Co obnáší zesplatnění půjčky? Poradíme, o co jde i kdy vás čeká

Máte půjčku? Ideální a samozřejmě i správný stav je takový, že ji budete splácet tak, jak je sjednáno ve smlouvě. Ne každý klient je však tak spolehlivý. Jsou tací, kteří mohou mít nějaké ty výkyvy, na která myslí bonita klienta – a potom zde jsou ještě tací, u kterých může hrozit to, že splácet přestanou úplně. A u takových už může být celkem velkým rizikem zesplatnění půjčky. Pokud nevíte, o jaký krok se jedná, podívejte se na všechna důležitá fakta.

Contents

Kdo provádí zesplatnění půjčky?

Nejprve je dobré podívat se na to, kdo vlastně zesplatnění půjčky provádí. Tedy z čí strany je tento konkrétní krok iniciován. Zde je to cekem jasné, jelikož tento krok je realizován ze strany poskytovatele půjčky. Jedná se tedy v daném vztahu o věřitele, který informaci zašle dlužníkovi. Když se podíváme konkrétně na to, o koho se vlastně může jednat, ta je to:

  • Provozovatel portálu na P2P půjčky
  • Nebankovní společnost
  • Banka

Kdy zesplatnění půjčky proběhne?

Mnoho lidí má obavu, že stačí jenom menší prodlení a už je jim zesplatnění půjčky doručeno, což pro ně znamená velký problém. Tito lidé však mohou být v klidu, jelikož v praxi k tomu skutečně takto nedochází. Pokud se někdo opozdí o pár dní, obvykle to pro něho neznamená vůbec nic. I když má kontokorent. Pokud se někdo zdrží o delší dobu, většinou začíná klasická komunikace, spojená třeba s telefonickou, nebo SMS výzvou.

Po zesplatnění půjčky je třeba vrátit celý dluh

Po zesplatnění půjčky je třeba vrátit celý dluh

Teprve poté, co dlužník neposlal více, než jednu splátku může dojít k tomu, že mu jsou zasílány písemné upomínky, které ho vyzývají k zaplacení dlužné částky, nebo alespoň ke komunikaci, aby se mohlo postupovat individuálním způsobem. Teprve potom, co ani toto konkrétního klienta nerozplatí, může skutečně přijít ono zesplatnění půjčky. Oficiální termín samozřejmě není, ale obecně se dá říci, že nastane po tom, kdy klient několik měsíců neplatí a nekomunikuje. A to ani po poslední výzvě, která je ještě projevem smíru.

Co je to dané zesplatnění?

Kdy může nastat, tedy již víme. Mnozí určitě ještě nemají jasno také v tom, co si mají pod pojmem zesplatnění půjčky představit. I na to se pochopitelně musíme podívat. V praxi se jedná o informaci, kterou dlužník obdrží písemně, tedy doporučeným dopisem. V tom je uvedeno, že byla ukončena sjednaná smlouva o úvěru a jeho půjčka byla zesplatněna. Tedy oficiálně ukončena a spolu s ní i předepsaný splátkový kalendář.

Součástí zesplatnění půjčky je také výzva k tomu, aby byl uhraný dluh, který konkrétní osoba u poskytovatele půjčky má. Spolu s ním je zde uveden samozřejmě i možný způsob jeho úhrady, stejně jako zde jsou uvedeny i informace o tom, do kdy je nutné ho zaplatit. A z čeho se daný dluh skládá?

  • Nedoplacená jistina
  • Nezaplacené úroky
  • Pokuty a úroky z prodlení

Co když je vše po zesplatnění zaplaceno?

Poskytovatel půjčky, tedy věřitel udělal tímto krokem tečku za jakoukoliv snahou klienta rozplatit, nebo se s ním domluvit. Tím, že mu odeslal danou informaci předal obrazně řečeno míč na stranu klienta, tedy dlužníka. To v praxi znamená, že ten by měl na základě výzvy peníze doplatit. Pokud se tak stane, je vše legálně ukončeno, on svůj závazek doplatil a následně už mu ze strany tohoto věřitele nic nehrozí. Co mu ale zůstane, to bude zápis v registrech, jelikož je třeba počítat s tím, že přece jenom několik splátek neuhradil, což je poměrně velký problém.

Co když peníze zaplaceny nejsou?

Když dlužník nereaguje ani na zesplatnění půjčky, je celkem jasné, že nemá z čeho zaplatit, nebo to byl jeho jasný cíl už v době, kdy si peníze bral. Samozřejmě s ohledem na tuzemské zákony není možné reagovat hned, jelikož je třeba splnit konkrétní lhůty, které jsou s daným postupem spojeny. Jakmile dojde k tomu, že je lhůta u konce, a peníze nebyly uhrazeny, znamená to jediný možný postup. A tím je to, že se věc předá k dalšímu vymáhání.

Jedním z kroků, které nastanou, je vydání platebního rozkazu. Ten už nevydává věřitel neboli poskytovatel půjčky, ale na základě doložených informací a důkazů ho vydává soud. Platební rozkaz je následně doručen dlužníkovi a i zde má určitou zákonnou dobu k tomu, aby proti němu vydal odpor, nebo aby zaplatil. Nebo může dojít ke třetí situaci, kdy opět nebude dělat vůbec nic.

U soudu, nebo u exekutora

V co všechno může zesplatnění půjčky vyústit? Pokud je na základě platebního rozkazu částka uhrazena, pro dlužníka i věřitele vše končí. Když však podá odpor, skončí věc u soudu a ten bude řešit, zda danou sumu skutečně dluží, nebo ne. Pokud mluvíme o klasické půjčce, je celkem jasně prokazatelné, že v právu je banka, nebo nebankovní společnost.

A co když nebude reagováno? Postup je už celkem prostý. Celá věc se předá konkrétnímu exekutorovi, který začne jednat. Určitě nedojde k promlčení dluhu. Je třeba říci hlavně to, že exekutoři mají dnes celkem dobré páky, které souvisejí s tím, jak peníze z dlužníků získat. Mohou jim sáhnout na plat a nechávat si pravidelnou sumu posílat, stejně jako mohou zablokovat bankovní účet a potřebnou částku si strhnout. Dokážou toho ale i mnohem více. Mohou totiž zabavit a následně v dražbě prodat i majetek. A to jak ten klasický movitý, tak se může jednat samozřejmě také o různorodé nemovitosti. Pokud je osoba vlastní.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *