Spoluúčast jako výhoda, stejně jako riziko

Pojištění je spojeno s našimi životy zcela běžně. Když se uzavírá jakákoliv pojistka, je třeba dbát důraz hlavně na to, aby splňovala veškeré požadavky a potřeby nás jako klientů. Co je proto nutné před jakýmkoliv podpisem udělat?

  • Přečíst si samotnou smlouvu
  • Přečíst si pojistní podmínky
  • Zeptat se na to, čemu nerozumíme
Spoluúčast ukazuje, kolik můžete zaplatit v případě pojistné události

Spoluúčast ukazuje, kolik můžete zaplatit v případě pojistné události

Mnoho lidé se ve svých smlouvách pochopitelně setkává i s pojmem, kterým je spoluúčast. A právě té se nyní budeme věnovat. Je totiž něčím, co může být jak výhoda, tak i možné riziko. My si představíme oba dva pohledy.

Contents

Co je to spoluúčast?

Nejprve se společně podívejme na to, co je to spoluúčast a jak ji konkrétně popsat. Není to zase až tak nic složitého, jelikož se jedná v podstatě o podíl, který má v případné pojistné události pojištěná osoba. Spoluúčast je tedy finanční podíl na určité škodě. V praxi to znamená, že pokud je určitá spoluúčast sjednána, tak v případě pojistné události dojde k tomu, že peníze za škodu nezaplatí jenom pojišťovna, ale z části bude danou škodu financovat i pojištěný. Jak velká suma to bude, to už záleží na konkrétní smlouvě a na tom, jak velká spoluúčast byla sjednána.

Jak může spoluúčast vypadat?

Jsou celkem tři hlavní příklady toho, jak vlastně může taková spoluúčast vlastně vypadat. Jde o příklady, které jsou dnes u většiny pojišťoven dostupné. U některých je možné vybrat si ze všech tří variant, u některých jenom z jedné, a podle toho někteří pojištění také volí. Pokud se na jednotlivé možnosti podíváme, tak sem patří:

  • Nulová spoluúčast
  • Spoluúčast s pevnou finanční sumou
  • Spoluúčast s procentuelním podílem na škodě

Poslední bod je třeba si ještě lehce rozvést, a to z toho důvodu, že u něho musíme jasně říci, že i když je podíl pevně daný procenty, může dojít ke kombinaci s pevnou částkou. Pojišťovny tak mají v podmínkách to, že pokud je škoda do určité částky, tak je paušální pevně daná výše spoluúčasti. Na to je dobré se informovat.

U jakých pojistek se může spoluúčast objevit?

Dobré je rozhodně vědět i to, jaké jsou ty pojistky, u kterých se může právě ona spoluúčast objevit. Nejprve začneme tou, která je v podstatě klasická. Je to dobrovolné havarijní pojištění. Pokud máte auto a chcete mít jeho ochranu, je tato pojistka jasnou volbou. Zajímavé je ale i to, že spoluúčast může být spojena také s povinným ručením. Není to sice standardní a většina pojišťoven ji nemá. Na druhou stranu to zákon nezakazuje a čas od času lze skutečně narazit na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kde spoluúčast existuje.

Dále nesmíme opomíjet ani další druhy pojistek, které jsou spojené třeba s majetkem. Jak v domácnosti, tak v rámci nemovitosti. Ani toto nemusí být nic výjimečného. Jak je patrné, jde tedy hlavně o takové pojištění, kde jsou rizika spojená s určitými věcmi. Kde naopak spoluúčast často nebývá, to jsou takové produkty, které se týkají zdraví, jako je třeba cestovní pojistka, nebo i úrazové pojištění.

Mnohé láká především nulová spoluúčast

Co dnes na trhu jasně láká? Je to takzvaná nulová spoluúčast. Důvodem je hlavně to, že ať už je škoda jakákoliv, tak máte jistotu, že nic nezaplatíte. Celou pojistnou událost bude hradit výhradně jenom pojišťovna, až do výše sjednaných pojistných limitů. Pokud jde o škody, je to rozhodně plus, jelikož pojištěná osoba se nemusí obávat ničeho. Na druhou stranu má nulová forma spoluúčasti i negativum. To je v daném případě spojeno s tím, že výsledná cena pojistky může být výrazně vyšší, čímž si pojišťovna jasně kompenzuje případné vyšší výdaje na řešení škod.

Existující spoluúčast nemusí být nutně na škodu

Proč? Jelikož když je sjednána, tak se to může promítnout na výsledné ceně pojistky. To znamená, že v průběhu měsíců, let, ale i desetiletí je možné platit nižší sumu. Má to své výhody? Rozhodně ano. Když si spočítáte, kolik ušetříte v porovnání s předchozím stavem, nemusí vám vadit, že při likvidaci škody přece jenom něco dáte ze svého.

Zároveň platí i to, že spoluúčast nutně nemusí být likvidační. Když je zvolena na procentuelní, můžeme si s ní spojit zajímavý příklad. Pokud máte sjednané havarijní pojištění pro vůz v ceně 300 000 Kč, a spoluúčast 5 %, víte, co to pro vás znamená? Že když způsobíte totální škodu, tak vám pojišťovna vyplatí sumu 285 000 Kč a z bývajících 15 000 korun je „na vás“. Tedy o tolik vlastně dostanete méně. Vzhledem k ceně vozu to není zase až tak velký výdaj, souhlasíte?

Co je dnes optimální?

O spoluúčasti již víte vše, včetně výhod, stejně jako nevýhod. Pokud plánujete sjednat pojistku a aktuálně nevíte, co by pro vás mohlo být optimální a ideální, dejte na naše rady. Mít u pojištění spoluúčast je dnes něco naprosto běžného, a tak se jí nebraňte. Když už ji volíte, je vhodné volit spíše tu nižší. Ideálně řádově v jednotkách procent. Taková bude nejlepší. Zároveň připomeňme, že pokud se o ní při sjednávání nemluví, zkontrolujte svou smlouvu, nebo se na existenci zeptejte. S to ať nejste nemile překvapeni. Jako celá řada lidí před vámi, kteří smlouvě nevěnovali pozornost.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *