Daňové přiznání bývá často kontrolováno. Na co se úředníci zaměřují?

Ten, kdo podává daňové přiznání, logicky podává informace o tom, jaké měl příjmy a sám si v něm vypočte daň. Je sice pravdou, že kontroly tohoto stavu nejsou stoprocentní. Vzhledem k vytíženosti úřadů nemusí docházet k tomu, že projdou každé, které bude podané. Namátkové kontroly ale existují. A na co se úředníci zaměřují nejvíce a v jakých kolonkách je třeba myslet na stoprocentní správnost? Podívejte se.

Contents

Školkovné jako novinka, když daňové přiznávání podáváte

Jedná se o celkem zajímavou novinku, která je spojena s možností odečíst si z daní zajímavou finanční sumu za to, že vaše dítě absolvuje proces předškolního vzdělávání. Jelikož se jedná o novinku, tak zde může nastat nejvíce chyb. Proto až budete podávat daňové přiznání, dejte si pozor na to, abyste právě v tomto oddíle měli vše v pořádku. Problémová je hlavně suma. Maximum je 11 000 Kč, což ale neznamená, že je to suma paušální. Je to maximum, a ta reálná se odvíjí od toho, kolik jste reálně zaplatili. A to za:

  • Klasickou mateřskou školu
  • Péči v registrované dětské skupině
  • Zařízení předškolní péče provozované soukromou institucí

Sleva na manželku, nebo manžela

Konkrétně je tato možnost označená jako slevy na vyživovaného manžela, nebo manželku. V praxi za tím nehledejte nic složitého. Pokud máte manžela nebo manželku, a žijete spolu ve stejné domácnosti, máte nárok na uplatnění slevy, které bud obsahovat vaše daňové přiznání. Na tuto část se mnoho úředníků soustředí hlavně proto, že si do slevy lidé započítávají to, na co reálně není nárok. V praxi se jedná třeba o různé dávky. A je jedno, zda jde o sociální podporu, hmotnou nouzi, nebo třeba dávky spojené s postižením. Nic z toho se ze zákona uplatňovat nesmí.

Když si nejste jisti, nechte daňové přiznání zpracovat odborníkem

Když si nejste jisti, nechte daňové přiznání zpracovat odborníkem

Tato kolonka má ale ještě jedno druhé negativum. Takové, že když jsou daňové slevy tohoto typu uplatňovány, je třeba zahrnout veškeré ostatní příjmy, které s tímto krokem souvisí. Jsou to jak příjmy z práce, tak třeba i důchodový příjem, nebo je to také nemocenská, stejně jako se může jednat i o náhradu mzdy.

Úroky z půjček

Poměrně časté je to, že si lidé snižují základ daně díky tomu, že zde uplatňují úroky z půjček. Nejde však o všechny půjčky, které daná osoba má. To je první důležitá věc, kterou je nutné vědět, aby vaše daňové přiznání nebylo špatně. Jedná se jenom o takové půjčky, které reálně souvisí s vaším bydlením. Může to být úvěr ze stavebního spoření, který je stále populárnější. Dále je to i druhá možnost, která s financováním bydlení přímo souvisí. Je to bankovní hypotéka. Jelikož je účelová, je celkem jasné, že jde také o správný úvěr. I proto, že ji můžete použít na řadu věcí, které s bydlením souvisí. A to:

  • Stavba nemovitosti
  • Rekonstrukce nemovitosti
  • Koupě nemovitosti

Kromě toho, že někdo může uplatnit špatnou půjčku, je tu ještě riziko číslo dvě. To souvisí s maximální částkou. Uplatnit lze maximálně 300 000 Kč. Jde o součet úroků, nikoliv jednotlivých splátek. Také je třeba mít k dané částce originální podklad z banky, která vám ho na vaši žádost vydá.

Sleva na děti

Kdo je má, ten jich může využít k tomu, aby platil menší daně. Pokud jste klasickým zaměstnancem, tak stačí dodat informace vaší účetní a ta se následně postará o vše, co s tím souvisí. Jinak tomu ale může být u živnostníků, kde je nutnost podat si daňové přiznání sám. A právě dané kolonky mohou být problémem. To proto, že ne každý ví, kolik může na děti uplatnit. Výše se totiž stupňují s ohledem na to, kolik máte dětí. Začínají lehce nad částkou 10 000 korun a končí nad dvacetitisícovou sumou. Kdo má více dětí, měl by si vše raději dobře spočítat.

Správně vypočtená daň

Je to celkem pochopitelné, že když se kontroluje daňové přiznání, tak se hledí i k tomu, zda je správně vypočtená daň. Na první pohled se sice může zdát, že chybu nelze udělat, ale opak je pravdou. Kontrolují se hned dvě věci. Tou první věcí je základ daně. Tedy právě ona suma příjmů, které už jsou po odečtení případných slev připraveny ke zdanění. A právě z této sumy je třeba vypočítat procentuelní daň, která se napíše na následující řádek. Problém to může být hlavně pro toho, kdo přesně neví, jak vysoká daň se ho týká. Musíme totiž říci, že fyzické osoby neboli živnostníci mají nižší sazbu daně, než právnické osoby. Třeba společnosti s ručením omezením. To je třeba mít na paměti.

Výdajové paušály

Jedná se o celkem využívanou možnost u těch živnostníků, kteří nemají zase až tolik svých reálných nákladů a přesto chtějí nějakým způsobem snížit svůj základ daně. K tomu poslouží právě výdajové paušály. Zde je nutné říci, že i ty jsou v daňovém přiznání poměrně často kontrolovány. Z jakého důvodu? Je jich hned několik a tak úředníci hledí na to, zda byl použitý skutečně ten správný a nedošlo k tomu, že byl použitý jiný – velmi často ten vyšší, který by pomohl vyhnout se dani. Také je nutné dodat, že výdajových paušálů přece jenom existuje maximální omezení. Tedy strop výdajů. To někteří podnikatelé nevědí a tak zcela logicky uplatní přesně tu částku, která jim z obratu vyjde. I na toto si úředníci často došlápnout, jelikož daný problém mohou zjistit celkem jednoduchým výpočtem.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *