Jak na založení akciové společnosti

Přemýšlíte o založení akciové společnosti, ale odrazují vás složité návody? S námi to bude hračka. Poradíme vám, jak na to.

Jedním z představitelů kapitálových obchodních společností je akciová společnost.Při zakládání akciové společnosti se nevyhnete složitému papírování a pobíhání po úřadech. Čeká vás poměrně složitý proces, ale nenechte se odradit. Založení a následné podnikání prostřednictvím akciové společnosti má své velké výhody spočívající především v absenci ručení akcionáře za dluhy společnosti vlastním majetkem.

Contents

Jaký je první krok k založení společnosti?

Akciová společnost se stejně jako každá jiná obchodní společnost zakládá přijetím zakladatelského právního jednání. Tento dokument se v akciové společnosti označuje jako stanovy a musí být sepsán notářem.

Co musí stanovy obsahovat?

Stanovy musí povinně obsahovat některé informace, především název firmy, který se nesmí shodovat se jménem jiné již existující právnické osoby, sídlo společnosti, ke kterému je nezbytné si vyžádat souhlas vlastníka nemovitosti, že s umístěním sídla souhlasí, a dále předmět podnikání. Ve stanovách se musí objevit i údaj o výši základního kapitálu společnosti, který činí minimálně 2.000.000,- Kč. V dokumentu také nesmí chybět navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich hodnota a další zákonem požadované náležitosti.

Jak na samotné založení a.s.?

Akciovou společnost může založit jedna nebo více osob. Pro založení je nezbytné přijetí stanov zakladateli společnosti a poté je třeba podat rejstříkovému soudu návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne přijetí stanov, jinak soud zápis neprovede a společnost nevznikne. V takovém případě je potřeba celý proces založení opakovat, a to včetně návštěvy notáře a vyhotovení nových stanov.

V době podání návrhu je také třeba, aby byly do společnosti vneseny všechny nepeněžité vklady a zároveň, aby každý ze zakladatelů splatil minimálně 30 % hodnoty svých akcií. Samotná akciová společnost pak vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Co následuje po vzniku společnosti?

Po vzniku společnosti vydá společnost zakladatelům akcie, které prokazují jejich účast ve společnosti a práva a povinnosti s touto účastní spojená. Ze zákona náleží každému akcionáři právo podílet se na řízení společnosti, které je vykonáváno prostřednictvím hlasovacího práva s využitím práva na informace, právo na podíl na zisku a mnohá další. Stanovy však mohou určitá práva ke konkrétní akcii vyloučit nebo naopak přiznat nad rámec zákona.

Doufáme, že vám po přečtení tohoto článku připadá založení akciové společnosti alespoň trochu jasnější. Pokud si stále nevíte rady, neváhejte se obrátit na služby některého z profesionálů, který se na zakládání akciových společností specializuje.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *