website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Jak a do kdy zaplatit DPH 2015?

kdy-zaplatit-dphPlacení daní je nepříjemnou povinností, které se ale bohužel jen tak nezbavíme. Pokud nebudete platit daně v čas a podle správného postupu, může se vám brzy stát, že budete mít na krku nepříjemnosti s finančním úřadem.

A mít nějaký konflikt s touto institucí, do toho se většinou nikomu moc nechce. Jenže kde a jak najít zásady správného placení DPH? Do kdy a jakým způsobem má být daň zaplacena?

Contents

Co vlastně DPH obnáší a kdo je povinen ji platit?

Daň z přidané hodnoty udávaná pod zkratkou DPH je jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů pro státní rozpočet. Musí ji platit všichni, a to při nákupu velké části zboží a služeb.

Dodavatel, pokud je plátcem DPH, je povinen odvádět z obchodu státu tuto hodnotu. Samozřejmě jenom za předpokladu, že je tento obchod předmětem daně. Odběratel si při splnění určitých podmínek může zažádat o vrácení DPH, které při obchodu dodavateli zaplatil.

Většinou se plátcem DPH stává podnik s obratem nad 1 milion Kč, nebo když nakupuje od dodavatelů z jiného státu (pokud například nepodáváte souhrnné hlášení) nebo přijímá či poskytuje služby s místem plnění mimo tuzemské území.

Kdy se daň platí?

Podle daňového kalendáře se DPH platí vždy k 25. dni po ukončení zdaňovacího období, tedy 25. dni následujícího měsíce. V případě, že 25. dne připadá na sobotu nebo neděli, je řádným termínem podání daňového přiznání pondělí bezprostředně následující po tomto datu.

V uvedený termín musí mít vždy finanční úřad daňové přiznání za minulý měsíc na formuláři k tomu určeném, tedy na přiznání k dani z přidané hodnoty.

Tedy například k 25. září 2015 musí mít finanční úřad uvedený formulář za měsíc srpen a jeho účtu musí současně být uloženy peníze za srpnovou daň.

Elektronické podání formuláře

Od 1. ledna 2014 mají plátci daně z přidané hodnoty povinnost podat přiznání daně z přidané hodnoty elektronicky. Jaké sankce hrozí v případě, že plátce nepodá daňové přiznání včas a v pořádku? Určuje je daňový řád, respektive jeho §74 zákona č.280/2009.

Podle těchto ustanovení vyzve správce daně, tedy daňový úřad plátce daně, aby tyto nedostatky odstranil, a to podle jeho pokynů a ve stanovené časové lhůtě. Zároveň správce daně informuje plátce o následcích, které nastanou, pokud závadu neodstraní.

Za nepodání přiznání pak hrozí pokuty, a to 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, ale nejvýše do 5 % daně nebo 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu.

Přitom doba prodlení začíná nabíhat šestý pracovní den po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro podání daňového přiznání. Není-li přiznání podáno, je minimální pokuta 500 Kč a může dosáhnout výše až 300 000 Kč.

Pravidla placení určuje zákon

Postup a pravidla placení daní přesně určuje zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Abyste mohli bez problémů platit daně, musíte znát číslo bankovního účtu finančního úřadu a předepsaný postup při poukazování finančních prostředků tomuto úřadu.

Je samozřejmé, že se daně platí v české měně. U každé platby musí být uvedeno, ke které dani se vztahuje.

Jde o správné určení platby a její nasměrování a třeba i účtování. Tedy platba na správný bankovní účet správce daně, tedy finančního úřadu.

Jak funguje vracení nadměrných odpočtů?

Vzhledem k tomu, že se musí DPH platit do 25. dne v měsíci, k vracení nadměrného odpočtu DPH také dochází k 25. dni, ovšem následujícího měsíce.

Tedy podle ustanovení zákona o DPH, jeho §105 musí finanční úřad vrátit nadměrný odpočet DPH nejpozději do 30 dnů. Takže pokud podáte přiznání o dani například k 25. 8., finanční účet by vám měl zaslat peníze do 25. 9.

4.7/5 - (3 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *