Oddlužení fyzických osob – pravdivá fakta

Co je vlastně oddlužení? Jedná se o zákonný a legální proces pro fyzické osoby, jak se může každý z nás vcelku jednoduše a také poměrně rychle zbavit svých dluhů. V tomto směru panuje nejenom celá řada polopravd, ale i neurčitých informací. Pokud tedy máte neřešitelné dluhy, máte hned několik cest, jak oddlužení využít. A to:

  • Jít cestou nastudování problematiky a vše projít svépomocí
  • Oslovit advokáta, který se danou oblastí zabývá
  • Využít služeb oddlužovacích společností

Jakou cestou se konkrétně vydáte, to je skutečně jenom na vás samotných. My se aktuálně podíváme na to, jaká zajímavá fakta se vlastně k oddlužení vážou. A vzhledem k tomu, že se celý proces neustále zdokonaluje, jich je také čím dál více.

Contents

Už to nemusí být jenom dluhy soukromé

Využijte oddlužení a nebojte se exekutorů

Oddlužení pomůže zachránit třeba střechu nad hlavou

Když se možnost vyhlásit osobní bankrot objevila poprvé, byla spojena výhradně s možností toho, že se tímto způsobem daly řešit výhradně jenom osobní dluhy. Postupem času ale došlo k tomu, že už to mohou být i dluhy podnikatelské. Tedy jenom za určitých podmínek. Pokud se na tento proces podíváme konkrétněji, tak podnikatelské dluhy musí být v první fázi řešeny klasickým způsobem. Teprve ve chvíli, kdy nejsou zcela uhrazeny a přesunou se do oblasti osobního segmentu, je možné využít i samotné oddlužení. Na druhou stranu nezapomínejme dodat, že o tento proces mohou stále žádat jenom fyzické osoby, a to za splnění jedné důležité podmínky. Tou je především to, že se nesmí jednat o dluhy, které by vznikly naším úmyslným jednáním, třeba ve spojení s podvodným jednáním.

V rámci oddlužení není nutné uhradit všechny dluhy, které existují

Dalším zajímavým faktem je to, že ne vždy je nutné uhradit všechny dluhy, které vůbec máme. A to je ta nejvíce pozitivní zpráva a jistě nejzajímavější fakt, který se samotného oddlužení týká. A proč? Jelikož dokáže dát i lidem, kteří jsou ve skutečně velké finanční nouzi naději spojenou s tím, že se z finančních problémů dostanou. Samozřejmě dodat musíme, že tento postup není automatický a rozhodně se nemusí týkat každého. V rámci osobního bankrotu totiž musíme udělat vše proto, abychom své dluhy kompletně uhradily. Ne vždy se nám to může povést. A proto přijde ona výhoda, která spočívá v tom, že až sedmdesát procent našich dluhů nám může být odpuštěno. Z celého pětiletého procesu tedy vycházíme s čistým štítem, bez jakýchkoliv obav z toho, že by na nás mohli třeba:

  • Věřitelé
  • Exekutoři
  • Vymahači

Hradit dluhy lze dvěma možnými cestami

Málokdo ví také to, jakými způsoby lze vlastně konkrétní dluhy hradit. I zde musíme připomenout, že celkem to mohou být hned dvě varianty hrazení konkrétních dluhů. První varianta je tou běžnější a samozřejmě také využívanější. Při oddlužení totiž dojde primárně k tomu, že budeme využívat splátkový kalendář. Ten je spojený se zasíláním konkrétních domluvených plateb, a to v pravidelných splátkách. Ty jsou měsíční, přičemž platby neposíláme našim věřitelům, ale zasíláme je přímo na konkrétní soud. Ten je následně rozděluje. Důležité je dodat, že maximální délka splátkového kalendáře je 5 let. Pokud dluhy zaplatíme dříve, je to plus pro nás. Pokud ne, platí to, co jsme uvedli výše.

Dále nezapomínejme také na to, že dluhy lze řešit i druhým způsobem, než je jenom splátkový kalendář. Může to být tím, že budeme postupně odprodávat náš majetek. Utržené peníze budeme opět posílat soudu. V souvislosti s tímto postupem je třeba dodat, že to může být majetek movitý, stejně jako nemovitý. Na rozdíl od zabavení a exekuce je zde však výhoda toho, že máme možnost získat mnohem více peněz, čímž také snadněji uhradíme své dluhy. Dodejme také, že velmi využívanou cestou je to, že můžeme obě zmíněné možnosti kombinovat.

Oddlužit se lze jenom jednou v životě

Dalším z důležitých faktů, který ale není tolik pozitivní, jako předchozí možnosti je určitě to, že fyzická osoba se může oddlužit pouze jednou v životě. Takto je vše uzákoněno a dá se říci, že výjimky neexistují. Mnoha lidem se tak objevuje otázka, zda vůbec řešit své dluhy skutečně tímto způsobem, nebo zda se raději pustit do zcela jiných cest řešení. A případnou možnost oddlužit se tímto způsobem využít v budoucnu, nebo až skutečně ve chvíli, kdy opravdu jiné východisko nejde. Důvodem tohoto nařízení je samozřejmě hlavně zamezit případnému neuváženému jednání mnohých lidí, kteří by tak neustále vytvářeli dluhy, které by nehradili. Ostatně na to už současný systém myslí. Jak jsme uvedli výše, při oddlužení není možné čekat schválení ve chvíli, kdy dluhy vznikly naším úmyslným a cíleným chováním.

Jak je to se samotnou žádostí?

I ta může být spojena s několika otázkami, ve kterých stále nemá mnoho lidí zcela jasno. Podívejme se proto i na několik faktů, která se týkají právě toho, kdy si chceme o oddlužení požádat. Jak jsme již zmínili výše, můžeme tak uskutečnit sami, nebo zprostředkovaně, s využitím pomoci. Ve všech případech ale musí být v rámci žádosti výhradně jenom naše jméno, a to včetně dalších informací, jako jsou kontaktní a další údaje. Jedině tak dojde k plnohodnotné identifikaci. Další povinností by měl být souhlas věřitelů s tím, že se vydáme cestou oddlužení. S ním mnohdy není problém, jelikož je pro ně dobrou zprávou, která říká, že není problém peníze zpět získat. Kromě tohoto potvrzení je dobré připojit také informace o našich dluzích. Tedy nejenom to, o jak velké jde, ale i o informace spojené třeba s tím, jak dluhy vznikly a proč vůbec. I to nám může při řešení našich problémů v budoucnu pomoci.

Další důležitou součástí žádosti o oddlužení musí být zcela jistě také informace o tom, jak si na tom stojíte po finanční stránce. Tedy informace spojené s tím, jaké jste měli příjmy. Ty by mely být doloženy, aby bylo jasně patrné, že nejsou vymyšlené. S příjmy ale souvisí také to, že by mělo být dodáno také to, jaké budete mít příjmy v následujících pěti letech. Zde půjde primárně o odhad, založený na předchozích letech. S informacemi o vaší bonitě ale souvisí také soupis vašeho majetku, který vlastníte. Zde se mnoho lidí podivuje nad tím, proč tomu tak je. Ten hlavní důvod jsme již zmínili výše – a to kvůli možnému prodeji.

4.7/5 - (3 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *