Průměrný plat v ČR: Znáte 6 nejlépe placených profesí?

Znáte 6 nejlépe placených profesí v České republice? Podívejte se na jejich průměrné platy a na to, jaký je rozdíl mezi platem a mzdou.

Mzda a plat: Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Platem se rozumí finanční prostředky, které zaměstnavatelé čerpají z veřejných zdrojů. Jsou jím odměňováni zaměstnanci státu nebo příspěvkových organizací. Mzdu vyplácejí zaměstnavatelé z vlastní hospodářské činnosti.

Podívejte se na top profese z nepodnikatelské i podnikatelské sféry.

Profese s nejvyšším průměrným platem v nepodnikatelské sféře

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě

Mezi řídící pracovníky v průmyslové výrobě patří například manažeři výroby, kteří mají na starosti řízení výroby, logistiku a jednání s dodavateli i odběrateli. Jejich nejvyšší průměrný plat za rok 2018 činil 72 563 Kč.

Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví

Průměrný plat řídících pracovníků ve zdravotnictví činil v minulém roce 81 685 Kč. Tuto částku dostávali především náměstci pro zdravotní péči. Ti zodpovídají za zabezpečení běžné provozní agendy zdravotnické části organizace a řídí její hlavní činnost.

Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje

Zaměstnanci v oblasti výzkumu a vývoje získali v uplynulém roce průměrný plat ve výši 89 464 Kč. Práce v tomto oboru zahrnuje laboratorní činnost, ta však může být spojena s vedením celého výzkumného projektu.

Profese s nejvyšší průměrnou mzdou v podnikatelské sféře

Nejvyšší představitelé společností (kromě polit.,zájm.org.)

Na třetím místě se umístili nejvyšší představitelé společností soukromého sektoru. Jejich průměrná mzda činila 117 311 Kč.

Elektrotechnici řídících, navigačních zařízení leteckého provozu

Druhou nejvyšší průměrnou mzdu pobírají elektrotechnici řídících a navigačních zařízení. Zajišťují a dohlížejí nad funkčností těchto zařízení, která slouží posádkám k určení polohy při letu a pomáhají jim při přistání. V minulém roce se jejich průměrná mzda vyšplhala na 121 586 Kč.

Řídící letového provozu

Zaměstnanci řízení letového provozu mají za úkol řídit provoz na letišti a v jeho blízkosti. Jedná o extrémně zodpovědnou práci, která je však náležitě ohodnocena. V roce 2018 činila jejich průměrná mzda 179 944 Kč. Řídící letového provozu je nejlépe placenou pozicí v ČR vůbec.

Je logické, že nejvyšší průměrný plat v ČR je vyplácen řídícím pracovníkům. Poměrně vysoké mzdy však pobírají i specialisté v oblasti účetnictví (49 581 Kč) a rozvoje lidských zdrojů (46 065 Kč). Pokud zvažujete rekvalifikaci v těchto oborech, podívejte se na kurzy Orange Academy a vyberte si ten pravý pro vás.

Zdroj: Struktura mezd zaměstnanců – 2018, ČSÚ

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *