Kdy dojde k promlčení dluhu? Záleží na jeho typu

Dluhy nejsou zaručeně ničím příjemným a tak je jasné, že když je člověk nemá, tak má doslova vyhráno. Mimo jiné i proto, že po něm nikdo nic nevymáhá. Jsou ale i případy, kdy konkrétní osoba nějaké ty dluhy má, ale nikdo je po něm nevymáhá. I když ho evidují registry dlužníků. A když je to i delší dobu, tak může nastat situace, která je označovaná jako promlčení dluhu. Co to konkrétně znamená? Jde o chvíli, kdy už dluh v podstatě zanikl. Pokud ho po této lhůtě začne věřitel vymáhat, tak je nutné říci, že už má smůlu. A to je ten hlavní důvod, proč se lidé ptají, kdy k promlčení dluhu dojde. Podívejme se na možné situace.

Contents

Promlčení dluhu stanovuje zákon. První možnost je tříletá

Nejprve je třeba říci, co na toto téma říká zákon. Ten poměrně jasně stanovuje, jaké jsou konkrétní lhůty promlčení dluhu. Nejprve začneme lhůtou, která je tříletá. Pokud vám to připadá jako celkem krátká doba, tak musíme říci, že se nejedná o dobu, během které musí být nutně dlužná částka vymožena. Jedná se totiž o dobu, kterou má věřitel na to, aby kontaktoval dlužníka s tím, že po něm chce peníze vymáhat. A to obvykle od chvíle, kdy je dlužník ve zpoždění s pravidelnou platbou, nebo zaplacením.

Promlčení dluhu může trvat i deset let

Promlčení dluhu může trvat i deset let

Nutno také říci, že tříletá lhůta se vztahuje jenom na určité druhy konkrétních dluhů. Ty můžeme označit za takzvané bagatelní, což v praxi znamená to, že se jedná o dluhy do deseti tisíců korun českých. K nim se váže právě ono tříleté promlčení dluhu.

Jednat se může i o čtyři troky

Podívejme se na ty dluhy, které jsou vyšší, než je tomu v případě deseti tisíc korun. V tomto případě je lhůta pro promlčení dluhu po něco delší. Ale rozhodně ne nijak výrazně. Prodlužuje se o jeden celý rok, tedy konkrétně na čtyři roky. To je lhůta, během které musí věřitel dlužníka kontaktovat a začít po něm peníze vymáhat. Pokud tuto čtyřletou lhůtu promešká, má věřitel smůlu a dlužník se naopak může radovat, jelikož mu nic nehrozí.

Může to být i deset let

Jsou i některé finanční závazky, u kterých se nepočítají výše zmíněné lhůty. Tedy ta dvouletá, nebo ta tříletá. Mohou se u nich totiž počítat lhůty, které jsou podstatně delší. U některých se tak lze setkat i s obdobím, kterým je celých deset let. Lze už je možné celkem snadno odvodit, že se jedná o období, které se týká nejenom těch největších možných dluhů, ale může se jednat například i o situaci, kdy dluhem není třeba jenom obyčejná půjčka, ale může to být závazek zcela jiného charakteru, ke kterému už se přistupuje přece jenom individuálně.

Promlčení dluhu může být sjednáno i ve smlouvě

Tuzemské zákony umožňují jejich možnou úpravu, pokud je to sjednáno písemně. Co tím chceme říci? Že promlčení dluhu nemusí být nutně jenom takové, jako jsme popsali výše, v souvislosti s trojicí možných lhůt. Může být i zcela jiné, pokud je to sjednáno ve smlouvě. Zde ale musíme připomenout, že bývá nutné dodržet tři věci:

  • Musí to být stanoveno písemně
  • Musí s tím obě strany souhlasit
  • Nesmí se jednat o lhůtu nereálnou

Je jasné, že z hlediska dlužníků by bylo možná ideální sjednat si třeba lhůtu, která by byla jenom jednodenní. To ale možné není – už proto, že s tím druhá strana nebude nikdy souhlasit. U věřitelů je zase situace zcela opačné, jelikož jejich cílem je to, aby byla lhůta co nejdelší a oni tak měli dostatek času na samotné vymáhání. Většinou si ale více může dovolit právě věřitel, jelikož budoucí dlužník je ten, který peníze chce a tak velmi často přistoupí na jakékoliv podmínky, které jsou ve smlouvě uvedeny. Samozřejmě pokud to neodporuje zákonům, nebo i dobrým mravům.

Může rozhodnout i soud

Velmi často končí otázky promlčení dluhu u soudu. A to proto, že věřitel začne peníze soudně vymáhat. Dlužník následně namítá, že už muselo dojít k promlčení dluhu. V tuto chvíli musí udělat rozhodnutí právě soud a na základě svého vyjádření postupuje dále. Samozřejmostí je, že daný soud musí zohlednit všechny důležité věci, jako je třeba:

  • Konkrétní délka promlčení
  • Výše dluhu
  • Kroky dlužníka i věřitele

Pozor také na soudní rozhodnutí

Výše popisujeme hlavně situace spojené s klasickým i půjčkami, nebo když se jedná o půjčky v insolvenci, o které si někdo požádá, sepíše se smlouva a tento člověk ji také dostane. Jsou ale i jiné případy, kdy mohou vzniknout dluhy. Jak může vzniknout takový vztah věřitele a dlužníka? Je to celkem jednoduché. Stačí, aby se osoba dopustila třeba podvodu, nebo jiného trestného činu, a soud následně ve svém rozsudku uvedl, že je daná o povinna uhradit určitou škodu. Právě toto rozhodnutí se následně stává dobrým podkladem k vymáhání. Pokud by osoba, která má na peníze nárok, dlouho otálela, nemusí mít obavy, jelikož lhůta je zde celkem dlouhá.

Navíc připomeňme, že následné vymáhání už je celkem hračkou. A to z toho důvodu, že soud rozhodl o tom, že konkrétní osoba je povinna daný dluh zaplatit. A jelikož je to jasně dáno i písemně, už stačí s daným rozhodnutím soudu oslovit exekutora. Třeba i poslední den v celé promlčecí lhůtě. Ten následně začne konat a bude se snažit peníze vymoci.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *