Kdy uplatníte slevu na manželku a kdy to není možné. Máme pro 10 příkladů z praxe

Pokud splníte zákonné podmínky, můžete si v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku. Kolik si můžete z daní odepsat a kdo má na slevu nárok? To se dozvíte v našem přehledu, který vám ukáže 10 příkladů z běžného života.

Contents

Sleva na manželku

Nárok na daňovou slevu na manželku je možné požadovat v momentě, kdy rozhodné vlastní příjmy manželky za předchozí kalendářní rok nepřesáhly 68 000 Kč. Daňová sleva na manželku je ve výši 24 840 Kč a v případě, že je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, uplatňuje se dvojnásobně vysoká daňová sleva. Do vlastních příjmů spadají všechny příjmy kromě taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmu. Započítává se tedy většina příjmu, ale nehodnotí se například rodičovský příspěvek. Stejné pravidla platí i pro slevu na manžela. Nyní přejděme na samotné příklady z praxe.

Partnerka vs. manželka

Pan Novotný žije celý rok s partnerkou Janou ve společné domácnosti. Za rok 2017 musí odevzdat pan Novotný daňové přiznání, protože měl kromě příjmů ze závislé činnosti i příjem z nájmu. Jeho družka Jana v loňském roce pobírala pouze invalidní důchod a její příjmy nepřekročili hranici 68 tisíc Kč. Přesto nemůže pan Novotný uplatnit slevu na manželku, protože s jeho partnerkou Janou nejsou ve svazku manželském.

Paušální výdaje a sleva na manželku

Podnikatel Marek za rok 2017 dosáhl příjmů ze samostatné výdělečné činnosti výše 2 800 000 Kč. Na své příjmy chce uplatnit výdaje 60% výdajovým paušálem z celého příjmu. Z toho důvodu nemůže pan Marek v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku s rozhodnými příjmy do limitu, jelikož uplatňuje výdaje paušálem z vyšší příjmové částky než 1 000 000 Kč.

Paušální výdaje a sleva na manželku II

Pan Šťastný byl po celý rok 2017 nezaměstnaný a nepobíral podporu v nezaměstnanosti, která se počítá do příjmového limitu a neměl tedy vlastní rozhodné příjmy nad limit. Jeho žena podnikatelka Šťastná dosáhla příjmů za rok 2017 ve výši 1 100 000 Kč. Jelikož paní Šťastná uplatňuje výdaje 60% výdajovým paušálem z příjmu ve výši 1 000 000 Kč, může si v daňovém přiznání uplatnit slevu na manžela ve výši 24 840 Kč.

Sleva na manželku a daňový bonus

Pan Jedlička má souhrnný daňový základ za rok 2017 ve výši 300 000 Kč. V daňovém přiznání uplatňuje slevu na poplatníka 24 840 Kč a slevu na manželku 24 840 Kč. Po uplatnění slevy na poplatníka činí daň 20 160 Kč. Sleva na manželku ušetří panu Jedličkovi pouze 20 160 korun, jelikož slevu na manželku snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly a nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Podívejte se na další příklady, kdy může vzniknout daňový přeplatek.

Příjmy z pronájmu

Seniorka Marcela má každý rok příjem z pronájmu ve výši 331 200 Kč. Její manžel pobírá starobní důchod 5 540 Kč. Za celý rok jsou tedy vlastní příjmy manžela menší, než 68 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní penzistka Marcela daňovou slevu na poplatníka i daňovou slevu na manžela. Daňová sleva na manžela je uplatnitelná pro příjmy z nájmu. Na daňovou slevu na poplatníka mají nárok i starobní důchodci. Daňová povinnost pro paní Marcelu je 0 Kč (331 200 Kč x 15% – 24 840 Kč – 24 840 Kč), přesto je nutné daňové přiznání podat.

Pro koho je určena nulová daň

Manželé Polákovi vstoupili do svazku manželského ještě v době studia VŠ, finančně je podpořili jejich rodiče. Paní Poláková byla studentkou po celý rok 2017 a neměla příjmy vyšší než 68 000 Kč. V ten stejný rok zahájil pan Polák samostatnou výdělečnou činnost a během několika měsíců dosáhl zisku ve výši 165 600 Kč. Jelikož je v manželství, může si pan Polák uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, ale tato sleva nebude příliš platná. Jelikož uplatní slevu na poplatníky ve výši 24 840 Kč, bude daňová povinnost nulová při daňovém základu 165 600 Kč.

Svatba v loňském roce a manželství jen po určitou část roku

Pan Rydlo vstoupil do manželství 10 června 2017. Manželka pana Rydla pobírala po celý rok 2017 pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu nezapočítává. Do daňového přiznání si však bude moci pan Rydlo započítat slevu na manželku, ale pouze v poměrné výši 12 420 Kč, tedy za šest měsíců (červenec až prosinec 2017). Do slevy na manželku se započítávají pouze měsíce, kdy k 1. dni v měsíci trvalo manželství.

Nízký rozhodný příjem

Manželé Navrátilovi neměli vlastní rozhodný příjem vyšší než 68 000 Kč za rok 2017. Daňovou slevu na manželku či manžela nelze uplatnit ani na jednoho z nich z toho důvodu, že nemají povinnost podávat daňové přiznání a ani žádný zaměstnavatel za ně neprovedl roční zúčtování daně. Manželé Navrátilovi tak za rok 2017 nemusí odevzdat daňové přiznání a tím pádem se jich netýká ani sleva na manželku či manžela.

Bydlení na hromádce

Pan Holan žije s přítelkyní „na hromádce“ a spolu vychovávají dvě vlastní děti. Za rok 2017 podává pan Holan daňové přiznání, jelikož během roku pracoval současně pro dva zaměstnavatele, kde mu byla z hrubé mzdy odvedena zálohová daň z příjmu. V daňovém přiznání může pan Holan uplatnit daňové zvýhodnění na děti, ale nemůže uplatnit slevu na přítelkyni s vlastními příjmy. Netýká se jich totiž sleva na manželku, jelikož nebylo uzavřeno manželství, jako tomu bylo u předchozích případů. Také existují případy, kdy není možné uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.

Nezaměstnaný a sleva na manželku

Pan Uher byl podnikatelem od ledna do října roku 2017 a poté byl veden na úřadu práce. Manželka pana Uhra byla po celý rok na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Pan Uher může v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku v plném rozsahu a to i přesto, že samostatná výdělečná činnost trvala pouze část roku.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *