Nemocenské dávky se v roce 2018 zvýší. O kolik to bude?

Všichni zaměstnanci v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti mohou jásat. Pro rok 2018 se zvýší nemocenské dávky. Všichni pracovníci, kteří se dostanou do dočasné pracovní neschopnosti mají nárok na náhradu příjmu od zaměstnavatele, tedy na nemocenské dávky od státu, v případě splnění započitatelného příjmu za kalendářní měsíc v minimální výši 2500 Kč.

V roce 2012 vešla v platnost také účast na nemocenském pojištění pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce a to v případě, kdy je v kalendářním měsíci zaúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než 10 000 Kč.

Náhrada mzdy a poté nemocenská

V prvních dvou týdnech, s výjimkou prvních 3 dnů, dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, máte nárok od zaměstnavatele na náhradu mzdy za pracovní dny. Stát vyplácí nemocenské až od 15. dne.

Pracovní neschopnost pro úraz nebo nemoc  vzniká v momentě, kdy neodpracujete celou směnu, ale pouze její část. Pokud vás dočasná pracovní neschopnost překvapí v půlce pracovního dne, začíná běžet prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti již tímto dnem. V případě, že vás nemoc nebo úraz postihne až po odpracování směny, začne běžet 14 kalendářních dnů až následujícím kalendářním dnem.

Náhrady mzdy připadá za pracovní dny, při dočasné pracovní neschopnosti, od 4. pracovního dne. Při karanténě náleží již od prvního pracovního dne. Nemocenské dávky jsou poskytovány za kalendářní dny. Není tedy od věci mít sjednané kvalitního pojištění.

Náhrada mzdy je pouze za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Náhrada mzdy není stanovena za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti.

Co určuje výši náhrady mzdy a nemocenské

Výše náhrady mzdy je stanovena z průměrného hodinového výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí, které předcházelo čtvrtletí, v kterém jste uznáni dočasně neschopnými práce, nebo vám byla nařízena karanténa.

Pokud nastane situace, kdy prvních 14 kalendářních dnů připadne na dvě kalendářní čtvrtletí, bude se výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti počítat ze dvou průměrných hodinových výdělků.

Nemocenské se vypočítává z průměrného denního výdělku za posledních 12 kalendářních měsíců uplynulých před kalendářním měsícem, v kterém vznikla pracovních neschopnost či karanténa.

Průměrný výdělek se redukuje

Vypočítaný průměrný výdělek se však nezapočítává celý, ale upravuje se podle stanovených hodinových redukčních hranic. Výše redukční hranice se odvozuje podle průměrné hodinové sazby. Aktuální redukční hranice:

 • do výše I. RH (v r. 2017 je to 164,85 Kč a v r. 2018 to bude 175 Kč) se z něho započte 90 %,
 • z částky přesahující I. RH do výše II. RH (v r. 2017 to je 247,10 Kč a v r. 2018 to bude 262,33 Kč) se započte 60 %,
 • z částky přesahující II. RH do výše III. RH (v r. 2017 to je 494,20 Kč a v r. 2018 to bude 524,65 Kč) se započte 30 %,
 • nad III. RH se nezapočítává nic.

Z redukovaného průměrného výdělku se stanoví 60% procent za každou neodpracovanou hodinu s výjimkou prvních 3 směn (maximálně však 24 neodpracovancýh hodin), které nemají nárok na náhradu. Výše náhrady mzdy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Úpravy pro rok 2018

Výše uvedené redukční hranice jsou vypočítávání vynásobením ročních redukčních hranic koeficientem 0,175 a následně se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Koeficient 0,175 je poměr kalendářních dnů a pracovních dnů v týdnu (7:5) a dále dělený standardním počtem pracovních hodin za směnu (7:5:8).

Výši redukčních hranic stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením vždy od 1.1: kalendářního roku. Pro rok 2018 činí podle sdělení Ministerstva práce a sociální věcí č. 349/2017 Sb.:

 • redukční hranice 1000 Kč,
 • redukční hranice 1499 Kč,
 • redukční hranice 2998 Kč.

Pro rok 2017 je náhrada mzdy za 56 pracovních hodin 7076 Kč. Pro rok 2018 bude náhrada mzdy činit za 56 pracovních hodin 7332 Kč. Přesný výpočet vaší náhrady mzdy si můžete spočítat na kalkulačce náhrady mzdy pro rok 2018, kterou vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kdy je splatnost náhrady mzdy

Náhrada mzdy je splatná spolu se mzdou za dané období. Pro získání náhrady mzdy, platu či odměny z dohody je nutné předložit potřebné doklady stanovené pro uplatnění nároku nemocenské, které vystavuje ošetřující lékař, který vás uznal práce neschopnými. Splatnost náhrady mzdy se vyplácí v nejbližším výplatním termínu po předložení všech potřebných dokladů.

Zaměstnavatel stanovuje dobu, kdy je možné nejpozději předložit potřebné doklady před výplatním termínem pro poskytnutí náhradní mzdy, aby náhrada mohla být vyplacena včas. Pokud předložíte doklady po termínu, zaměstnavatel vám vyplatí náhradu mzdy až v následujícím výplatním termínu.

V případě, že váš zaměstnavatel vám nevyplatí náhradu mzdy ani po včasném podání dokumentů a po uplynutí 15 denní splatnosti mzdy, můžete okamžitě ukončit pracovní poměr podle ust. p.56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. V takovém případě máte nárok na plat ve výši průměrného výdělku za 2 měsíce.

Nemocenské

Nárok na nemocenské vzniká od 15. kalendářního dne od trvání pracovní neschopnosti až do konce pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů od počátku vzniku pracovní neschopnosti. Zabránit výpadku příjmů vám pomůže i životní pojištění.

Výpočet nemocenské probíhá z denního vyměřovacího základu, který vychází ze započitatelného příjmů zúčtovaného v rozhodném období a dělí se počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadající na toto rozhodné období.

Stanovený průměrný denní příjem se následně redukuje pomocí redukčních hranic:

 • do první redukční hranice 90 % denního vyměřovacího základu,
 • z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %,
 • z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %,
 • k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne.

Výše nemocenské je 60% denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne platné dočasné pracovní neschopnosti. V roce 2018 dojde však k změnám a nemocenské bude:

 • od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního dne činit 66% denního vyměřovacího základu
 • od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude vyměřovací základ 72%
 • v období od 15. do 30. kalendářního dne zůstává na úrovní 60% denního vyměřovacího základu.

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 200 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *