website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Povinnosti při nemocenské. Co musíte splnit, aby vám nesebrali nemocenské dávky

Když jste nemocní je dobré to vyležet a pořádně se uzdravit. V případě nemocenské musíte být v posteli nebo aspoň doma. Překvapit vás můžete kontrola ze správy sociálního zabezpečení i zaměstnavatel. Co se stane, když porušíte vaše povinnosti?

Contents

Každý jedenáctý byl zkontrolován

Během ledna až září loňského roku si posvítila správa sociálního zabezpečení na 112 191 lidí na neschopence. V průměru byl tak vystaven kontrole každý jedenáctý nemocný. V předloňském roce šlo dokonce o každého desátého. V jakém případě vás může kontrola navštívit a co všechno musíte splnit, aby vám nebyla nemocenská zkrácena či dokonce odebrána? Podívejte se na přehled pravidel pro všechny nemocné.

Jaké povinnosti mají nemocní

V prvé řadě si posvítíme na pravidla nemocenské a náhradu mzdy. V případě, že zaměstnanec onemocní, nejsou první tři dny propláceny. Od 4. do 14. dne dostává nemocný za každý pracovní den nemoci náhradu mzdy od zaměstnavatele. V patnáctý den spadá všechna povinnosti na sociálku, která za každý kalendářní den vyplácí nemocenskou.

Každý, kdo pobírá nemocenskou musí dodržovat léčebný režim, který jim spolu s neschopenkou předepíše ošetřující lékař. Ve většině případů se jedná o zdržování na adrese, kterou lékaři při vyplňování neschopenky nahlásíte. Na tomto místě vás bude správa sociálního zabezpečení v případě kontroly hledat. Jakou adresu zvolíte je na vás. Není povinné, aby to bylo místo trvalého bydliště.

V případě nutnosti je možné změnit místo marodění, ale tuto změnu musí odsouhlasit ošetřující lékař. Jestliže se rozhodnete změnit místo léčení během prvních 14 dní, je nutné o tom dát vědět i zaměstnavateli. Své nemoci si můžete vyrazit léčit i do zahraničí, ale k tomu je zapotřebí písemný souhlas okresní správy sociálního zabezpečení a ošetřujícího lékaře.

Ošetřující lékař vám může povolit rozsah vycházek, pokud to zdravotní stav dovoluje. Během vycházek se pak nemusíte zdržovat na místě uvedené v neschopence. Vycházky je možné mít stanovené v rozmezí od sedmi ráno do sedmi večer. Dále je možné rozdělit je na několik časových úseků, ale celkový rozsah nesmí být větší, než šest hodin denně.

Kdo vás může kontrolovat

Zda probíhá vše podle pravidel si může zkontrolovat pracovník okresní správy sociálního zabezpečení i vás zaměstnavatel. Kontrola z práce však může přijít pouze v prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Tedy pouze během doby, kdy vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy.

Zaměstnavatel navíc může kontrolovat pouze to, zda se pobýváte na uvedené adrese a dodržujete předepsané vycházky. Způsob léčby není v jeho pravomoci kontrolovat. Jednoduše řečeno nemůže nic říct na to, zda se léčíte v posteli nebo se opalujete na dvorku.

Správa sociálního zabezpečení naopak může kontrolovat i způsob léčby, tedy zda se léčíte pod peřinou nebo běháte po dvorku a přesazujete květiny.

Osoby, které jsou kontrolovány OSSZ jsou vybírány náhodně nebo na základně podnětu od zaměstnavatele či ošetřujícího lékaře.

Ve společnosti panuje mýtus, že sociálka nechodí o víkendu nebo večer. Kontrola však může přijít kdykoliv a v kteroukoliv denní dobu. Klidně i o víkendu večer. Navíc vás může zkontrolovat i během první tří dnů nemoci, kdy nemáte nárok na mzdu ani nemocenské dávky.

Jak se chovat, když přijde kontrola

Jakmile u vás zazvoní kontrola je nutné si připravit pár věcí. Při ruče mějte II. díl tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – průkaz práce neschopného pojištěnce a občanský průkaz. Občanka slouží k prokázání, že vy jste skutečně vy a nemarodí za vás nikdo jiný. Kontrola následně zapíše datum a čas kontroly. Tím vše proběhlo v pořádku a celý proces je vyřízený.

Jestliže v době kontroly nebudete k zastižení, najdete ve schránce oznámení o provedené kontrole. Jakmile dojde k porušení léčebného režimu, předá se záznam o kontrole k lékaři, který popíše jakým způsobem jste léčebný režim porušili, kdy a v kolik hodin byla kontrola provedena.

Následující ordinační den, kdy byla kontrola provedena, byste se měli dostavit k ošetřujícímu lékaři a svoji nepřítomnost vysvětlit. Další vysvětlení vás čeká u zaměstnavatele. To by mělo být písemné nebo osobní. Podobný postup vás čeká i na správě sociálního zabezpečení. Záleží kdo vás nachytá, že neplníte své léčebné povinnosti.

Rozbitý zvonek není omluva

Častým důvodem proč nebyli nemocní k zastižení je rozbitý zvonek. To však není omluva. K povinnostem nemocného, který je na dočasné pracovní neschopnosti je ujištění, že má funkční a dobře označený zvonek a minimálně jmenovku na dveřích bytu. Je totiž vaší povinností podle zákona o nemocenském pojištění, že vás kontrola na uvedené adrese najde.

OSSZ se nespokojí ani s vysvětlením, že vlivem nemoci a hlubokého spánku jste zvonek přeslechli. Jestliže přijdete s takovouto omluvou, ověří si sociální pracovník u lékaře zda máte léky, které mohou způsobit tvrdý spánek.

Nedojde-li k uznání vašich argumentů proč jste nebyli k zastižení, znamená to dvě věci – zkrácení nemocenské dávky nebo její odebrání až na sto kalendářních dnů. Jaký postih vás čeká se dozvíte během správního řízení a stěžejní pro rozhodnutí bývá míra porušení povinností práce neschopného. Pokud se jedná o první prohřešek, čeká vás nejspíše a pouze zkrácení nemocenské. Dochází-li k pravidelnému porušení, přijdete o nemocenskou na určitý čas. Rozhodnutí vždy závisí na individuálním posouzení pracovníků OSSZ. Dojít může i k případu, kdy je při opakovaném a hrubém porušení léčebného režimu stanovena pokuta až 20 tisíc korun.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *