Máte penzion nebo jiné ubytování? Věnujte pozornost správnému pojištění

Hoteliéři neměli v posledních letech snadný život. Covidová pandemie jim nevídaným způsobem zkomplikovala už tak náročné podnikání. Dnes už se ale blýská na lepší časy. Touha cestovat totiž nezmizela. A pokoje hotelů, penzionů a horských chat se, bohudík, znovu plní.

Provozování ubytovacích služeb ovšem bývá rizikové i v klidnějších dobách a svým charakterem se výrazně odlišuje od mnoha jiných provozů. Pokud se rozhodnete do takového podnikání pustit, vyplatí se důkladně promyslet, jak svůj hoteliérský byznys správně pojistit.

Pojištění pro malé a střední podnikatele

Contents

Bezpečný pobyt v pojištěné nemovitosti

Jako jakoukoli jinou nemovitost je třeba i penzion či hotel adekvátním způsobem pojistit. Při sjednávání pojištění nemovitosti pro ubytovací zařízení věnujte pozornost především jeho rozsahu, aby krylo všechny dotčené objekty. Samozřejmostí by mělo být také zahrnutí krytí zdí, oplocení a dalších součástí podnikatelského objektu, bez nichž by bylo ubytovací zařízení neuživatelné (například sklady, kotelna, garáže).

Svou roli ovšem hraje také to, zda ubytovací zařízení provozujete jako majitel nemovitosti, či zda si nemovitost od majitele pronajímáte.

Bez pojištění ovšem nesmí zůstat ani vnitřní vybavení, které bývá v běžném provozu navíc vystaveno značnému namáhání a hrozí mu větší riziko opotřebení, poškození či zničení. Je proto nezbytné nastavit správně všechny limity pojistného plnění a rozhodně je nepodcenit. Šetřit na pojištění se totiž v případě podnikání v hoteliérství rozhodně nevyplatí.

Pamatujte na to, že bez samotné nemovitosti, tedy bez budovy hotelu či penzionu, je podnikání nemožné. Pojištění nemovitosti by proto mělo také automaticky zahrnovat komplexní ochranu proti živelním pohromám, požárům, záplavám aj.

TIP: Ubytování na zámku

Pojištění přerušení provozu

Pokud byste z nějakého důvodu museli svůj penzion či hotel na nějakou dobu uzavřít, hrozí vám veliké ztráty. Pro tyto případy je třeba myslet na pojištění přerušení provozu, které kryje finanční ztrátu vzniklou na pojištěném majetku v případě živelních škod, odcizení či vandalismu. Náhradu je v takovém případě možné získat za ušlý zisk, stálé náklady či ušlé nájemné.

Nezapomeňte využít pojištění naplno

Pokud provozujete ubytovací zařízení, lze v prostorách vaší nemovitosti logicky očekávat zvýšený pohyb cizích osob, s nímž je spojeno také riziko možného úrazu či jiné újmy způsobené třetí osobě. Pro tyto případy zahrňte do pojistných smluv též doplňkové pojištění z vlastnictví nemovitosti, které vás ochrání jak v případě, že někdo z vašich hostů na chodbě uklouzne a zlomí si nohu, tak tehdy, když ze střechy spadne námraza na auto některého z hostů.

Myslete také na to, že zpravidla nepojišťujete pouze samotné ubytovací zařízení, ale obvykle také další provozy, které někdy vyžadují specifické typy pojištění: restauraci, wellness, garáže apod.

Komplexní pojištění na míru

Každý hotel či penzion má svůj vlastní, jedinečný příběh. A každé podnikání si zaslouží své vlastní pojištění. Pojišťovny proto podnikatelům poskytují řešení na míru jejich potřeb. U pojištění ubytovacích zařízení navíc snadno hrozí, že byste na některé riziko mohli zapomenout a pojištění by danou škodu nekrylo. Kooperativa proto například nabízí pojištění pro podnikatele TREND, které se dá nastavit individuálně podle potřeb dané provozovny.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *