo sportovním barům mohou náklady na provoz z toho důvodu poměrně výrazně vzrůst.

Jsou skupiny, které jsou od poplatku osvobozeny

Máme zmapováno jak to, kolik se konkrétně platí, tak o to, kdo konkrétně musí platit. A nyní se podíváme na to, kdo televizní poplatek platit nemusí. Zákon totiž stanovuje a definuje několik výjimek. Díky tomu může řada lidí celkem zajímavým způsobem ušetřit. Pokud se podíváme na hlavní skupiny, jsou to:

  • Osoby postižené hluchotou či slepotou
  • Osoby s velmi nízkými příjmy – kdo pobírá vdovský důchod, ten platit musí
  • Cizinci bez povolení k pobytu

Poslední skupinou jsou pochopitelně ty osoby, které doma nemají televizní přijímač. Na druhou stranu takových lidí je celkem málo. Zde připomeňme, že roli má jenom jeho existence. Pokud ho máte, ale nemáte ho třeba v elektrice, nebo napojený na anténu, stejně platit musíte. To může být pro mnoho lidí nespravedlivé, jelikož někteří mají televizi jako alternativu k monitoru, nebo mohou patřit do skupiny těch, kteří ji využívají jenom na pouštění vlastních filmů na DVD, nebo ji používají na hraní na herních konzolích.

Jaké jsou pokuty za neplacení?

Nutno říci, že kromě povinnosti platit se mohou objevit také rizika spojená s tím, že po konkrétních soukromých osobách, nebo po podnikatelích mohou být vyžadovány pokuty. A to v případě, že se televizní poplatek rozhodnou neplatit, nebo budou zkreslovat skutečný stav toho, jak se věci mají. A tato pokuta rozhodně není nijak malá. Pokud se objeví zjištění, které povede k naúčtování pokuty, je třeba počítat s tím, že ta bude ve výši 10 000 Kč. Platí se v korunách a nelze použít třeba Bitcoiny. Nejde o žádnou maximální hranici, ale jde o pevnou a jasně stanovenou výši pokuty. Pokud vás zajímá i případné rádio, tak u něho je výše pokuty poloviční.

Také nezapomínejte na to, že zaplacením pokuty se nevyhýbáte situaci, která by byla spojena s placením pravidelných poplatků. I ty bude nutné následně doplatit. A to samozřejmě za dobu, kdy placeno nebylo. Opomíjet nelze ani to, že daná suma se může navýšit třeba i o různé poplatky za vymáhání, nebo poplatky spojené s prodlením. Ani ty nejsou nijak malé.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *