website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Víte, jak jsou chráněny vaše vklady?

V dnešní době si málokdo dokáže představit nemít bankovní účet. Je uložení peněz v bance bezpečné? Jakým způsobem jsou chráněny naše vklady a jak svá práva uplatnit?

Contents

Které vaše vklady jsou chráněny

Ochranu vkladů zaručuje zákon č. 21/1992 Sb. o bankách – vklady jsou chráněny tzv. pojištěním vkladů. Takto pojištěny jsou vklady fyzických i právnických osob, které mají své finanční prostředky uložené u bank, spořitelen nebo tzv. kampeliček (družstevních záložen). Aby se pojištění vkladů na daný účet vztahovalo, musí být však splněny ještě další podmínky – účet fyzických osob nesmí být anonymní, tj. musí být známo jméno jeho majitele a další identifikační údaje (adresa, rodné číslo). Účet právnických osob musí být veden na konkrétní společnost identifikovanou sídlem, názvem a IČ.

Co je všechno pojištěno?

Důležité je vědět, na co všechno se pojištění vkladů vztahuje. Jedná se o ochranu vkladů i úroků z nich plynoucích. Pojištění se však nevztahuje na cenné papíry, proto je důležité diverzifikovat portfolio, abychom v případě krachu banky nebo jiného peněžního ústavu nepřišli o významnou část našich prostředků.

Jsou vaše vklady v bezpečí jako v trezoru?

Vklady jsou pojištěny do výše 100.000 eur, přičemž je tento limit stanoven na vklady jedné osoby u jednoho finančního ústavu. Pokud máte u jedné banky vedeny tři bankovní účty, je pojištění 100.000 eur, kdybyste je však měli ve třech různých bankách, celková hodnota pojištění je 300.000 eur.

Jak pojištění vkladů funguje?

Všechny zmíněné finanční instituce musí ze zákona přispívat do tzv. Fondu pojištění vkladů, z něhož se v případě krachu dané banky, spořitelny nebo kampeličky vyplatí pojistné. Tento fond je ze zákona povinný pro všechny instituce, které mají sídlo na území České republiky. Pokud máte uloženy své peníze v zahraniční bance, je třeba si zjistit, jak jsou vaše prostředky chráněny v zahraničí.

Jak se pojistné plnění vyplácí?

Pokud dojde ke krachu finančního ústavu, u něhož máte uložené prostředky, je třeba vyčkat dne, kdy Česká národní banka informuje Fond pojištění vkladů o tom, že daná finanční instituce není schopná dostát svým závazkům. K tomuto datu se podle kurzu České národní banky vyčíslí hodnota odpovídající pojistné ochraně (maximálně zmíněných 100.000 Eur) a do 20 dní by měli být klienti dané banky, spořitelny nebo družstevní záložny vypořádáni. Promlčení lhůta na uplatnění nároku na náhradu z Fondu pojištění vkladů je 3 roky, i po této lhůtě však můžete své požadavky vznášet – nemusím vám být ale vyhověno.

Navrhované změny

Vláda schválila změny v zákonu o spořitelních a úvěrních družstvech navržené Ministerstvem financí. Pokud bude tato novela zákona schválena, budou od 1. 1. 2015 družstevní záložny přispívat do Fondu pojištění vkladů dvojnásobnou částkou než dosud. S účinností od roku 2018 by se měla povinně každá družstevní záložna, jejíž bilanční suma převyšuje 5 miliard korun, transformovat na banku. Motivem těchto opatření je stabilizace sektoru tzv. kampeliček.

4/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *