Co by měl každý vědět před podpisem pojistné smlouvy?

Nabídka pojištění je v dnešní době velmi široká a spotřebitel často váhá, proti čemu všemu je vhodné se pojistit. Nezřídka se ale stává, že takový běžný občas pro stromy nevidí les – zaměřuje se na to, co chce pojistit, a z jeho zorného pole mizí to, na co si dát pozor, abychom uzavřením pojistné smlouvy neprohloupili.

Proč vlastně uzavírat pojistku?

Ať už se rozhodnete pro pojištění na cokoli, je dobré vědět, k čemu jsou pojistné smlouvy dobré a jak celý proces funguje.

Uzavřením pojistné smlouvy přesouváte riziko (například odcizení vozu) z vlastní osoby na někoho jiného, tedy pojišťovnu. Zároveň se tím chráníte proti negativní události, kterou nemůžete nijak ovlivnit a která na vás může mít nemalé finanční dopady.

Ten, kdo se pojišťuje, je pojistník, a ten, kdo ho pojišťuje, je pojistitel. Pojistník se zavazuje podpisem pojistné smlouvy platit pojistné a pojistitel zase vyplatit pojistné plnění při vzniku pojistné události.

Na co si dát pozor před podpisem pojistné smlouvy

Současná právní úprava chrání práva spotřebitele, tedy pojistníka. Tuto problematiku upravuje jednak zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v případě uzavření smlouvy se zprostředkovatelem je spolupráce upravena ještě zákonem č. 38/2004 Sb.

Pokud uzavíráte smlouvu se zprostředkovatelem, je důležité vědět, jaká máte práva. Zprostředkovatel má povinnost zjistit vaše požadavky a potřeby a na základě těchto skutečností vám nabídnout nejvhodnější produkt, zároveň musí své doporučení podložit argumenty. Aby byla vaše práva skutečně vymahatelná, máte právo na pořízení kopie zápisu z jednání – tento zápis si nejprve pročtěte, případně ho upravte tak, aby odpovídal podle vašeho soudu skutečnosti, a nechte ho zprostředkovateli podepsat.

Existují však i nezávislí finanční poradci, kteří zprostředkovávají produkty konkurenčních společností – v takovém případě musí tento zprostředkovatel nejprve provést analýzu vhodných produktů na trhu, než vám nějaký produkt doporučí.

Čtěte pojistnou smlouvu

Ačkoli se to zdá být zbytečné, protože tuhle radu slyšíte ze všech stran, je velmi důležité ji zdůraznit znovu – čtěte pojistné podmínky, všeobecné obchodní podmínky a všechny další dokumenty dané pojišťovny, na které se smlouva odkazuje (samozřejmě nemusíte při podpisu smlouvy pročítat zákony, na které je v textu odkaz, ale obchodní dokumenty pojišťovny ano).

Jelikož se jedná o velké množství textu, doporučujeme si ho v klidu prostudovat doma. Pokud ucítíte ze strany zprostředkovatele nátlak, je to známka jeho neserióznosti a pro vás jasný signál, že s tímto člověkem obchod neuzavřete.

4/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *