Víte jací jsou dodavatelé energií a jakou máte smlouvu? Podívejte se na nejčastější chyby

dodavatelé energií

Na trhu s energiemi kralují především velcí hráči. Hlavními dodavatelé jsou elektřiny spočítáte na prstech jedné ruky. U plynu je situace trošku složitější, ale opět je několik velkých hráčů. Jaké důvody nás vedou k tomu, že si nezměníme dodavatele elektřiny, i když jsou na trhu lepší nabídky, než máme nyní?

Contents

Jen třetina lidí změnila za tři roky dodavatele energií

Za poslední tři roky změnilo dodavatele elektřiny nebo plynu pouze 35% domácností. Zajímavější než samotné číslo je důvod, jakým byla změna provedena. Více jak 27% domácností si vyhledala informace o dodavatelích, kteří nabízeli výhodnější podmínky a poté s nimi uzavřela smlouvu. Pouze 25% využilo levnější energie formou akcí a někteří byli osloveni novým dodavatel, aby k němu přestoupili. Někdo využívá internetové srovnávače a zhruba 9% dotázaných změnilo dodavatele po návštěvě podomního prodejce.

15 let stejný dodavatel elektřiny a plynu

Smlouva stará 15 let bude v mnohých případech nevýhodná. Přesto má více jak 50% Čechů stejného dodavatele elektřiny více jak 15 let. U plynu má smlouvu starší 15 let zhruba 39,2% respondentů.

Je na první pohled jasné, že staré smlouvy v dnešní době nebudou nejvýhodnější. Přesto tato skutečnost nedonutí většinu odběratelů hledat výhodnější a lacinější řešení. Někdy je to však jiný důvod, proč nelze změnit dodavatele energií. Ve většině případů se jedná o smlouvu na dobu určitou, která váže odběratele na 5 nebo 10 let a někdy i výjimečně na 15 let.

Velmi častým jevem je i špatná zkušenost po předchozí změně, kdy se nedostavilo zlepšení, ale naopak platí ještě více. Ze strachu, že by se vše opakovalo nechávají respondenti vše při starém.

Pozor si dejte na obchodní cestující

Mnoho klientů je nespokojena se svým dodavatelem díky podomním prodejcům, kteří se neštítí použít nekalé obchodní taktiky. Zkušenost s obchodními cestujícími má více jak 34% Čechů, kteří se podíleli na průzkumu. Taktiky jsou různé, ale nejčastěji se snaží vylákat z nic netušících spoluobčanů podpis, který má však stvrdit něco jiného, než je smlouva.

„Přišel pán od dodavatele plynu, že jde zkontrolovat vyúčtování. Nejdříve jsem ho požádal o průkaz, ale tvrdil, že pracuje pro všechny dodavatel a ať mu ukážu vyúčtování. To jsem zamítl a najednou se z jeho hlasu vytratila vlídnost a nasadil nepříjemný tón. Proč nechci ušetřit, jestli jsem normální. A když jsem stejně nevyhověl, přišli na řadu urážky a naštvaně odešel.“

Často se také setkáte se zastrašováním. Jakmile se nepodepíše smlouva, ukončí se dodávka plynu. Jiné nekalé prodejní taktiky zase používají pro své prosazení zákon. Pokud nebudete postupovat podle zákona, tak dostanete pokutu a přijdete o dodávku elektřiny a plynu.

Změny provádí jen ti aktivní

Mnoho změn neprovádí nové domácnosti, ale ty, kteří již několika změnami prošli a jsou aktivní hledat nové a výhodnější nabídky. To platí ve všech formách, ať už se jedná o účast v aukcích nebo vyhledávání nového dodavatele, který má výhodnější podmínky. Ať už v samotných službách nebo cenách. Jakmile jednou domácnost přikročí ke změně, tak je ochotna změnu opakovat v případě, že jsou na trhu výhodnější podmínky než byly.

Většina změn přichází v určitých intervalech a po několika letech. Velká skupina Čechů však změny neprovádí vůbec a raději zůstává u uzavřených smluv, ať už je k tomu vede strach ze špatné změny nebo lenost.

Víte jakou máte smlouvu a kdy vám končí?

Určitě jste se museli jít podívat. To je totiž jedna z otázek, na kterou Češi neumí jednoznačně odpovědět. V průzkumu odpovědělo 10% respondentů, že si nepamatují, jaký typ smlouvy mají – zda na dobu určitou nebo neurčitou.

V praxi by toto procento bylo však vyšší. Velmi častým jevem je totiž tvrzení o smlouvě na dobu neurčitou, ale při bližším prozkoumání se zjistí, že smlouvu není možné ukončit, protože je na dobu určitou. Ve smlouvě navíc bývá dodatek, kdy jste zavázáni smluvním ujednáním, že výpověď smlouvy na dobu určitou je možné podat pouze v období 3-6 měsíců před koncem platnosti smlouvy. Pokud tak neučiníte, smlouva se automaticky prodlužuje na předem sjednanou dobu. Uživatelé by ocenili možnost vypovědět smlouvu v období nejpozději 30 dnů před skončením. Málo kdo z nich si hlídá smlouvu, natož hlídat si termín 3-6 měsíců před skončením smlouvy.

Existuje i varianta, kdy se smlouva automaticky změní ze smlouvy na dobu určitou na dobu neurčitou. Ale ani o této možnosti celá řada odběratelů neví a tak se nic nezmění.

A víte kolik zaplatíte na pokutách?

Kapitolou samo osobě jsou sankce, které vás čekají, když chcete předčasně ukončit smlouvu. Pouze 54% dotázaných ví, zda a jakou pokutu ve smlouvě mají. Zbylí dotázaní nemají přehled kolik zaplatí, když budou chtít změnit dodavatele.

Pozor si dejte na to, zda nedochází ve vašem případě k porušení zákona ze strany dodavatele. Smluvní pokuty totiž musí být uvedeny ve smlouvě, jinak nejsou vymahatelné. Jakmile nenajdete pokutu ve smlouvě, ale pouze v obchodních podmínkách či jiných dokumentech, jde o porušení zákona. A to i v případě, že smlouva na tyto dokumenty odkazuje. Tuto skutečnost však spousta lidí neví a platí pokuty i když nemusí.

Co brání ke změně

Pro zákazníky dodavatelů energii jsou nejhorší nepřehledné nabídky. Neznalost sazeb a různých detailů, které vyžadují čas jsou hlavní překážkou proč se uzavírají nevýhodné smlouvy. Další problém je administrativní náročnost, papírování a obvolávání dodavatelů energií.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *