website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Zruší druhý pilíř penzijní reformy?

Druhý pilíř penzijní reformy se netěšil příliš velké oblibě, přesto jeho budoucnost zajímá nejenom oněch osmdesát tisíc lidí, kteří do něj vstoupili. Jaká je budoucnost tohoto způsobu zajištění na stáří a co se s naspořenými prostředky stane?

Druhý pilíř zrušíme

To, že druhý pilíř zruší, slibovaly některé politické strany již před volbami. Nyní je již téměř jisté, že druhý pilíř zrušen opravdu bude – alespoň takové je zadání pro nově vzniklou komisi pro důchodovou reformu, v jejímž čele stojí profesor Martin Potůček. Proč vlastně druhý pilíř současné vládě tolik vadí? Jedním z argumentů je samozřejmě skutečnost, že nenaplnil svá očekávání – celá kampaň na vstup do tohoto způsobu spoření byla značně podhodnocená a motivaci potenciálních účastníků nepřidávala ani prohlášení z řad tehdejší opozice. Druhým argumentem, který zaznívá od představitelů vlády, je skutečnost, že druhý pilíř představuje výhodnější způsob spoření pro bohatší skupiny obyvatel a že zároveň oslabuje pilíř první.

Ze tří budou dva

Současný penzijní systém se skládá ze tří, podle některých odborníků ze čtyř pilířů.

  • Prvním pilířem je průběžný systém, který je povinný pro každého bez rozdílu.
  • Druhý pilíř představuje dobrovolné vyvázání části finančních prostředků z prvního pilíře a jejich přesunutí do individuálního systému spoření, který navíc podpoří stát.
  • Třetí pilíř je penzijní připojištění a spoření, které je podporováno formou státního příspěvku. Jedná se o ryze dobrovolný způsob, jak se zajistit na stáří.
  • Čtvrtý pilíř je souhrnné označení pro jakýkoli další způsob zajištění na stáří, například formou pravidelného investování, investic do nemovitosti apod. Samozřejmě jde o ryze dobrovolnou aktivitu každého jednotlivce.

Zrušením druhého pilíře zůstane jen pilíř první a třetí (případně čtvrtý), povinný bude však pouze první.

Co bude s naspořenými prostředky?

Právě Potůčkova komise má za úkol vymyslet řešení, jak druhý pilíř zrušit (což podle odborníků nebude vůbec snadné) a zároveň kam převést naspořené prostředky. Zrušení by mělo být provedeno do konce roku 2016. Je zřejmé, že člověk, který do druhého pilíře vstoupil, si naspořil více, než kdyby byl pouze v pilíři prvním. Tyto prostředky byly od začátku deklarované jako jeho individuální způsob zajištění na penzi, a proto by je měl také získat zpět – jako nejpravděpodobnější varianta se jeví převod do pilíře třetího. Zrušením druhého pilíře penzijní reformy však nedojde k žádné dramatické změně v českém penzijním systému, který se jeví jako dlouhodobě neudržitelný. Úkolem komise tedy bude navrhnout takovou podobu penzijní reformy, která vydrží déle než jedno volební období a která zároveň stabilizuje český penzijní systém.

3.7/5 - (3 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *