Jak vyplnit následné souhrnné hlášení DPH

Se souhrnným hlášením si lámou hlavu všichni ti, kteří mají příjmy z Google AdSense, ale tato povinnost se zdaleka netýká pouze jich. Co znamená povinnost odevzdat následné souhrnné hlášení, koho se týká a jak ho vyplnit? Na tyto a další otázky odpovíme.

Contents

Proč je třeba podat souhrnné hlášení

Účelem souhrnného hlášení je informovat správě daně o tom, jaká zdanitelná plnění máme se subjekty z jiných států Evropské unie, tedy od kterých daňových subjektů máme příjmy.

Souhrnné hlášení DPH podáváme tehdy, když jsme například dodali zboží osobě registrované k DPH v jiném státu Evropské unie.

Dále v případě, že jsme poskytli službu s místem plnění v jiné zemi EU, je-li její příjemce povinen přiznat a zaplatit daň. První z uvedených případů se týká situace, kdy prodáváme zboží i do zahraničí, druhý případ je typickou ukázkou zdanění příjmů z AdSense.

Dalším příkladem je situace, kdy přemístíme obchodní majetek do jiného státu EU za účelem uskutečnění ekonomických aktivit.

Podrobnější informace k tomuto tématu poskytuje § 102 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jak a kdy podat následné souhrnné hlášení DPH

Pokud se na vás výše uvedené případy vztahují, jako identifikovaná osoba podáváte hlášení měsíčně, v ostatních případech podle typu našeho zdaňovacího období (čtvrtletní nebo měsíční).

Výhodou postupné elektronizace státní správy je skutečnost, že i toto hlášení můžete podat online, a to prostřednictvím aplikace EPO. Pokud máte elektronický podpis, hlášení vyplníte a jednoduše odešlete. Pokud elektronický podpis nemáte, hlášení online vyplníte, odešlete, vytisknete si potvrzení o jeho odeslání a do pěti dnů ho doručíte na finanční úřad.

Následné souhrnné hlášení není možné podat jinak než elektronicky. Zároveň s ním je důležité podat i přiznání k DPH, a to také elektronicky.

Důležité informace k vyplnění následného souhrnného hlášení

Souhrnné hlášení obsahuje kódy, kterými musíme označit plnění, která přiznáváme. Jedná se o následující:

  • 0 – pokud jsme dodali zboží do jiného státu EU osobě registrované k dani v jiném státě EU,
  • 1 – pokud jste přemístili obchodní majetek do jiného státu EU,
  • 2 – pokud jste v rámci třístranného obchodu na území Evropského společenství prostřední osobou a dodali jste určité zboží,
  • 3 – pokud jste poskytli službu s místem plnění v jiném státě EU, pokud je příjemce této služby povinen službu přiznat a zaplatit.

Do kdy je třeba souhrnné hlášení podat?

V případě dodání zboží do jiného členského státu je lhůta 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo zboží dodáno.

V případě poskytnutí služeb je povinnost podávat přiznání čtvrtletní nebo měsíční, a to 25 dnů po konci zdaňovacího období.

Daňový portál EPO

Souhrnné hlášení DPH je možné vyplnit a odeslat elektronicky.

Pokud nastanou oba případy zároveň, souhrnné hlášení je třeba podat do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo uskutečněno plnění.

Změny v oblasti DPH probíhají velmi často, a proto je třeba sledovat potřebné daňové novinky a z nich vyplývající nové povinnosti. Největší změny v oblasti přeshraničního plnění nastaly v roce 2010, kromě změn v české legislativě se jedná i o změny související s evropskými směrnicemi.

2.7/5 - (6 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *