Paušální výdaje – jaké mají výhody a nevýhody?

Co by mělo být cílem každého podnikatele? Je to především snaha o největší zisk a o co nejmenší daně. Jak toho docílit? Samozřejmě pomocí výdajů. První a klasická možnost je spojena s tím, že jsou využívány reálné výdaje. Tedy ve formě přijatých faktur a jiných dokladů. Právě ty se sečtou a daná suma dá dohromady reálné výdaje, které podnikatel má.

Kromě této možnosti existuje ještě možnost číslo dvě. Jedná se o takzvané paušální výdaje. Jde o postup, v rámci kterého si může podnikatel odečíst poměrně nemalou částku ze základu daně, a to bez nutnosti mít ji doloženou jakýmikoliv účetními doklady. Společně se podíváme na to, jaké mají paušální výdaje výhody a nevýhody.

Contents

Lze si odečíst celkem vysoké sumy

První velkou výhodou je rozhodně to, že paušální výdaje umožní podnikatelům odečet celkem vysokých částek. Pokud se podíváme konkrétněji, je třeba říci, že záleží na konkrétním typu podnikání. Nejmenší možná výše je 30 procent. Už ta může být pro řadu lidí celkem zajímavá. Rozhodně ale nadchne výše nejvyšší, kterou je celých 80 procent. Takové výdaje už jsou z daňového hlediska více než zajímavé. Pokud máme být konkrétní, je dobré podívat se i na to, jak se s paušálními výdaji pracuje. Jednoduše se sečte veškerý obrat a právě z něho dojde k tomu, že se odečte daná procentní hodnota. To, co zbude, je základ daně. Pokud má podnikatel obrat 1 000 000 korun českých a paušální výdaje jsou 80 procent, znamená to, že si může odečíst 800 000 Kč a pouze 200 000 je základ daně.

Není třeba mít doklady

Druhou výhodou, kterou paušální výdaje přinášejí je rozhodně i to, že u nich není třeba mít k dispozici jakékoliv přijaté faktury, nebo jiné doklady. Jednoduše dojde k tomu, že jsou daná paušální výdaje odečteny, a to ve výše zmíněné výši. To vše zcela legálně, jelikož právě tuto možnost dnes dovolí samotný zákon. Díky tomu je pro mnohé podnikatele dané podnikání mnohem jednodušší, a to jak s ohledem na administrativu, tak i s ohledem na evidenci, stejně jako s ohledem na uchovávání a archivaci jednotlivých dokladů. I to je velké plus, na které nesmíme zapomínat. Dále však připomeňme, že určité povinnost tu jsou stále. Evidovat je třeba:

  • Příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet
  • Pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností
  • Majetek pro podnikání

Paušální výdaje jsou jenom pro živnostníky

Hlavní pozitiva máme zmapována. Než se podíváme také na několik negativ, je rozhodně třeba uvést jeden důležitý fakt. A to takový, že paušální výdaje dnes může využívat jenom živnostník. Tedy v podstatě taková osoba, která vlastní živnostenský list, na kterém je uvedeno její jméno.  Roli také hraje to, v jaké oblasti přesně podniká.

Paušální výdaje mají svůj strop. Jsou to 2 miliony korun

Paušální výdaje mají svůj strop. Jsou to 2 miliony korun

Jak tedy z uvedeného celkem jasně vyplývá, je třeba říci, že pokud se jedná o právnickou osobu, tedy třeba společnost s ručením omezením, není možné paušální výdaje jakkoliv uplatňovat. Zde už je tedy nutné odečítat výhradně jenom to, co skutečně zaplatíme a na co skutečně máme konkrétní doklady.

Paušální výdaj má svou výši

Negativem této možnosti je určitě to, že celková výše finanční částky, kterou si můžeme odečíst. Není neomezená. Je to v podstatě z toho důvodu, aby se jednalo hlavně o řešení, které využijí menší a začínající podnikatelé. Tou klíčovou a zlomovou částkou, kdy lze paušální výdaj použít, je suma 2 000 000 Kč. Více tedy v rámci obratu již odečíst nejde. Na to by měl každý podnikatel myslet, a podle toho upravit svůj budoucí vývoj. A to jak s ohledem na to, aby se držel pod tímto obratem, tak i s ohledem na to, aby v případě potřeby již začal pomalu evidovat veškeré doklady, které s výdajem souvisí.

Tyto výdaje ovlivňují daňové přiznání

Negativem daných výdajů může být i to, že celkem negativně ovlivňují reálnou podobu daňového přiznání. Pokud žádné reálné výdaje nemá, a odečítá je jenom paušálem, může ho to znevýhodňovat třeba ve chvíli, kdy si žádá o půjčku. Pokud například vydělá 1 000 000 Kč, a využije největší možný paušál, pohlíží se na něho jako na osobu, která si vydělala jenom 200 000. A to i přesto, že realita může být zcela někde jinde. I to je problém, který mnoho lidí řeší.

Ne vždy se tato forma vyplatí

I na to je dobré myslet. Jsou situace, kdy se tato forma výdajů zkrátka a jednoduše nemusí vyplatit.  Důvodem toho je hlavně situace, kdy se jedná o aktivní nákup a prodej zboží. A to v souvislosti s tím, že jsou na daném zboží celkem malé marže. V takovém případě je mnohem lepší volbou to, pokud se rozhodneme uplatňovat výdaje reálné. A to z toho důvodu, že si tak můžeme dát do nákladů jakékoliv zboží, které následně koupíme za účelem dalšího prodeje.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *