website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Spotřeba energie v Čechách stále roste, na co se připravit?

Spotřeba energie v Čechách je stále aktuální téma. Přestože se většina Čechů snaží ve svých domácnostech šetřit jak to jde, reálná spotřeba stále roste. Za poslední dva roky dokonce tento růst ještě zrychlil. Úspory za elektřinu, plyn a vodu jsou velice častým tématem, který zajímá širokou veřejnost.

K úspoře nákladů na energie vede několik cest. Nejjednodušší metodou je omezování spotřeby, což ovšem vede ke zhoršení komfortu. Mnohé domácnosti například šetří teplou vodou, topí méně kvalitním palivem, nechávají přes zimu některé části domu či bytu nevytápěné apd. Efektivnější je využití jiných možností. Například vyhledáním levnějšího dodavatele elektřiny či plynu, využití „kotlíkové dotace“ a pořízení kvalitnějšího kotle na vytápění domu apd. Rovněž šetření vodou stát podporuje například spuštěním dotační akce „Dešťovka“, v rámci které si lidé mohou pořídit třeba nádrže na dešťovou vodu a tu pak využívat na zalévání zahrady, splachování WC nebo na úklidové práce.

Contents

Jak je to s přístupem Čechů k šetření

Stále rostoucí ceny energií nutí české domácnosti k šetření. Podle posledních průzkumů se 84 % Čechů snaží svým chováním uspořit na spotřebě energie ve své domácnosti. Ovšem i když se úspory energií, ať už elektřinou, plyneme nebo vodou, staly doslova hitem, obecně tento trend spíše klesá, neboť ještě před dvěma roky spořilo 88 % domácností.

Spotřeba energie v Čechách

Především se snaží aktivně šetřit teplou vodou, což potvrzují tři pětiny lidí oslovených v průzkumech. Nejčastější způsob šetření teplou vodou je upřednostňování sprchování před koupelí ve vaně, k čemuž se přiznal každý druhý dotázaný. Pomáhají k tomu i stále modernější sprchové kouty, které nabízejí nejen úspory vody, ale také místa v koupelně a řadu komfortních funkcí od masáží až po světelné či hudební efekty.

Hodně lidí šetří také na topení. Spotřeba energie v Čechách se tak týká i vytápění. Přes zimu některé místnosti nevytápějí vůbec, nebo je jen slabě temperují, aby nedošlo k zamrznutí topného systému nebo tvorbě plísní.

Řada lidí je kvůli úspoře nákladů na energie ochotna alespoň mírně změnit své návyky. Potvrzuje to zhruba třetina dotázaných a stejný počet tvrdí, že se doma raději tepleji obléknou, než aby více topili. Svou roli hrají také příjmy rodin. S vyšším příjmy klesá snaha šetřit. Nejméně se chtějí omezovat mladí lidé ve věku od 18 do 34 let, naopak častěji spoří starší lidé ve věku mezi 45 a 65 roky.

Proč spotřeba energie v Čechách roste

Za vyšší spotřebou je třeba vidět narůstající komfort, který si lidé dopřávají. Pořizují se stále více spotřebičů do svých domácností. Zejména elektrospotřebiče, jako jsou ledničky, mrazničky, televizory či pračky jsou dnes mnohem úspornější a nahrazují staré spotřebiče, které neodpovídají současným požadavkům. Jejich zvyšující se počet ovšem nestačí k tomu, aby celková spotřeba elektřiny obecně klesala.

Vyšší komfort v domácnostech zaručuje rovněž čistější a na obsluhu méně náročný vytápění na plyn. Proto stoupla i spotřeba plynu, což potvrdilo 16 % dotázaných. Nejvíce poskočila v kraji Královéhradeckém, a to o 26 % oproti roku 2015. V letošním roce elektřina na energetických burzách podražila, což se jistě promítne zejména do nabídek dodavatelů pro nové zákazníky.

Jak je to s cenami

Z pohledu na vývoj cen na energetické burze je zřejmé, že v případě elektřiny je optimistické období zlevňování a výhodných cen již minulostí. Opakem je plyn, u kterého se zákazníci zatím navýšení cen obávat nemusí. Zemním plynem vytápí v České republice kolem 1,5 milionů domácností, které se zatím mohou hřát bez obav ze zdražení. V dalším období záleží na celé řadě faktorů a také je třeba připomenout, že ceníky plynu se skládají z více částí. Asi 70 % tvoří obchodní složka zemního plynu, která je v kompetenci dodavatelů. Zbytek tvoří regulované poplatky, například za distribuci, které každý rok vyhlašuje Energetický regulační úřad. Dlouhodobě jsou ceny zemního plynu na energetických burzách stabilní a rovněž stabilní je i výhled na následující tři roky. Stále je však třeba vnímat, že ceny plynu i elektřiny může prodražit cenové rozhodnutí regulátora.

Proč roste cena vody?

Spotřeba energie v Čechách není jediné téma, Češi řeší také vodu. Je to skutečný nebo jen zdánlivý paradox? Stále více investujeme do úsporných splachovadel, pákových sprch, upřednostňujeme sprchování, při kterém spotřebujeme mnohem méně vody než při koupání ve vaně, opravujeme kapající kohoutky, na zalévání zahrady používáme dešťovku namísto vody z vodovodního řadu a děláme další opatření. Přesto všechno nemá naše šetrnost kýžený efekt. Průběžně spotřebováváme stále méně vody, ale každým rokem za ni platíme víc peněz. Voda v ČR je dražší než v některých západoevropských zemích, nebo dokonce i v oblastech, kam se musí dopravovat na velké vzdálenosti.

Spotřeba vody

Vysvětlení tohoto stavu je logické. Na zvyšující se cenu vody má totiž vliv nákladná údržba potrubí a čističek. Do zastaralého zařízení je třeba investovat, čímž výsledná cena za vodu nepřímo úměrně stoupá. Háček je také v tom, že do ceny vodného a stočného jsou zahrnuty náklady na materiál, energie, mzdy, obnovu a opravy infrastruktury, za kterou je nutné odvádět nájem obcím a další poplatky a provozní náklady. Spotřeba energie v Čechách bude aktuálním tématem i nadále a my vás budeme informovat.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *