website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Jak probíhá exekuční řízení?

Nejenom klasické půjčky, ale třeba také kontokorenty, nebo kreditní karty. To vše jsou v dnešní době úvěrové produkty, o kterých platí, že je můžeme získat poměrně snadno. Je dobré mít na paměti, že s jednoduchostí získání mohou být spojeny i komplikace. Ty se týkají nutnosti dané úvěrové produkty samozřejmě splácet. Že to není nic jednoduchého, o tom už se přesvědčila celá řada lidí. U některých došlo až k tomu, že proběhlo exekuční řízení. Co se v takovém případě děje?

Contents

V první fázi jste upozorňováni

V podstatě není věřitel, který by v případě první nezaplacené splátce hned volal po exekuci. Obvykle je zde snaha upozornit dlužníka na to, že je v prodlení. Může to být třeba?

  • Emailem
  • Telefonicky
  • Běžným i doporučeným dopisem
Exekuční řízení vás může připravit i o majetek

Obvykle vše začíná poměrně příjemným tónem, jelikož mnoho lidí může na splátku jenom zapomenout. Následně ji proto uhradí a vše pokračuje dále. Pokud ale k uhrazení nedojde, mohou se postupy spojené s upozorňováním na dluh stupňovat. A to včetně osobních návštěv. Pokud ani to nepomůže, je poslána poslední výzva k uhrazení dluhu. Tu vyžaduje i zákon.

Žádost o vydání platebního rozkazu

Daná výzva má určitou platnost. Pokud během ní nezaplatíte, znamená to pro věřitele možnost domáhat se svého práva u soudu. Ten může vydat takzvaný platební rozkaz. Ten sám o sobě ještě není exekuční řízení. Jde pouze o další výzvu k tomu, abyste do určitého termínu zaplatili. Během této doby můžete buď dluh uhradit, nebo se zkusit znovu domluvit s věřitelem, na možných splátkách. Obvykle je toto bráno jako vaše poslední šance.

Pamatujte, že o celé věci nemusí vždy rozhodovat jenom běžný soud. Může ji dostat do rukou také rozhodce. Ten je rychlejší alternativou soudu. I když by měl působit nestranně, ne vždy tomu tak je. na druhou stranu platí, že když dlužíte, je jasné, na čí straně právo bude. I dokument od rozhodce je v podstatě poslední výzvou.

Exekuční řízení může začít

Neuhradili jste svůj dluh? Potom má věřitel možnost oslovit jakéhokoliv exekutora v republice. Tomu předá konkrétní dokumenty, včetně platebního rozkazu soudu, nebo rozhodnutí rozhodce. Poté začne exekutor konat a exekuční řízení začíná. V tuto chvíli v podstatě nemusíte vědět, co se na vás chystá. Jsou vám postupně zablokovány vaše bankovní účty, může být dán pokyn zaměstnavateli k strhávání části výplaty, stejně jako mohou být obstaveny vaše obchodní podíly ve firmách. Nesmíme zapomenout ani na to, že vám může být obstavený také nemovitý majetek. A to konkrétně:

  • Domy a byty
  • Rekreační a výrobní objekty
  • Pozemky

Jakmile tuto činnost exekutor dokončí, informuje vás o tom, že proti vám probíhá exekuce. Součástí této informace je také výzva k tomu, abyste zaplatili dobrovolně. Pokud se tak stane, může být veškerý majetek opět uvolněný a vy můžete žít stejně, jako doposud. Vaše dluhy, stejně jako odměna exekutorovi bude zaplacena.

Co když nezaplatíte?

Pokud se vyhnete placení, nebo se s exekutorem nedomluvíte na splátkách, může začít jednat. Nejenom, že vám bude brát část výplaty, ale exekuční řízení může zabavit i váš majetek. Jak ten nemovitý, se kterým jsou spojeny spíše administrativní kroky, tak i majetek movitý. Pro ten si může přijet osobně. A to buď ihned, v rámci první návštěvy, nebo vše proběhne dvoufázově. V té první fázi dostanete na majetek samolepky a je zakázáno jeho užívání. V druhé fázi je definitivně odvezen.

Co se stane dále?

Postupně jsou vaše dluhy hrazeny jak z peněz, které dostane exekutor z výplaty nebo z účtu, tak i z peněz, které získá prodejem vašich věcí. To může nějakou dobu trvat, jelikož vše je spojeno s vyhlašováním exekučních dražeb. Na nich se prodávají jak úplné drobnosti z vašeho bytu, tak třeba i celé doby. Věci si kupují třeba i běžní lidé. Čím více dají, tím lépe pro vás, jako pro dlužníka. Exekutor tak bude mít více peněz na hrazení vašich dluhů.

Po uhrazení exekuční řízení končí

Jakmile jsou všechny vaše závazky uhrazeny, exekuční řízení končí. Někdy může trvat třeba pár týdnů, jinde zase i několik let. Jakmile je u konce, jsou vám všechny obstavené věci zase uvolněny. Pokud se prodejem věcí získalo více, než byly vaše dluhy, je vám rozdíl samozřejmě vyplacen.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *