Daňový přeplatek může nastat v několika případech. Jaké to jsou?

Když se mluví o daních, a řeší se odvody daní v roce 2018, tak většina lidí zcela pochopitelně ví, že daně se musí nutně odvádět. To je zcela běžné. Jsou ale i situace, kdy může vzniknout pravý opak. Této situaci říkáme daňový přeplatek a jedná se o stav, během kterého dojde k tomu, že je na daních v podstatě zaplaceno více, než by zaplaceno být mělo. Týká se to především zaměstnancům a daných situací, kdy k tomu může dojít, je hned několik. Podívejte se společně s námi na to, kdy tyto konkrétní situace nastávají a na co můžete mít jako zaměstnanci nárok.

Contents

Daňový přeplatek se týká práce necelý rok

Daňový přeplatek může nastat v mnoha případech

Daňový přeplatek může nastat v mnoha případech

U většiny zaměstnanců se jasně předpokládá to, že pokud pracují, tak po dobu celého jednoho roku. Může ale dojít i k tomu, že konkrétní zaměstnanec nepracuje celý kompletní rok, ale že pracuje jenom část daného roku. Příkladem je i práce na částečný úvazek. A právě to je situace, kterou můžeme označit jako chvíle, kdy daňový přeplatek reálně vznikne. Je to dáno tím, že se zde počítá s takzvanou slevou na poplatníka. Ta činí necelých 25 000 korun měsíčně, což je v přepočtu zhruba 2 000 korun za jeden měsíc. Unikátem této slevy je to, že se poměrově nijak nekrátí. A z toho plyne, že konkrétní zaměstnanec, který nepracoval celý rok, může využít celé slevy a tak se objeví i onen daňový přeplatek. V jaké výši bude, to se odvíjí hlavně od toho, jak dlouho konkrétní osoba samozřejmě pracovala.

Roli hraje také manžel, nebo manželka

Když se podíváme na možnosti daňových úlev, je třeba připomenout ještě další. Nese název sleva na manželku, popřípadě sleva na manžela. V takovém případě je možné také dosáhnout stavu, kterému se říká daňový přeplatek. Ony slevy se vážou ke každému manželovi, nebo ke každé manželce, pokud příjmy v konkrétním roce nedosáhnou sumy ve výši necelých 70 000 korun českých.

Nastává zde podobná situace, jako v předchozím případě. Jde o to, že sleva na manžela, nebo sleva na manželku je také uplatnitelná v rámci celého roku. A to ve výši necelých 25 000 korun českých. Co je však v tomto případě nutné připomenout, to je informace spojená s tím, že se může objevit jenom takzvaný daňový přeplatek. Nemůže se objevit takzvaný daňový bonus, který by byl spojený s tím, že se budou peníze dokonce vracet. Toto je dobré vědět.

Nelze opomíjet také takzvané nezdanitelné položky

O nich mnoho lidí příliš neví, jelikož zase až tak často uplatňovány nejsou. My se ale na ně zaměřit musíme, jelikož jsou spojeny s možností, že vznikne daňový přeplatek. Jak už celkem dobře tušíte, i zde mluvíme o tom, že se uplatňují vždy za celý rok. Pokud bychom se měli konkrétně podívat na to, o jakých položkách je řeč, tak je jich celkem několik. Mezi ty hlavní, na které rozhodně nesmíme zapomínat, patří tyto konkrétní:

  • Příspěvky na životní pojištění
  • Příspěvky na penzijní připojištění
  • Příspěvky na doplňkové penzijní spoření

Nejde ale o jediné nezdanitelné položky, jelikož v našem výčtu můžeme pokračovat i nadále. Když se podíváme na další možnosti, tak mluvíme třeba také o tom, že se jedná o zaplacené úroky z úvěrů, které byly spojené s bydlením. Stejně tak může jít také o příspěvky na vzdělání, nebo se může jednat i o příspěvky, které byly zaplaceny za členství v odborech.

Máte děti, které dáváte do školky?

Není to jenom vaše sleva, nebo sleva spojená s manželem, nebo manželkou. Roli hraje také to, zda máte děti a zda je dáváte do školky. Pokud ano, týká se vás takzvané školkovné. Jde o zajímavou novinku, která je podobně jako výše spojena vždy s celým kalendářním rokem. A sumy jsou zde poměrně zajímavé. Když školkovné začínalo, tak bylo možné čerpat sumu ve výši 11 000 korun českých. Ta však byla zvednuta a aktuálně přesahuje sumu 12 000 korun českých. Jde o zvýšení limitu s ohledem na růst minimální mzdy, čehož se týká i možná čistá mzda. Také je třeba připomenout, že školkovné nemusí být čerpáno jenom na jedno jediné dítě, ale je možné ho čerpat na každé dítě, které navštěvuje předškolní zařízení. A právě o danou sumu je možné si snížit daňovou povinnost. A jelikož je daná suma opravdu vysoká, a to hlavně u více dětí, je celkem pravděpodobné, že daňový přeplatek může vzniknout u poměrně velkého počtu rodičů.

Jsou tu i klasické slevy na dítě

Podívejme se na možnost poslední, která je spojena právě s tím, že vznikne takzvaný daňový přeplatek. Je to takzvaná sleva na dítě. Tu zná většina zaměstnanců, kteří mají děti. Zajímavostí této slevy je rozhodně fakt, že když se podíváme na možnosti uplatnění, tak se může projevit už v měsíčních výplatách. Každý měsíc lze tedy díky této daňové slevě mít v rámci příjmu více peněz. A sumy jsou celkem zajímavé.

  • 13 404 na první dítě
  • 19 404 na druhé dítě
  • 24 204 na třetí a každé další dítě

Dokonce je zde i možnost čerpat částky dvojnásobné. A to ve chvíli, kdy je dítě držitelem průkazu ZTP/P. V takovém případě už je celkem reálné, že takzvaný daňový přeplatek může být v zajímavé výši. Také připomeňme to, že se dané daňové slevy vztahují i na ty situace, kdy se dítě narodí v průběhu konkrétního roku. I to je akt, kdy už je vhodné dodat do účtárny vašeho zaměstnavatele všechny informace a začít výhody čerpat.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *