Kdy nás pojišťovny mohou odmítnout pojistit?

Pojišťovny jsou tu pro nás hlavně proto, aby nás uměly ochránit proti případné finanční ztrátě, která by byla spojena s problémem v našem životě. Obecně se říká, že pojišťovny nás proti rizikům dokážou i ochránit. To samozřejmě není zase až tak úplně pravda, jelikož ochranu jako takovou rozhodně nezískáme. Na druhou stranu musíme říci, že nám mohou být proplaceny škody, stejně jako se můžeme dočkat také četných finančních kompenzací. Ne vždy to ale platí, jelikož důležité je, abychom byli pojištěni. I když to na první pohled vypadá, že pojišťovny dnes pojistí úplně každého, není to pravdou. Jsou totiž také situace, o kterých musíme říci, že nás pojistit odmítnou. A jaké situace to mohou být?

Contents

Jak je to s naším zdravím? Na to pojišťovny hledí nejvíce

Řada pojistek se týká právě našeho zdraví jako takového. Tedy toho, že v případě jakýchkoliv problémů můžeme kromě lékaře volat také na pojišťovnu. A to logicky z toho důvodu, že může být vše bráno jako pojistná událost. Pojišťovna nám poté může sdělit, jak budeme postupovat. Mezi nejčastější případy, kdy nám pojišťovny nabídnou dobrou ochranu, patří situace, kdy můžeme:

  • Být bezplatně ošetřeni
  • Získat kompenzaci za úraz
  • Dostávat bolestné

Je jasné, že v daném směru dominuje hlavně cestovní, stejně jako úrazové pojištění. Ne vždy ale může být sjednáno. Pokud je náš zdravotní stav špatný a je zde výrazné riziko jeho zhoršení, může vše vést až k tomu, že nás daná pojišťovna zkrátka nepojistí. Naštěstí jiných je na trhu několik desítek. U nich sice můžeme dopadnout stejně, ale na druhou stranu musíme dodat, že někdy nás pojistit mohou, přičemž bude třeba počítat s výjimkami, které se vážou právě k našemu zdravotnímu stavu. A to znamená, že pokud se nám přitíží vlivem naší nemoci, peníze od pojišťovny nedostaneme.

Pojišťovna může odmítnout pojistit i nemovitost

Pojištění a alkohol

Jsou i situace, kdy nám pojišťovny škodu neproplatí

Velmi oblíbenými pojistkami jsou také ty, které se týkají naší nemovitosti. I zde ale může dojít k celé řadě problémů. Pokud budeme konkrétnější, je to takzvané pojištění nemovitosti, které nemusí být uzavřeno. A to v podstatě u všech pojišťoven na našem trhu. I když ty jsou zde primárně od toho, aby nám pomáhaly eliminovat dopady případných rizik, sami chtějí pojistit jenom nejlépe ty osoby a ty věci, u kterých je případné riziko pojištění minimální. Příkladem může být pojištění nemovitosti, které se u konkrétní pojišťovny bude vztahovat na ochranu stavby jako takové, stejně jako pozemku. Pokud ale dojde k tomu, že máme dům postavený třeba v povodňovém pásmu, může to znamenat, že žádnou ochranu nezískáme a veškeré škody si budeme muset zaplatit ze svého.

I když je to poměrně černý scénář, nezapomínejme na to, že v některých případech přece jenom existuje možné řešení. A to podobné, jako jsme popsali výše. Nemovitost tak pojistíme, ale jenom proti jiným rizikům, než je povodeň. Další možností může být i plnohodnotná pojistka, která ale může být natolik drahá, že se ji uzavírat ani nevyplatí.

Pojišťovna může mít i špatné zkušenosti

Výše uvedené příklady se týkají především rizik jako takových. V tomto ohledu ale musíme říci, že to není jediným důvodem, proč nás pojišťovny nepojistí. Roli zde můžeme hrát také my sami a naše nečestné jednání. I to může být spojeno hned s několika příklady. Prvním nečestným jednáním může být třeba také to, že jste do smlouvy uvedli záměrně jiné údaje, než takové, které jsou pravdivé. Mezi nejčastější prohřešky mnohých lidí patří to, že zatají svůj zdravotní stav. Pokud na to konkrétní pojišťovna přijde, následuje hned několik opatření, kam se řadí:

  • Zrušení pojistné smlouvy
  • Nevyplacení plnění
  • Pokuta a sankce

Jsou ale i prohřešky mnohem závažnější, které už mohou souviset se skutečnými podvody. Nejčastěji se jedná o různé fingování pojistných událostí, které dnes není opravdu ničím neobvyklým. Je jasné, že když pojišťovny někoho takového odhalí, nejenom, že ho čeká trest, ale zároveň je v databázi pojišťoven vedený jako osoba, která se dopustila podvodu. A v rámci minimalizace rizik je samozřejmě odmítnuto danou osobu dále pojistit.

Problém mohou mít i méně bonitní klienti

Není výjimkou, že mnoho pojišťoven je členy různých nebankovních registrů. Tedy těch databází, kde jsou uchovávány informace o tom, zda má klient svou platební morálku v pořádku. Pokud je zjištěno, že za své pojistné produkty neplatí, může být i to důvodem, že mu není daná služba ve formě pojistné ochrany poskytnuta. Zvláště potom v těch případech, kdy dojde k tomu, že se za danou ochranu platí až zpětně. Nehledě na rizika spojená s tím, že případnou dlužnou částku nemusí být nijak jednoduché z dané osoby dostat. I to je situace, kdy se pojišťovna raději rozhodně předcházet konkrétním rizikům a danou osobu z toho důvodu nepojistí.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *