Několik tipů, proč začít s podnikáním už na vysoké

Chcete budovat svou kariéru už při studiu? toužíte být úspěšní a po škole už mít rozjetý vlastní byznys? Potom patříte mezi ty, kteří si svou budoucnost představují ve vlastním podnikání, možná už přemýšlíte kdy začít. A platí že čím dřív – tím líp. 

K samotnému zahájení výdělečné činnosti není potřeba mnoho. Stačí navštívit libovolný živnostenský úřad, který nemusí korespondovat s vaším trvalým bydlištěm, a ohlásit zahájení živnosti. Zde vyplníte pouze jednotný registrační formulář a živnostenský úřad již sám informuje ostatní instituce, jako zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a finanční úřad.

Každé podnikání však nese svá rizika. Výhodou podnikání při studiu však je předpokládané zázemí a tedy menší závislost na výdělcích, než když máte například hypotéku a vlastní děti. Můžete  si tak dovolit větší risk a přitom podstupovat menší riziko – to se vyplatí.

Tip: Z úspěšného podnikání samozřejmě plyne i příjem. Tím se vám nabízí možnost usnadnit si studium,například vypracováním bakalářské práce na zakázku. Mnoha studenty využívaný způsob vám uvolní ruce k rozvoji vlastního podnikání.

Jako studenti také můžete čerpat různé slevy a úlevy, mezi které patří třeba sleva na poplatníka, případně odečet slevy na studenta. Všechny ostatní výhody se pak u studenta uplatní stejně jako u ostatních.

V číslech: Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

 K uplatnění slev je nutné doložit potvrzení o studiu V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání.

Tip: Podnikáním při studiu vždy podstupujete jedno velké riziko – že nebudete stíhat ani jedno, ani druhé. S tím vám pomůže služba vypracování seminárních prací.

Každá osoba samostatně výdělečně činná musí v Česku měsíčně hradit alespoň minimální zdravotní pojištění, i když je ve ztrátě. Za studenty mladší 26 let platí zdravotní pojištění stát, proto odvádí zdravotní pojištění jednorázově, dle dosaženého hospodářského zisku. V prvním roce podnikání tak během roku neplatí žádné zdravotní pojištění a v dalším roce platí zálohy dle skutečného příjmu. Takže motivace pro podnikání už při studiu je jasná – významně ušetříte.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *