website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Průměrná mzda roste

Průměrná nominální mzda vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2014 podle analýzy Českého statistického úřadu na 24.806,– Kč, tedy o 793,– Kč více než ve stejném období roku 2013. Protože inflace dosahovala velmi nízké úrovně, vzrostla mzda reálně o 3,1 %.

Zajímá vás, jak si v porovnání mezd stojíte?

Průměrná zda se počítá podle mzdových prostředků připadajících na daného zaměstnance za měsíc, jde tedy o hrubou mzdu včetně odměn, náhrad mzdy, příplatků za přesčas apod.

Český statistický úřad dále uvádí, že růst mezd se podstatně liší v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. V podnikatelském sektoru došlo k nárůstu mezd o 3,6 %, reálně 3,4 %, v nepodnikatelské sféře byl růst nižší, nominálně o 2,2 % a reálně o 2 %. Tak jako tak si zaměstnanci v obou sférách polepšili.

V prvním čtvrtletí je vždy patrný výrazný sezónní vliv, a proto pokud odhlédneme od tohoto aspektu, dojdeme k faktickému růstu mezd o 0,8 %.

Z růstu průměrné mzdy lze dobře vyčíst trendy v oblasti mezd, průměr je však zkreslován vždy krajními hodnotami, zejména nejvyššími mzdami – statistika totiž hovoří o tom, že zhruba 2/3 zaměstnanců průměrné mzdy nedosahuje.

Hodnota, které lépe vypovídá o rozložení mezd mezi zaměstnanci, je medián, tedy střední (běžná) hodnota. Medián v prvním čtvrtletí roku 2014 byl 20.764,– Kč a zaznamenal nárůst o 2,9 % oproti stejnému období předchozího roku. 50 % zaměstnanců pobírá mzdu nižší než medián a 50 % naopak vyšší. 80 % zaměstnanců přitom dosahovalo hrubé mzdy v rozmezí 10.006,– Kč a 39.768,– Kč.

Medián se výrazně liší mezi muži a ženami – u žen je běžná mzda 18.851,– Kč, zatímco u mužů 22.600,– Kč.

Daří se zaměstnancům lépe?

Zvýšení průměrné mzdy v řádu jednotek procent by mohlo být na první pohled signálem, že se zaměstnancům daří oproti předchozím letům výrazně lépe. Je tomu ve skutečnosti tak?

Statistici upozorňují na fakt, že tento poměrně rychlý nárůst mezd je zkreslen přesunutím výplaty manažerských odměn na začátek roku, zatímco v roce 2013 manažerské odměny vyplaceny nebyly – z důvodu legislativních změn byly totiž vyplaceny již v závěru roku 2012 a ve statistice průměrných mezd za rok 2013 se tak neprojevily. Za celou dobu ekonomické krize, tedy od roku 2008 po současnost, se reálná mzda zvýšila celkem o 3,6 %.

Největší nárůst za poslední tři roky

Tak jako tak důvod k optimismu existuje, protože mzdy rostly nejvíce za období posledních tří let právě v prvním kvartálu roku 2014.

Zaznamenán byl nárůst mimořádných odměn, a to zejména v bankovním sektoru. Stejně tak rostl i podíl přesčasové práce (a s ním i příplatků za přesčasy), což indikuje oživení ekonomiky. Největší nárůst zaznamenaly mzdy u nejvyšších odměn mužů (4,5 %), nejméně si polepšily ženy ve středním pásmu mezd (2,4 %).

Jak se dařilo jednotlivým oborům

Pokles byl zaznamenán u stavebnictví, v němž oproti stejnému období předchozího roku ubylo 6,1 % pracovních míst. K poklesu došlo také v pojišťovnictví (-2,2 %) a dopravě a skladování (-1,3 %).

Obory, které zaznamenaly nárůst počtu zaměstnanců, jsou zpracovatelský průmysl a zemědělství, v nichž došlo o zvýšení počtu zaměstnanců o 0,8 % a 0,4 %. Významnější nárůst zaznamenaly administrativní a podpůrné činnosti, a to celkem o 3,6 % a nejvíce rostla oblast realit, a to o 4,7 %. Jedná se o jeden z indikátorů oživení realitního trhu. Průměrná mzda roste.

Pokud srovnáváme vývoj v jednotlivých oborech od začátku ekonomické krize, největší nárůst zaznamenala zdravotní a sociální péče (10 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (9,5 %). Zajímavá je situace ve finančním sektoru, který sice celkově zaznamenal největší pokles (-12,5 %), přesto však úroveň mezd v tomto oboru dosahuje nejvyšších hodnot. Poklesem byly poznamenány i obory jako stavebnictví (-1,1 %) a administrativní a podpůrné činnosti (-0,5 %).

3/5 - (2 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *