Bez zdravotního pojištění se v ČR neobejdou ani cizinci

Zdravotní pojištění je v České republice povinné, a to nejen pro občany, ale i pro cizince. I ti se musí pojistit a řádně platit. Ale za jakých podmínek se stávají součástí veřejného systému – a kdy se jich týká komerční zdravotní pojištění?

Český systém veřejného zdravotního pojištění

Cizinci, kteří mají v České republice trvalý pobyt nebo je zaměstnává subjekt se sídlem či trvalým pobytem na území ČR, se mohou účastnit českého systému zdravotního pojištění. Ten jim umožňuje využívat zdravotní služby za stejných podmínek jako občanům ČR.

Veřejný zdravotní systém je za určitých podmínek otevřený také pro občany států EU a jejich rodinné příslušníky, případně pro další specifické skupiny (typicky žadatele o azyl).

Komerční zdravotní pojištění cizinců

Pro migranty, kteří nemají v ČR trvalý pobyt a nejsou ekonomicky aktivní, je určeno tzv. komerční zdravotní pojištění cizinců. Pojišťovny jej obvykle nabízí ve dvou variantách – jako pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče při cestách a komplexní zdravotní pojištění.

Na co si dát pozor?

Cizinci, kteří si při pobytu na zemí České republiky sjednají komerční pojištění, musí počítat s tím, že je ošetří pouze smluvní lékaři dané pojišťovny. Proto by si měli v předstihu ověřit, zda je síť spolupracujících zdravotníků a zařízení dostatečně široká.

Někteří lékaři vyžadují hotovost a zdravotní pojišťovna pak péči proplácí zpětně. V takovém případě si musí pojištěnec vyžádat doklad o zaplacení a předložit ho pojišťovně.

Mezi další důležité aspekty zdravotního pojištění pro cizince patří výše limitu pojistného plnění (např. SV pojišťovna má až 400 000 EUR na jednu událost) a dostupnost asistenční služby.

5/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *