Kolik dostanete podporu v nezaměstnanosti v roce 2018

Ocitli jste se bez práce a nyní čeříte klidné hladiny pracovního úřadu? Kromě těch špatných zpráv přichází i jedna dobrá. Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2018 zvyšuje. Pojďme se společně podívat na to, kdo podporu dostane, na jak dlouho a jak si můžete přilepšit.

Contents

Pro koho je podpora v nezaměstnanosti určena

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok osoba, která:

 • je bez práce
 • je evidovaná na úřadu práce a uchází se o zaměstnání
 • během dvou roků, které byly před zápisem do evidence práce, platil alespoň dvanáct měsíců sociální pojištění – byl zaměstnaný, pracoval na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti, podnikal nebo si platil důchodové pojištění. Do období pojištění se započítávají i případné náhradní doby zaměstnání.

Na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok osoba, která:

 • pobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění (sem spadá nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství)
 • v posledním půl roce před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání byla vyhozena z práce za hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
 • v posledním půl roce před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání byla vyhozena z práce pro hrubé porušení jiné povinnosti zaměstnance dle §301a zákoníku práce
 • má nárok na výsluhový příspěvek vyšší, než by byla podpora v nezaměstnanosti (pokud je příspěvek nižší, dostanete podporu v nezaměstnanosti ve výši rozdílu mezi podporou a příspěvkem)
 • máte zaměstnání
 • pobíráte podporu při rekvalifikaci
 • jste ve vazbě

Jaká je výše podpory pro rok 2018

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí v určité délce, podle věku žadatele. Existují tři kategorie rozdělení:

 • pět měsíců u žadatele pod 50 let
 • osm měsíců u žadatele nad 50 do 55 let
 • jedenáct měsíců u žadatele nad 55 let

A jaká je výše podpory pro rok 2018? V letošním roce to je:

 • za první dva měsíce získáte 65% průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání
 • následující dva měsíce padesát procent výdělku z posledního zaměstnání
 • následně až do konce podpůrčí doby čtyřicet pět procent předchozího výdělku

V případě, že před zařazením do evidence ukončíte své poslední zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude podpora v nezaměstnanosti dosahovat jen čtyřicet pět procent z dřívějšího čistého výdělku ze zaměstnání po celou dobu.

Podpora neroste podle vašeho platu a má určený strop. Měsíčním limitem pro podporu v nezaměstnanosti je částka 16 682 korun. Výše podpory nesmí překročit 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém o podporu žádáte. Průměrná mzda v loňském roce byla 28 761 korun. Podle výpočtu vychází 0,58 násobek na 16 682 korun.

V případě získaného odstupného v předchozím zaměstnání se odkládá výplata podpory v nezaměstnanosti. Pro odstupné ve výši tří platů je možné podporu čerpat až od čtvrtého měsíce. Podpůrčí doba tedy započne později, ale její celková délka není zkrácena.

Pokud vás čeká rekvalifikace, máte nárok na výši podpory na 60% průměrného čistého měsíčního výdělku a podpora je vyplácen po celou dobu rekvalifikace. Vyšší je i měsíční strop podpory. Ten je aktuálně 0,65% násobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku, letos je tedy výše stanovena na 18 695 korun.

Zjistěte, jaká bude vaše čistá mzda v roce 2018.

Jak je to s rekvalifikací

Může se stát, že se dostanete do situace, kdy nelze vypočítat podporu v nezaměstnanosti z vašeho předchozího zaměstnání. Většinou tato situace nastává po návratu z rodičovské dovolené, kdy se nepočítá podpora z vašeho předchozího výdělku, ale z průměrné mzdy v národním hospodářství v prvním až třetím čtvrtletí předešlého roku, v letošním roce je to 28 761 korun. A kolik to dělá?

Pro první dva měsíce získáte 0,15násobek, tedy 4315 korun. Následující dva měsíce je to 0,12násobek (3452 korun) a až do konce podpůrčí doby je to 0,11násobek (3164 korun).

Stejně jako se počítá podpora v nezaměstnanosti rodičům na mateřské dovolené, tak se počítá i dalším lidem v nezaměstnanosti, kteří bez vlastního zavinění nemohou prokázat výši předchozího čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud jste maminka na mateřské dovolené, víte jaké jsou přídavky na dítě pro rok 2018?

A co podnikatel na podpoře?

Podnikatel má také nárok na podporu, ale jen v tom případě, kdy samostatnou výdělečnou činnost přeruší nebo ukončí. Musí se registrovat na úřadu práce a v posledních dvou letech musí mít minimálně dvanáct měsíců placené sociální pojištění. Podnikatelé také mají započítávány náhradní doby zaměstnání. Doba čerpání podpory je stejná.

U podnikatelů však dochází ke změně výpočtu. V případě, že jste před zařazením do evidence úřadu práce podnikali, bude vaše podpora vypadat takto:

 • první dva měsíce šedesát pět procent přepočteného měsíčního vyměřovacího základu
 • další dva měsíce padesát procent
 • a do konce podpůrčí doby 45%

Podpora v nezaměstnanosti se u podnikatelů počítá z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Ten se rovná polovině zisku v předchozím roce. Kolik to dělá, zjistíte v posledním přehledu příjmů a výdajů, který jste odevzdali na sociální správu. Částku následně dosadíte do vzorečku, který je výše a máte hodnotu podpory.

Maximální výše podpory je pro bývalé podnikatele stanovena na 16 682 korun. Během rekvalifikace se strop podpory zvedá na 60 procent z vyměřovacího základu a maximální limit je 18 695 korun.

Přivýdělek k podpoře

K podpoře v nezaměstnanosti si nemůžete legálně přivydělat. Pokud zákaz přerušíte a úředníci na to přijdou, dávku vám vezmou. Pokud z nějakého důvodu nedosáhnete na podporu, můžete si přivydělat takzvaným nekolidujícím zaměstnáním. Jedná se o přivýdělek, který nepřekročí polovinu minimální mzdy, tedy 6100 korun hrubého.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *