Proč pojistit pronajatý byt?

Pokud si myslí ten, kdo vlastní byt a pronajímá ho, že věc pojištění je na nájemníkovi, hluboce se mýlí. Protože právě majiteli hrozí v souvislosti s pronajímáním svého bytu nejvíce rizik. V tom nejlepším případě to je, že nájemce přestane platit, ale vedle toho může poškodí vybavení či samotný byt, ale také může způsobit škodu sousedům. A ti se pak samozřejmě obrátí na pro náhradu po majiteli. To vše lze vyřešit vhodně sepsaným pojištěním.

Contents

Základ

Vedle pojištění bytu ještě musíme počítat s alternativou, že je v rámci společenství či družstva pojištěn celý bytový dům a z toho vyplývá i určité pojištění každého jednotlivého bytu. Z něho lze pak hradit případné škody způsobené nájemníkem, jako je třeba zavinění požáru.

Co by mělo být ve smlouvě

Při sepisování pojistky bychom do ní měli vložit zejména případné poškození bytu, riziko vandalismu nebo ušlý nájem. Tato poslední varianta však může nastat ne tím, že nájemník přestane platit, ale že jde o částku za ušlý nájem, když se například byt následkem jiné pojistné události stane neobyvatelným a nájemník se musí vystěhovat. Můžeme v tomto případě zmínit vytopení sousedem, vnější (povodeň) či povětrnostní škody na bytu a podobně. Pak se ale musí doložit nájemní smlouva, výpis z daňové evidence či výkaz zisku a ztrát, kterým se doloží výše škody. Pojišťovny mohou také vyžadovat doklad, že nájemné bylo po určitou dobu řádně placeno.

Pojištění odpovědnosti

Dále je dobré si do smlouvy vložit pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. To je případ, který je sice vzácný, ale přesto se vyskytující, tedy když nastanou škody na okolních bytech či celém domě způsobené pronajímatel chybnou montáží elektrospotřebiče, vodou z prasklého potrubí ve zdi či vinou požáru způsobeného zkratem v elektrických rozvodech. Tady by si měl pronajímatel dát poznámku, aby pojišťovna toto plnila i v případě, že byl bude pronajímatelem pronajímá jiné osobě. Tuto variantu pojištění si může sjednat jak pronajímatel, tak i nájemce.

Pojištění domácnosti

Pojistit domácnost by si měl pronajímatel hlavně v případě, že byt pronajímá i s vybavením. Zde se opět vracíme k pojištění nemovitosti, protože některé vybavení bytu může být pojištěno již i v rámci něho. To mohou být třeba pračky pro případ vytopení jiného bytu a podobně. V tomto případě je dobré mít v rámci pojištění zajištěny i rychlé asistenční služby, právě pro případ poruch některých spotřebičů.

Závěr

Pojištění bytu ve všech možných variantách, které jsou s užíváním bytu spojené, je náročné. Je proto samozřejmě, že snahou pojišťoven je neplatit pojištění, pokud smlouva danou variantu škody neobsahuje. Tomu se však můžeme vyhnout pojištěním odpovědnosti nájemce bez konkrétního určení. To je vhodné v případě, že se nájemci velmi často mění. Ovšem je nutné vědět, že odpovědnost za škody způsobené na úkor pronajímatele na vybavení bytu se nevztahuje například na mechanické poškození nájemcem, ale za škody způsobené třeba požárem, výbuchem, vytopením a podobně.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *