Co je refundace mzdy?

Refundace mzdy není příliš známý pojem, často bývá chybně užíván. Co se pod ním skrývá a jak může zasáhnout do pracovně-právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Co znamená pro účetní a u kterých zaměstnanců vám může refundace mzdy hrozit?

Co je refundace mzdy

Refundace mzdy v podstatě označuje situaci, kdy je zaměstnanci vyplacena mzda, jejíž zpětné proplacení následně požaduje zaměstnavatel od někoho jiného, typicky od státu. Existuje několik případů, v nichž je refundace mzdy častá – ačkoli těchto případů není mnoho, může se stát, že se může týkat i vás a vašeho podniku.

Refundace mezd není častou účetní operací, a je její výpočet je poměrně složitý. I proto zaměstnavatelé v takových případech tápou a nastalou situaci řeší ad hoc.

Kdy může k refundaci mzdy dojít?

Refundace mzdy se týká případů, kdy je zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci například z důvodu obecného zájmu. Jeho zaměstnavatel je poté povinen uhradit zaměstnanci náhradu mzdy či platu, a má právo žádat její proplacení po třetí straně, pro kterou byl zaměstnanec uvolněn.

Často se zaměstnavatelé ptají, na které případy se refundace mzdy vztahuje.

Jedná se zejména o ty případy, kdy zaměstnanec vykonává nějakou veřejnou funkci, do níž je volen nebo která je vymezena časovým a funkčním obdobím. Tímto případem je například výkon funkce poslance, senátora, člena zastupitelstva nebo přísedícího.

Kromě těchto případů se může jednat o výkon občanské povinnosti, tedy například u soudních znalců nebo tlumočníků předvolaných k jednání u soudu, u členů správního úřadu, orgánu samosprávy, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech atp.

Obecný zájem vymezují nezávisle na sobě různé zákony, v nichž můžeme vyčíst, že refundace mzdy se vztahuje dále na členy výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, členy správní rady veřejné vysoké školy, členy Akreditační komise a jejích pracovních komisí, členy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, absolutorium v konzervatoři, absolutorium a činnost komisaře a hodnotitele a maturitního asistenta, případně na stáže u lékařů.

refundace mzdy nápis

Refundace mzdy se využívá například v případě poskytnutí pracovního volna z důvodu obecného zájmu.

Časté jsou i případy, kdy je zaměstnanec reprezentantem určitého sportovního svazu – v době, kdy se účastní závodů a není tedy v práci, mu náleží mzda, na níž se vztahuje refundace. Zaměstnavatel poté refunduje mzdu, sociální i zdravotní pojištění danému sportovnímu svazu, v případech výše uvedených státu nebo dané organizační jednotce. Podobně je tomu u příslušníků sboru dobrovolných hasičů, což je v České republice poměrně častým případem.

Rozšířená mýlka panuje ohledně refundace mzdy v případě dárcovství, například u krve nebo krevních komponent. V tomto případě zaměstnanci náleží náhrady mzdy, ale nejedná se o případ refundace.

Jak účtovat refundaci mzdy?

Jak již bylo uvedeno výše, refundace se týká nejen mzdy jako takové, ale také sociálního a zdravotního pojištění, tedy veškerých nákladů spojených s prací daného zaměstnance.

Refundace znamená z pohledu zaměstnavatele komplikovanější účetní operaci, kterou zvládnou jen zkušení účetní. Účetnictví refundované mzdy je totiž velmi často příliš komplikované a složité, a to nejen z důvodu dopočítávání DPH a jejímu vracení státu.

Speciální situace z hlediska účetního nastává v případě, že si firma půjčí zaměstnance od jiné a jeho mzda je potom refundována. V tomto případě není třeba refundovanou mzdu o DPH navyšovat ani ji odvádět.

V jiných případech dochází k tomu, že mzdu o DPH navýšíte a tuto sumu pak odvedete státu.

Konkrétní postup, jak mzdu refundovat, je složitý a nedoporučuje se ho nechat provádět účetními, kteří s tím nemají zkušenosti. V případě pochybností se obraťte na účetní poradce, kteří jsou schopni kompetentně poradit a rozlišit jednotlivé případy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 200 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...

2 Responses

  1. Iva napsal:

    Na základě čeho jste, prosím, došli k závěru, že zaměstnanci – reprezentantu určitého sportovního svazu v době, kdy se účastní závodů a není tedy v práci, náleží mzda? Z jakého zvláštního právního předpisu toto vyplývá? Protože ze zákoníku práce tedy rozhodně ne!

  2. františek homulka napsal:

    Za socialismu běžný prostředek proplácení mzdy sportovců .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *