Chcete investovat do podílového fondu? Neřiďte se výsledky za jeden rok

Vybíráte si podílový fond a všude se na vás valí reklama, která říká, že tenhle fond je nejlepší na celém trhu. A k tomu ještě přihodí úžasně vysoké roční výnosy. Možná se zaradujete, že jste natrefili na zlatou žílu. No možná si tento podílový fond vedl v posledním roce skvěle, ale vás by měla zajímat delší historie a výkonnost. Ta může být podstatně nižší, než jak se na první pohled tváří.

Contents

Výnosnost podílového fondu detailně

Pojďme se podívat na výkonnost podílového fondu detailně. Vše si ukážeme na fiktivním příkladu:

  • roční výnos – 53 %
  • tříletý výnos – 20 % (roční průměr)
  • pětiletý výnos – 11 % (roční průměr)

V posledním roce vidíme skvělou výnosnost podílového fondu. Za poslední tři roky je však průměrný roční výnos pouze 20%. Co se stalo v předchozích letech, že došlo k takovému propadu? Jednoduché kupecké pošty nám ukážou, že v prvních dvou letech dosáhl náš vysněný fond výnosu pouhých 3,5 %. Pokud vše rozpočteme na tři roky, vyjde nám hodnota 20 % ((53+3,5+3,5)/3).

Najednou nevypadá roční výnos 53 % tak úžasně v poměru s ostatními roky. Je velmi pravděpodobné, že měl fond negativní výkonnost v předchozích letech, což nelibě nesou právě podílníci.

Při pohledu na pětiletou výkonnost nebudeme o nic veselejší. Během loňského roku se vyšplhal fond na výnos 53 % a v předchozích dvou letech měl průměr 3,5 %. Jakým problémům musel fond čelit před čtyřmi a pěti lety, když celkový výnos za toto období klesu v průměru na 11 %?

Jednoduchý výpočet nám vše vysvětlí a dozvíme se, že ve zmíněných dvou letech ztratil 2,5 % ročně a to vede právě k průměrnému výnosu 11 % ((53+3,5+3,5-2,5-2,5)/5). Výsledky opět nehrají do karet podílového fondu, který není tak přitažlivý, jako na začátku.

Pravdou je, že v rámci příkladu není bráno v potaz složené úročení v průběhu času. To však pro vyjádření hlavní myšlenky není nutné brát na vědomí.

Důležité je odnést si to hlavní poselství. Fond, který ztratí v několika letech peníze, se hravě může dostat v průměru na krásná čísla, pokud bude mít za sebou jeden či dva silné roky, a které podpoří nelichotivou bilanci v posledních letech.

Dívejte se po benchmarku

Kolik fond vynáší je samo o sobě k ničemu. Výkonnost je považována za relativní záležitost, která se musí porovnávat s tržním benchmarkem. Většina akciových fondů s držbou akcií s velkou tržní kapitalizací je srovnávána s indexem S&P 500. Menší akciové fondy s menší tržní kapitalizací se zase porovnávají s indexem Russell 2000.

Pokud si vyberete špatný benchmark, můžete si zadělat na potíže. Nevhodné spojení různých výnosů nebude mít pro vás jako investora vypovídající hodnotu. Prozkoumáme-li fond, který byl zobrazen výše a porovnáme jeho výkonnost s benchmarkovým indexem, získáme další informace, které slouží ke zhodnocení kvality vybraného fondu.

Měl náš vybraný benchmark za poslední rok výnos 75%? Zprvu úžasných 53% nyní nevypadá tak dobře. Pokud by však měl výkonost 35,5 a -5% za poslední rok, tři roky a pět let, náš fond by v porovnání nebyl špatný a aktivní správa aktiv by přinesla profit.

Opravdová analýza počítá s konkurencí

Pokud chcete opravdu prozkoumat vybraný fond, musíte zapojit konkurenci. Klady podílového fondu porovnejte s jeho tržním konkurentem (podobně zaměřený fond) a následně se zmíněným benchmarkem.

Čím více širších informací získáte, tím lépe si vyberete. Jednotlivé informace vám ukáží pouze část příběhu. Nejlepší srovnání získáte, když vedle sebe postavíte jeho vrstevníky. Pokud bude v přední linii, jedná se o dobrý výběr. Pokud bude však někde v rohu, nevypovídá to o zářné budoucnost. Je nutné však zdůraznit, že i tyto srovnání se můžou změnit a z ošklivého káčátka vyroste krásná labuť.

Jak si tedy vybrat ten správný fond? Abychom získali co nejlepší obrázek o výsledcích hospodaření fondu, musíme se pokusit získat co nejvíce informací a dat. Pro dlouhodobé investování se zaměřte na dlouhodobé výsledky a historii fondu. Každý i sebe výkonnější fond má za sebou špatné roky. Ty by se však v průběhu času měli rozplynout.

A zapomenout nesmíte ani na náklady a poplatky spojené se správou fondu. V některých případech to může znamenat rozdíl mezi výnosem i o několik desítek procent.

Na co nezapomenout při investování do podílového fondu

Abychom nezůstali jen při vyhodnocování výkonnosti fondu, připomeneme si pár důležitých rad při investování do podílových fondů. Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.

  • Podílové fondy jsou sdružením velké skupiny individuálních investorů, které investují peníze do akcií, dluhopisů nebo jiných investičních instrumentů.
  • Plusem podílových fondů je profesionální správa peněz, diverzifikace, široká nabídka fondů a možnost efektivní úspory peněz.
  • Mínusem podílových fondů jsou vysoké náklady, občas příliš velká diverzifikace, občas menší likvidita či daňové zatížení nebo neschopnost garantovat nadprůměrné výnosy vůči tržnímu benchmarku.
  • Na trhu je nespočet různých druhů podílových fondů. Obecně je možné rozdělit je podle typu tříd aktiv, do kterých investují, investiční strategie či regionu a podobně.
  • Podílové fondy obsahují náklady, které se rozdělují na průběžné poplatky a transakční poplatky.
  • Podílové fondy je velmi snadné získat. Zakoupit je můžete přímo u dané společnosti nebo přes prostředníka.
  • Srovnávání výnosů podílového fondu vůči ostatním informacím je důležité v průběhu času. Výnos je také nutné porovnávat s tržním benchmarkem, který náleží danému fondu. Také je možné vybraný fond porovnat s ostatními příbuznými fondy. Získáme tak přibližný přehled o výhodnosti vybraného fondu.
Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *