Co je rozhodčí doložka a její neplatnost

Mluvíme-li o spotřebitelských úvěrech, je často upozorňováno na používání rozhodčí doložky. Co znamená rozhodčí doložka pro dlužníka a na co si případně dát pozor?

Rozhodčí doložka jako náhrada pomalých soudů?

Rozhodčí doložka představuje specifické ujednání ve smlouvě, podle něhož se smluvní strany předem dohodly, že případné spory nebudou řešit soudně, ale prostřednictvím rozhodců. Toto ujednání má svůj oprávněný účel – má být náhradou vlekoucích se soudních sporů a má zajistit rychlejší rozhodnutí. Typicky u smluv mezi firmami je rozhodčí doložka vhodným nástrojem, jak urychlit řešení případných sporů.

Problém však nastává v případě, že se rozhodčí doložka použije mezi stranami, které nemají rovné postavení, typicky se jedná o spotřebitelské úvěry. Ustanovení rozhodčí doložky pak v podstatě využívá malé informovanosti spotřebitele, který se podpisem této smlouvy zříká práva na soudní proces, tedy nezávislé posouzení případného sporu.

Rozhodování sporu rozhodcem totiž může, ale zároveň nemusí být nezávislé. Rozhodci jsou soukromé subjekty, jejichž příjmy se odvíjejí od množství zakázek – proto je pro ně důležitá spokojenost zadavatele, tedy jedné ze smluvních stran.

 

 

Jako rozhodci často působí odborníci, ale jediné kvalifikační požadavky, které musí splňovat, je právnické vzdělání a trestní bezúhonnost. Zatímco soud musí rozhodovat nestranně a v případě nesouhlasu se mohou strany odvolat, proti rozhodnutí rozhodce se většinou odvolat nelze, je tedy hned vykonatelné.

Jak poznat neplatnou rozhodčí doložku?

Problém rozhodčích doložek byl mediálně intenzivně řešen před několika lety, kdy si spotřebitelé často stěžovali na praktiky některých společností. V této době rozhodčí doložku nepoužívaly standardně jen nebankovní společnosti, ale také banky. V roce 2010 došlo k výraznému obratu, kdy od používání rozhodčích doložek upustily nejprve bankovní, a poté i některé nebankovní společnosti.

Z některých rozsudků plynou jednoznačné závěry o tom, ve kterých případech je rozhodčí doložka neplatná. Aby byla platná, musí obsahovat informaci o způsobu zahájení a vedení rozhodčího řízení, stejně jako informace o nákladech a odměnách rozhodce. Nezbytné je také zahrnout informaci o tom, jak bude rozhodčí nález doručen, a který konkrétní rozhodce se bude případným sporem zabývat (v případě, že spor nebude rozhodovat stálý rozhodčí soud, což musí být rovněž uvedeno).

V čem spočívají největší rizika rozhodčí doložky?

Odborníci se shodují, že nejrizikovější jsou rozhodčí doložky u neznámých nebankovních společností – připomeňme, že na českém trhu jich působí několik desítek tisíc, a většinou jsou to právě tyto společnosti, na které se obracejí lidé v největší nouzi, tedy lidé v nejméně rovném postavení vůči věřiteli.

Spotřebitel mnohdy nezná potřebné souvislosti a neví, jaká rizika podstupuje, na co si dát ve smlouvách pozor. Proto se zásadně nedoporučuje smlouvu s rozhodčí doložkou podepisovat, nebo alespoň s rozhodčí doložkou vyjádřit písemně nesouhlas. Vyjádření nesouhlasu s doložkou je právem každého spotřebitele.

Pokud již úvěrovou smlouvu s rozhodčí doložkou podepsánu máte, neházejte flintu do žita. Za prvé je řada rozhodčích doložek opravdu neplatná, a za druhé soudní praxe ukazuje, že je možné účinně napadnout smlouvu i v době, kdy je pohledávka v exekuci. Nikdy není pozdě se obrátit na soud a rozhodčí doložku zpochybnit, dlužník většinou nemá co ztratit, může jen získat – nechte proto vaši smlouvu prozkoumat nezávislým odborníkem.

4.5/5 - (4 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *