Máte správně nastavené životní pojištění?

Životní pojištění se již stalo běžnou součástí finančního portfolia řady lidí, nabízí se však otázka, zda pojistné podmínky odpovídají situaci pojištěnce a zda pojištění kryje to, co krýt má. Poradíme vám, jak jednoduše poznat, zda je vaše pojištění správně nastavené.

Contents

Proč vůbec životní pojištění?

Otázka, proč vůbec zakládat životní pojištění, není vůbec od věci – pokud ji zodpovíme správně a úplně, mnoho dalších věcí bude jasnější. Životním pojištěním se pojišťujeme proti situacím, které nás mohou potkat a které nepříjemně zamávají s našimi příjmy a ovlivní celý náš život. Je zásadní rozdíl, pokud životní pojištění uzavíráme jako svobodní mladí lidé, nebo jako rodiče dvou malých dětí a s hypotékou.

Jak správně pojištění nastavit?

Minimální částka, na kterou bychom měli být pojištěni pro případ smrti z jakékoli příčiny, je trojnásobek ročních příjmů, lépe trojnásobek ročních výdajů rodiny. Nelze však k tomuto pravidlu přistupovat bez hlubší analýzy – musíte zvážit situace, které nastanou, když k takové tragické události dojde. Možná pak zjistíte, že vaše ztráta pro rodinu představuje finančně mnohem větší zátěž, než jen výpadek příjmů na několik let. Pokud chcete pojistné zlevnit, můžete si toto pojištění pro případ smrti sjednat jen do určité doby – do které předpokládáte, že na vás bude celá rodina závislá. Je zřejmé, že až budou vaše děti schopny uživit se samy, negativní finanční dopad tragické události je menší. Zcela zásadní je zahrnout do životního pojištění i riziko trvalé invalidity (tedy invalidity třetího stupně). Praxe ukazuje, že tato situace představuje pro rodinu mnohem větší finanční zátěž než smrt, protože s sebou nese další a další náklady. Pokud bychom chtěli pojistit i nižší stupně invalidity, do nichž se dostává stále více lidí, bylo by pojistné o to dražší. Co platí u omezené doby pojištění pro případ smrti, u invalidity naopak neplatí, vyplatí se uzavřít pojištění na toto pojistné riziko nadosmrti, protože náklady pravděpodobně porostou. Podmínky nastavení pojistné smlouvy jsou do značné míry individuální, například v případě trvalé invalidity lze nastavit, že placení pojistného do určité výše převezme za klienta pojišťovna. Ve všech případech je však zásadní, aby příčinou všech pojistných rizik byla jak nemoc, tak úraz.

Vyplatí se pojistit se proti konkrétní nemoci?

Pojištění proti konkrétní nemoci může být součástí jednak životního pojištění, jednak jiného specializovaného pojištění. Tak jako tak, jedná se o poměrně drahé pojištění, protože pravděpodobnost plnění je vysoká. Záleží na zvážení každého klienta, zda je vhodné toto riziko zahrnout do jeho pojištění – výhodou těchto pojištění je výplata pojistného zpravidla do měsíce od určení diagnózy, zatímco při pojištění proti trvalé invaliditě k tomuto kroku dojde až po několika letech. Toto pojištění vám tedy může pomoci pokrýt náklady spojené s prvními měsíci v nemoci.

Pojištění proti pracovní neschopnosti a pobytu v nemocnici

V rámci životního pojištění se můžeme pojistit i proti pracovní neschopnosti. Toto pojištění funguje tak, že je vám od předem daného dne od začátku nemoci vyplácena určitá denní výměra. Můžete si zvolit, že ji chcete vyplácet od prvního dne nemoci, nebo až po určité době. Zásadní pro stanovení tohoto data je doba, kdy je schopna rodina žít z rezerv. Je možné kombinovat zezačátku nižší výplatu s pozdější vyšší výplatou. Odlišné od tohoto pojištění je pojištění proti pobytu v nemocnici. Plnění z tohoto pojištění nastává hned první den strávený v nemocnici.

3/5 - (3 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *